prezentacja

Report
Uzależnienie
nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś
czynności lub zażywania jakiejś substancji.
W praktyce określenie to ma kilka znaczeń.
W języku potocznym termin „uzależnienie”
jest stosowany głównie do osób, które
nadużywają :

narkotyków (narkomania)

leków (lekomania)

alkoholu (alkoholizm)

papierosów
Uzależnienie to choroba, która utrudnia
prawidłowe funkcjonowanie
psychiczne, fizyczne i społeczne.
Osoba uzależniona najczęściej nie zdaje
sobie sprawy ze swojego nałogu,
który przynosi wiele szkód.
Wpływa też negatywnie na zdrowie
psychiczne jak i fizyczne.
 Fizyczne
 Społeczne
 Psychiczne
konieczność zażywania określonych środków
na skutek uzależnienia organizmu
od obecności w nim danej substancji
chemicznej, bez której nie może on
normalnie funkcjonować.
występuje wśród młodzieży i wiąże się
z zażywaniem narkotyków w grupie.
Polega na tym, iż działa tu czynnik
środowiskowy w postaci presji grupy
i świadomości istnienia pewnej mody, bądź
więzi z inną osobą darzoną uczuciem.
silna i trudna do opanowania potrzeba,
a czasem przymus psychiczny
do przyjmowania i kontynuowania
zażywania określonego środka,
czynione jest to w celu uzyskania efektu
natury emocjonalnej – dla przyjemności
lub uzyskania odprężenia,
ulżenia w cierpieniu,
złagodzenia złego samopoczucia.
alkoholu
 narkotyków
 leków
 papierosów / tytoniu
 komputera / internetu
 robienia zakupów
 telefonu
 pornografii

Picie alkoholu przez nastolatków,
nawet w ilościach nieszkodliwych dla dorosłych, może
poważnie zaburzyć ich życie i procesy rozwojowe.
Spożywanie alkoholu zaburza
zdolność do uczenia się, zapamiętywania
i logicznego rozumowania,
jest źródłem trudności w nauce
i przeszkadza w dalszej edukacji
i karierze zawodowej.
używanie narkotyków dla pobudzenia wydajności
fizycznej i umysłowej oraz niekontrolowanie się.
Brak narkotyku doprowadza do tak zwanego
"Głodu narkotykowego",
co zmusza do kolejnej dawki tej używki.
Przedawkowanie doprowadza nawet do prób
samobójczych.
Uzależnienie od klasycznych środków odurzających:
marihuana, haszysz, amfetamina, kokaina.
Marihuana
Haszysz
Naturalny
Silny środek
halucynogen,
odurzający,
otrzymywany
będący
z konopi indyjskich,
przetworem
zaliczany
konopi indyjskich;
do narkotyków
jego działanie
tzw. miękkich,
jest podobne
gdyż nie powoduje
do marihuany,
tak silnego
ale znacznie
i szybkiego
silniejsze.
uzależnienia,
jak inne środki,
nie można też jej
przedawkować;
skutki jej
nadużywania są
podobne do tych,
które powoduje
uzależnienie
nikotynowe.
Amfetamina
Kokaina
Amfetamina to
środek
psyhostymulujący,
który powoduje
długotrwałe
pobudzenie.
Dawniej używana
była w medycynie,
jako środek
stosowany przez
osoby otyłe,
aby się odchudzić,
a także przez
sportowców jako
doping.
Jest silnym
środkiem
uzależniającym
psychicznie
i fizycznie w dość
krótkim czasie
(co zależy od
wieku), o działaniu
pobudzającym
i stymulującym;
w sensie
oczekiwanych
efektów zwiększa
aktywność
i niweluje
zmęczenie
na skutek
podniesienia
ciśnienia krwi
i przyśpieszenia
czynności serca.
uzależnienie od leków
forma toksykomanii, która wywołuje stan
psychiczny lub fizyczny, wynikający
z interakcji leku i żywego organizmu,
charakteryzujący się zmianami zachowania
zawsze łącznie z przymusem stałego
lub okresowego zażywania leku.
Palenie wśród młodzieży od dawna jest
powszechnym problemem.
Już nawet dzieci próbują papierosów,
a wiele z nich z czasem popada w nałóg.
Uzależnienie od nikotyny ma bardzo poważne
konsekwencje dla zdrowia
młodego człowieka.
Bierne palenie powoduje,
że cierpi nie tylko sam palący,
ale również jego otoczenie.
Palenie papierosów przez młodzież
ma wiele przyczyn, a jedną z nich jest
negatywny wzorzec przekazywany przez
rodziców.







