vy_32_inovace_434_slova_s_předponami

Report
Název školy:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276,
OKR LOUNY
Zkopíruj si logo EU do své práce
Anotace:
Autor:
Název:
MGR. OLGA FILÍPKOVÁ
VY_32_INOVACE_434_SLOVA_S_PŘEDPON
AMI
Téma:
Psaní slov s předponami roz-,bez-, od-,
nad-, pod-, před-
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 2975
Tato prezentace slouží k výkladu látky v předmětu český
jazyk a literatura pro žáky v 5. ročníku.
 4. list- žáci opakují rozdíl mezi předložkou a předponou,
rozeznávají slova s předponou.
 5.list- opakují - předpony roz-, bez- končí na z.
 6.list- čtou slova s předponami roz-, bez-; čtou slova,
která po předponě začínají na ú.
 7.list- předpony od-,nad-,pod-,před- končí písmenem d;
čtou slova s –dd-.
 8.list- procvičují psaní slov s předponami od-,nad-,před-,
pod-.
 9.list-rozlišují slova s předponami a příponami a slova
napíšou.

Datum vytvoření:
Klíčová slova:
13.7. 2012
předpona, předložka
Opakujeme:
 Předložka je - není samostatné slovo. Píšeme
je odděleně .
 Předpona a kořen tvoří jedno slovo. Předpony
píšeme dohromady s kořenem.
Přečti jen slova s předponou:
před stolem, předhonit, odběr, od matky, pod
mostem, podplatit, poddůstojník, bez vady,
bezstarostný, v kole, vzlétnout, s papouškem
Předpony roz-, bez Předpony roz-, bez- končí písmenem z.
 Začíná-li kořen slova po předponách roz-,
bez- na z-,v takovém slově jsou dvě z.
rozzářit, rozzlobit, rozzuřit
bezzubý, bezzásadový
Čtěte:
Roz-
Rozčesat, rozdrtit, rozkázat, rozkousat, rozzářit,
rozstřílet, rozšířit, roztřídit, rozemlít, rozestavět,
rozevřít
Bezbezzubý, bezradný, bezstarostný, bezzásadový,
bezesný, bezelstný
 U slov začínajících na ú, píšeme i po předponě ú.
bezúčelný, bezúhonný, bezútěšný
Předpony od-, nad-, pod-, před V předponách od-, nad-, pod-, před- píšeme
vždycky d
 Začíná-li slovo na d, po připojení
předpony od-, nad-, pod-, před- píšeme
- dd poddůstojník, oddělení, poddaný
Napište slova správně s předponami:
 Některá slova mají podobu ode-, nade-, přede-, pode-
od- díl, dělit, vzdávat, pnout, chovat
pod- kožní, zírat, daný, důstojník, průměr
nad- poručík, psaný, řízený, jít, časový
před- stavení, honit, platit, vším, běžný
 Můžeme-li mezi předložku a slovo vložit jiné slovo,
přesvědčili jsme se, že je musíme napsat odděleně.
(pod)stanem - pod malým stanem
(před)domem – před naším domem
Rozlišujte předpony a předložky a správně je napište:
(pod)dubem, (nad)běhnout, (od)chod,
(bez)úhonný, (před)běžný, (od)bludiště,
(před)týdnem, (bez)obav, (před)pole, (od)koho,
(pod)podmínkou, (před)seda, (nad)hozený,
(od)dětí, (před)stavení

similar documents