Fiskalizacija * IT

Report
Fiskalizacija
Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom






2
Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom - izglasn u
Saboru – 23.11.2012.
objava u Narodnim novinama
Pravilnik o fiskalizaciji
01.1.2013. – početak fiskalizacije
dostupnost informacija na:
www.porezna-uprava.hr FISKALIZACIJA
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Fiskalizacija
Što je fiskalizacija?
skup mjera koje će primjenjivati obveznici fiskalizacije kako bi se
postigao efikasan nadzor evidentiranja ostvarenog prometa u
gotovini
fiskalizacija - uvođenja reda, uspostava sustava evidentirananja
svakog izlaznog računa = evidentiranje ulaza dobara i usluga koje
stvaraju nove vrijednosti, evidentiranje baš svakog ostvarenog
troška u poslovanju poduzetnika – sve uz račun
Što je gotovina?
plaćanje novčanicama, karticama, čekom ili drugim sličnim
načinima plaćanja osim plaćanja izravno na račun
gotovinom se ne smatra doznaka virmanskom uplatom sa računa na račun te
plaćanje općom uplatnicom na račun.






3
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Fiskalizacija
Zašto fiskalizacija?
visoka razina porezne utaje, nisko evidentiranje
ostvarenog prometa
Ciljevi fiskalizacije?
spriječiti poreznu utaju na području poslovanja
gotovinom
unaprijediti postupke poreznog nadzora
podizati razinu svijesti kupaca o važnosti uzimanja
računa
suzbijanje nelojalne konkurencije







4
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Kako? - shema modela – fiskalizacije izdavanja
računa
Aplikativni certifikati za fiskalizaciju
(X.509 v3 standard)
POREZNI
OBVEZNIK
Generiranje xml
datoteke
Potpisivanje xml-a
Spremanje potpisanog
xml-a
Kreiranje SOAP poruke
Poziv web servisu
Porezne uprave (slanje)
Spremanje odgovora
Porezne uprave
Ispis računa nakon
odgovora
1.
4.
5.
<?xml
version="1.0
"?>
<fiksalizaci
ja-rn>
<document >
SOAP/https
online slanje poruke u Poreznu upravu
2.
SOAP/https
online slanje odgovora blagajni
6.
<?xml
version="1.
0"?>
<fiksalizac
ija_OK>
<document >
3.
sms/web provjera
Zaprimljeno hvala!
5
Provjera poruke
Provjera certifikata i
potpisa
Generiranje JIR-a i
bilježenje vremena
Kreiranje i potpisivanje
SOAP povratne poruke
Fiskalizacija - 25.11.2012.
7.
Model fiskalizacije
U RH ne uvodimo fiskalne blagajne već provodimo
fiskalizaciju
Nije identičan rješenju fiskalnih blagajni u okruženju
Jeftiniji od ostalih rješenja – moguće ga provesti uz
nadogradnju postojećih sustava
Ne nameće se određeno rješenje, određeni tip uređaja
ključnu ulogu u pravilnoj provedbi fiskalizacije izdavanja
računa ima prilagođeni naplatni uređaj, a što znači da svi
obveznici fiskalizacije moraju od osoba koje im održavaju
programska rješenja zatražiti pravovremenu pripremu
naplatnih uređaja za provedbu postupka fiskalizacije





6
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Obveznici fiskalizacije

osobe propisane člankom 3. Zakona za sve djelatnosti
osim za:

djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa prema
posebnom propisu (Zakon o pdv-u) te za
djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije - članak 5.
Zakona, odluka Vlade RH iz članka 6. Zakona

7
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Obveznici fiskalizacije






8
fizička osoba – obveznik poreza na dohodak od samostalne
djelatnosti
obrt
slobodna zanimanja - samostalna djelatnost zdravstvenih
djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora,
inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja,
tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i slične djelatnosti,
samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja i druge
slične djelatnosti,
samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge
slične djelatnosti,
samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Obveznici fiskalizacije
obveznici fiskalizacije fizičke osobe obveznici poreza na
dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti
ne i osobe koje dohodak utvrđuju na način propisan za
samostalne djelatnosti
nije obveznik fiskalizacije porezni obveznik koji primjerice
dohodak od najma utvrđuje na temelju poslovnih knjiga. Isto
tako nisu obveznici fiskalizacije porezni obveznici koji
ostvaruju dohodak od iznajmljivanja pa tako ni građani koji
imaju odobrenje za pružanje usluga u turizmu te im se dohodak
utvrđuje u paušalnom iznosu.