z ciekawości
z chęci naśladowania innych (rodziców, starszego
rodzeństwa) głównie w celu dodania sobie powagi„udawanie dorosłych”
aby dorównać rówieśnikom, boją się odrzucenia,
ulegają presji otoczenia
brakuje im autorytetów
brakuje wiary w siebie
rozpowszechnienie palenia tytoniu w najbliższym
otoczeniu
przedwczesne dojrzewanie

Palenie papierosów niszcząco działa na młody organizm.

Osłabia układ immunologiczny i zwiększa podatność
na choroby.

Choroby układu krążenia, zawały, udary
oraz niewydolność serca.

Palenie papierosów sprzyja rozwojowi chorób
nowotworowych, w szczególności raka płuc.

Skraca się życie palacza oraz obniża jego jakość.

Im wcześniej zaczyna palić, tym gorsze są
konsekwencje dla zdrowia i życia palacza.

Na choroby odtytoniowe chorują także osoby,
które nigdy nie paliły (tzw. bierne palenie)
Uzależnienie od komputera Uzależnienie od Internetu
osoba nie musi w tym
polega na pobycie
wypadku przebywać
w Internecie.
w Internecie, wystarczy,
Jest ono bardzo podobne
że spędza czas przy
do uzależnienia od
komputerze.
komputera, lecz polega na
Nie jest dla niej ważne to,
przebywaniu w sieci.
co przy nim robi.
Osoby takie są cały czas
zalogowane do sieci
i obserwują, co się tam
dzieje.

Doświadczenie intensywnego pragnienia włączenia
komputera i wejścia do internetu, które można
określić jako „głód internetu”.
Korzystanie z sieci staje się lekiem na
samotność, smutek, niepokój, pustkę, staje się
też źródłem budowania fałszywej tożsamości

Przeżywanie dyskomfortu psychicznego i/lub
fizycznego, jeśli kontakt z komputerem jest
niemożliwy. Narasta niepokój, pojawiają się
wahania nastroju z tendencją do narastającej
irytacji, pogłębiania się nastroju depresyjnego.
Towarzyszyć temu mogą zachowania agresywne,
problemy z koncentracją uwagi, bóle głowy,
zaburzenia snu.

Problemy z kontrolowaniem czasu korzystania z
komputera – problemy z unikaniem rozpoczęcia,
kończenia czy utrzymywaniem wcześniej
wyznaczonych granic

Koncentracja życia wokół komputera –
w przypadku niemożności korzystania z niego mogą
pojawić się natrętne myśli związane z komputerem.

Plan dnia jest dostosowywany do możliwości
korzystania z sieci

Ograniczany jest czas na alternatywne źródła
przyjemności. Komputer staje się narzędziem
pracy oraz głównym źródłem przyjemności

Pojawia się coraz większa potrzeba korzystania
z komputera dla osiągnięcia satysfakcji

Korzystanie z komputera czy sieci mimo wiedzy
o ponoszonych szkodach związanych z tą
aktywnością (doświadczanie poczucia winy,
zaniedbywanie codziennych obowiązków
związanych z pracą czy nauką, narastające
konflikty z bliskimi w związku z czasem
spędzanym przy komputerze)

obsesyjne granie w gry komputerowe, zwłaszcza
dotyczy to gier on-line

ciągłe porządkowanie informacji na komputerze

ciągłe rozbudowywanie komputera, aby był
szybszy, lepszy, wydajniejszy

relacje internetowe – zawieranie przyjaźni przez sieć,
czaty, kawiarenki internetowe, grupy dyskusyjne

hazard on-line

aukcje internetowe

zakupy w sieci

ściąganie z sieci programów, filmów, muzyki

oglądanie, kupowanie, kopiowanie pornografii
komputerowej
Uzależnienie od pornografii można
rozpoznać. Osoba uzależniona zaczyna
planować dzień tak, aby miała czas na
oglądanie pornografii, ogląda materiały
pornograficzne nawet wtedy, kiedy
powinna skupić się na pracy czy nauce,
a nawet rezygnuje ze stałych punktów
dnia na rzecz pornografii.
jest to chęć i potrzeba dokonywania
zakupów, podczas której dochodzi
do realizowania niezaplanowanych
i w rezultacie niepotrzebnych zakupów
produktów, dóbr czy usług.
Telefon komórkowy stał się już nieodłącznym
atrybutem współczesnego człowieka.
Posiadanie go daje poczucie wolności,
niezależności i bezpieczeństwa,
a dysponowanie nieustannie dzwoniącym
aparatem najnowszej generacji podnosi
status społeczny użytkownika, gdyż oznacza
nadążanie za modą, posiadanie dobrej pracy
i gęstej sieci ważnych kontaktów.
Osoby uzależnione:

Przywiązują wielką wagę do posiadania telefonu
komórkowego.

