Opóźnienie i zwłoka

Report
Opóźnienie i zwłoka
Fryderyk Zoll
Opóźnienie i zwłoka
• I. A zawarł z B umowę sprzedaży kilku ton śledzi.
Śledzie miały być dostarczone do 15 maja.
Sprzedawca A jednak śledzi tych nie dostarczył w
terminie. A wyznaczył B jednodniowy termin do
spełnienia świadczenia z zagrożeniem, że od
umowy odstąpi. Termin ten był za krótki do
wykonania zobowiązania i minął bezskutecznie. A
złożył oświadczenie o odstąpieniu dopiero po
upływie dwóch tygodni (w tym czasie można było
wykonać zobowiązanie). A domaga się zwrotu
zapłaconych zaliczek. Czy zasadnie?
Opóźnienie i zwłoka
• A sprzedał B kosiarkę. Kosiarka została
kupującemu wydana, jednakże bez instrukcji
obsługi. B wyznaczył A dodatkowy termin do
dostarczenia instrukcji z zagrożeniem, że od
umowy odstąpi. Termin minął bezskutecznie. B
złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Czy może się domagać zwrotu uiszczonej
ceny?
Opóźnienie i zwłoka
• Stolarz A miał wykonać dla B stół. Zabrał się do
pracy, ale nie zdążył ukończyć stołu w
uzgodnionym przez strony terminie. B bez
wyznaczania dodatkowego terminu odstąpił
od umowy i domaga się zwrotu zaliczki. Czy
zasadnie?
Opóźnienie i zwłoka
• A i B zawarli umowę sprzedaży samochodu,
który miał być wydany kupującemu B za 5 dni.
Przy zawarciu umowy A wręczył B 25% ceny.
Jednak po upływie terminu B nie wydał
samochodu. A złożył od razu oświadczenie o
odstąpieniu od umowy. Domaga się zwrotu
zapłaconej ceny w podwójnej wysokości. Czy
zasadnie?
Opóźnienie i zwłoka
• A pożyczył kwotę 1000 zł B. Pożyczka miała być
zwrócona w terminie 10 dni. Tak się jednak nie
stało. Minął ponad rok. A domaga się od B zwrotu
pożyczki z odsetkami za opóźnienie. Ponadto
domaga się naprawienia szkody którą poniósł
przez to, że nie otrzymał odsetek w terminie.
Twierdzi, że mógł je złożyć na rachunku i
otrzymać oprocentowanie. Ponieważ tak się nie
stało, to znaczy, że poniósł szkodę. Czy jego
roszczenia są zasadne?
Opóźnienie i zwłoka
• A zobowiązał się wobec B, że będzie mu
dostarczał co tydzień piwo do sklepu. Jednak A
zawsze spóźnia się z wykonaniem tego
obowiązku. B wielokrotnie wzywał A z
zagrożeniem odstąpienia od umowy do
spełnienia świadczenia i wtedy A świadczenie
spełniał. W końcu B ma dość i gdy A znowu się
opóźnił B od umowy odstąpił bez wyznaczania
dodatkowego terminu. Czy skutecznie?

similar documents