Společnost s ručením omezeným – půjčky od společníků společnosti

Report
Výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0199
Označení: VY_32_INOVACE_UCE_SA_1_15
Sada: 1
Ověření ve výuce: 29. 11. 2012
Třída: 4.B
Datum: 12. 11. 2012
Společnost s ručením omezeným –
půjčky od společníků společnosti
Předmět:
Účetnictví
Tematická oblast: Právní formy podnikání – odlišnosti v účtování
Ročník:
4. ročník
Anotace:
Výklad účtování půjčky od společníků včetně
úroku ověřen kontrolními otázkami
Jméno autora (vč. titulu): Ing. Hana Samcová
Škola – adresa: OA a VOŠE Tábor, Jiráskova 1615
S pomocí účtové osnovy doplňte v tabulce
číslo, název a charakter účtu
Číslo
Název
Charakter
Ostatní závazky ke společníkům
479
Úroky
211
Bankovní účty
Náklad
S pomocí účtové osnovy doplňte v tabulce
číslo, název a charakter účtu
Číslo
Název
Charakter
365
Ostatní závazky ke společníkům
Pasivum
479
Ostatní dlouhodobé závazky
Pasivum
562
Úroky
211
Pokladna
Aktivum
221
Bankovní účty
Aktivum
Náklad
Účtování půjčky
Půjčka od společníků společnosti se splatností
do 1 roku
nad 1 rok
krátkodobý
závazek
dlouhodobý
závazek
365 – Ostatní
závazky ke společníkům
479 – Ostatní
dlouhodobé závazky
ÚČTOVÁNÍ PŮJČKY – PŘÍKLAD
ÚROKY JE NUTNO ÚČTOVAT
DO NÁKLADŮ ČASOVĚ ROZLIŠENÉ
Text operace
MD
D
Přijetí půjčky od společníka hotově, splatnost 6 měsíců
211
365
Přijetí půjčky od společníka na účet, splatnost 2 roky
221
479
Vyúčtování úroků z půjčky
562
365(479)
365 (479)
211(221)
Splátka půjčky včetně úroků
Výpočet úroku – použité symboly
J = jistina (půjčená částka)
p = úroková sazba
p. a. platná pro období jednoho roku
p. s. platná pro období 6 měsíců
p. q. platná pro období 3 měsíců
t = faktor času
za t dosaďte - počet let
- počet měsíců/12
- počet dnů/360 (365)
Výpočet úroku – jednoduché úročení
ú = J/100 x p x t
Výše úroku
Půjčka může být
a) bezúročná
a)
úročena v ceně obvyklé, tj. na úrovni běžných
podmínek
mailto:http://www.fucik.cz/odborny-clanek/11/uroky
z-pujcky
Výše úroku
„obvyklá výše úrokové sazby “ = p =
= 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné
v době uzavření smlouvy
mailto:www.cnb.cz/cs/index.html
Ověřte na uvedené adrese nejvýznamnější aktuální
úrokové sazby ČNB.
Výše úroku
Úkol: vypočtěte velikost úroku pro půjčku v hodnotě
1 000 000,- Kč se splatností 1 rok při úrokové sazbě
4 % p. a.
Dosaďte postup výpočtu:
ú=
Dosaďte výsledek:
ú=
Výše úroku
Úkol: vypočtěte velikost úroku pro půjčku v hodnotě
1 000 000,- Kč se splatností 1 rok při úrokové sazbě
4 % p. a.
ú = 1 000 000 / 100 x 4 x 1
ú = 40 000,-
Zdroje
1) Štohl, P. Učebnice účetnictví pro střední školy
a veřejnost. Znojmo : Nakladatelství Štohl Pavel Ing.
– vzdělávací středisko. 2012. ISBN 978-80-87237-47-2
2) http://business.center.cz/business/pravo/zakony
3) http://portal.justice.cz
4) www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xls/platna_legislativa_ucetni_
standardy_75927.html
5) Účtová osnova, České účetní standardy – postupy účtování pro
podnikatele : ANAG. 2012. ISBN 978-80-7263-729-4
6) Obchodní zákoník a předpisy související : ANAG. 2012. ISBN 978-807263-720-1
7) www.cnb.cz/cs/index.html

similar documents