Nie odkładają go ani na chwilę.

Telefon to dla nich najważniejsze narzędzie
codziennych kontaktów z innymi.

Odczuwają głęboki dyskomfort, kiedy nie mają do
dyspozycji telefonu, przejawiający się złym
nastrojem, a nawet atakami paniki.
Osoby uzależnione:

Telefon jest dla nich pośrednikiem w kontaktach
z innymi.

Telefon jest im potrzebny do sprawowania
nieustającej kontroli nad obiektem uczuć.

Odczuwają przymus nieustannego kontaktowania
się z kimś.
Uzależnieni odczuwają przymus nieustannego
otrzymywania i wysyłania wiadomości tekstowych.
Pojawia się u nich odcisk na kciuku, a klawiatura
aparatu jest mocno zużyta.
Często korzystają z systemu szybkiego pisania T9.
Ich nastrój w danym dniu zależy od ilości
otrzymanych sms-ów.
Wysyłają wiadomości również do siebie samych
(np. z komputera)
lub do osób znajdujących się w pobliżu.
Polega na nabywaniu coraz to nowszych modele
aparatów komórkowych. Osoby uzależnione są
skłonne wydać wielkie sumy, aby stać się
posiadaczami najnowszego modelu
wyposażonego w określone funkcje.
Przy wyborze aparatu osoby te przywiązują
szczególną uwagę do jego koloru, stylistyki i ceny.
Pokazują innym funkcje, w jakie jest wyposażony.
Kiedy telefonują, rozmawiają bardzo głośno
i zanim odbiorą, pozwalają mu długo dzwonić,
tak, by wszyscy obecni go usłyszeli.
Ten rodzaj fanatyzmu przejawia się
nadmiernym zainteresowaniem grami
znajdującymi się w telefonach
komórkowych.
Aparat staje się konsolą do gry,
uzależnieni oddają się tej rozrywce
niezwykle często i nie przestają grać,
dopóki nie pobiją nowego rekordu.
Uzależnienie od opalania
to nałóg spowodowany chęcią bycia atrakcyjnym
za wszelką cenę.
Tanoreksja jest problemem psychicznym,
który w porę zauważony, może być leczony.
W przeciwnym razie tanoreksja może doprowadzić
nawet do czerniaka .
Osoby uzależnione od opalania mają ciągłe uczucie,
że są blade czyli mało atrakcyjne (w ich romumieniu),
podczas, gdy ich skóra może być wyróżniająco opalona.
Rodzina i przyjaciele
Szkoła
Telefon zaufania
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień od Narkotyków
09-400 Płock ul. Wolskiego 4/2
tel. (24) 63-19-10
Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia "MONAR"
09-400 Płock Pl. Dąbrowskiego 1
tel. (24) 62- 78-93
http://www.se.pl/kobieta/zdrowie-kosmetyki/amfetamina-objawy-dzialanieporadnik-rodzica-co-powinienes-wiedziec-o-narkotykach_194972.html
http://pl.wikipedia.org/wiki
http://warmus.w.interia.pl/hazard.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_uzale%C5%BCnienia_od
_internetu
http://www.ochoroba.pl/artykuly/1443-uzaleznienie-od-zakupow-czylizakupoholizm
http://www.narkotyki.pl/nietypowe-uzaleznienia/uzaleznienie-od-telefonu/
http://portal.abczdrowie.pl/uzaleznienie-od-pornografii
http://parenting.pl/portal/palenie-wsrod-mlodziezy
http://www.wgp.org.pl/uzaleznienia/27-rozne/rozne/326-uzalenienie-odkomputera-internetu-gier-komputerowych.html
http://www.helpline.org.pl/dowiedz-sie/1-uzaleznienie-od-internetukomputera

similar documents