Moj predlog je da uzmem ucesce od 15 do 16.30 prvog dana jer je

Report
Održivi turizam kao segment zelene
ekonomije u svijetlu UN ciljeva
održivog razvoja
Dr Nikola Perović, menadžer programa
Otvorena radna grupa UN-a za
održive ciljeve razvoja:
17 ciljeva
169 podciljeva
Izvor: Ott 2003
Izvor: Elkington, 1994
Zeleni marketing kao odgovor savremene
nauke na ekološke izazove:
Zelene marketing strategije
Zeleni marketing miks
Zeleni brend
Izvor konkurentske prednosti za
crnogorske kompanije
Ključ zelene ekonomije je u kreiranju nove vrijednosti
Osnovni izazovi
Značenje
Primjer oblasti za inovaciju
Smanjiti
Koji parametri se mogu smanjiti ispod
prosjeka industrije?
Šta se novo može ponuditi na tržištu?
-troškovi
-vrijeme isporuke
-predstavljanje zdravijih stilova života
-eko brend
-eko pakovanje
-organoleptički parametri
-kvalitet
-snaga brenda
-dosadno pakovanje
-snobizam u konzumerizmu
Kreirati
Povećati
Koji parametri se mogu povećati iznad
prosjeka industrije?
Eliminisati
Koji uobičajeni parametri se mogu eliminisati?
Izvor: Adaptirano na osnovu: Mary Pugh & Richard
Fletcher(2002), Australasian Marketing Journal 10 (3)
Savremeni turizam:
Fragmentacija tržišta
Međunarodna specijalizacija
Rast eko-turizma i ostalih formi
aktivnog turizma
Učešće turizma u globalnoj ekonomiji
Izvor: World Travel & Tourism Outlook (WTTC & Oxford
Economics, 2011b)
Održivi turizam je turizam koji uzima u
obzir ukupan ekonomski, socijalni i ekološki
uticaj, starajući se o potrebama turista,
privrede, životnog okruženja i lokalnih
zajednica. (izvor: Making Tourism More
Sustainable, UNWTO&UNEP)
Razvoj održivog turizma utiče na:
Povećanje direktih stranih investicija
Zaposlenost
Ruralni ekonomski razvoj
Smanjenje siromaštva
Očuvanje životne sredine i kulturnog
nasljedstva (izvor: Sustainable Tourism:
International Cooperation for Development)
Održivi turizam se odnosi na upravljanje rizicima
od turističkog rasta:
Očuvanje biodiverziteta i prirodnih resursa
Upravljanje vodama
Energetska efikasnost
Prevencija zagađenja
Upravljanje otpadom i hemikalijama
Obnovljiva energija
Održivo korišćenje prostora
Održivi turizam je pametni biznis:
Rast broja turista koji traže ekološki
prijateljske destinacije (LOHASLifestyle of health and sustainability)
Globalni rast tražnje za ekoturizmom 20% godišnje (izvor. UNEP
Green Economy Report (2011)
Projekat: Razvoj turizma u Crnoj
Gori uz smanjenje emisije gasova sa
efektom staklene bašte (TCNT):
4 komponente
33 planirana rezultata
Potencijalne koristi od TCNT projekta za crnogorski
turizam:
Podizanje ekološke svijesti (eko-pismenost)
Eko-prijateljska regulativa
Eko-sertifikacija
Monitoring GHG u turizmu
Pilot investicije kao podrška razvoju
Održivi sistem finansiranja za mitigaciju u turizmu
25 km novih staza za nemotorizovani transport
Eko sertifikovane luke i aerodromi

similar documents