9
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Obveznici fiskalizacije





10
Pravne osobe i fizičke osobe – obveznici poreza na
dobit
trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident
Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja
samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili
prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi ustanove
obveznici poreza na dobit – po rješenju Porezne uprave,
primjerice udruge
obveza poreza na dobit = obveza fiskalizacije
nema obveze poreza na dobit = nema obveze fiskalizacije
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Obveznici fiskalizacije






Je li obveznik fiskalizacije:
rukometni klub koji za vrijeme utakmice
prodaje piće
skriptarnica na fakultetu
poliklinika
dječji vrtić
vatrogasno društvo kada iznajmljuje opremu
11
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa
- posebni propisi






12
Zakon o porezu na dodanu vrijednost isključuje obvezu
izdavanja računa;
za prodaju na tržnicama i otvorenim prostorima
za prodaju tiska
za prodaju u putničkom prometu
Pravilo:
Do trenutka važenja odredbi u Zakonu o pdv-u o neizdavanju računa
= vrijedi izuzeće od obveze fiskalizacije
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije
prodaja karata ili žetona u putničkom prometu,
 naplata cestarine
 prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i
otvorenim prostorima,
 prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu,
 zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim
igrama,
 prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata,
 pružanje bankarskih usluga i usluga osiguranja,
 vođenja središnjeg depozitorija
 ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata te
 provođenja zdravstvene zaštite – participacija
Izuzeća za djelatnost, izuzeća nisu institucionalna

13
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije primjeri







14
prodaja karata ili žetona u putničkom prometu, - ne i čuvanje robe u pretincima
prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim
prostorima – bit će primjena od 1.7.2013,
prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu – za HP, ali i naplatu
poštom - dostava,
zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama –
posebni propis uređuje ,
prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata - automati za kavu; razlikovati
od automatske blagajne
pružanje bankarskih usluga i usluga osiguranja,- od 1.7.2013. bit će izuzeti od
obveze izdavanja računa
ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata – potrošnja struje,
vode ili plina, plaćanje paušala, ali ne i usluge održavanja ili popravka
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Obveza fiskalizacije – 01.01.2013.
1. osobe veliki i srednji – kriterij veličine, bez obzira na
djelatnost
2. osobe koje kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost
Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (Oznaka I NKD 2007.) – dio obveznici Obrasca PP-MI-PO
 smještaj – hoteli, odmarališta, kampovi i slična smještaj
djelatnosti pripremanja i usluživanja pića
 djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
 djelatnosti keteringa
 ostale djelatnosti pripreme pića i usluživanja hrane
 Primjerice:

15
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Obveza fiskalizacije – 01.04.2013.
Ako već nisu obuhvaćeni prvom skupinom:

1.
2.
16
osobe koje, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost
Trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i
motocikla (Oznaka G NKD 2007.) – sve djelatnosti trgovine
osobe koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz
članka 18. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara,
odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata,
poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja,
turističkih djelatnika i slične djelatnosti
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Obveza fiskalizacije – 01.07.2013.

Svi obveznici fiskalizacije koji nisu započeli fiskalizaciju u
prethodnim etapama
17
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Obveze – obveznika fiskalizacije









Provedbe postupka fiskalizacije – svi obveznici (osim
izuzetih djelatnosti)
interni akt – o poslovnicama, načinu slijednosti računa
prilagodba sadržaja računa
naljepnica o obvezi izdavanja i uzimanja računa
Provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa
svi obveznici fiskalizacije koji naplaćuju obavljene usluge i
isporučena dobra sredstvima koji se smatraju gotovinom
1. dostava podataka o poslovnim prostorima
2. fiskalizacija izdanih računa
3. održavanje kontinuiteta poslovanja – prekid veze,kvar –
nabavka knjige uvezanih računa
18
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Provedba postupka fiskalizacije – svi obveznici

INTERNI AKT
1. popis poslovnih prostora
popis poslovnih prostora, oznaka, adresa

Što se smatra poslovnim prostorom?

Zatvoreni prostor, dijelovi poslovnog prostora (različite
djelatnosti, dijelovi posebnog praćenja), otvoreni prostori (po
pokretnini ili po zaposleniku), povremeni prostori
2. način slijednosti računa
jedinstveno po poslovnom prostoru – nema ponavljanja broja
računa
po naplatnom uređaju





19
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Poslovni prostor






što se za potrebe fiskalizacije smatra poslovnim prostorom u
potpunosti je prepušteno obveznicima fiskalizacije
ali treba biti jasno propisano internim aktom
primjerice moguće je u jednoj prostoriji voditi dva odvojena
poslovna prostora primjerice za potrebe djelatnosti pružanja
usluge knjigovodstva i usluge najma ili
opet obveznik fiskalizacije može odrediti da mu je svaka ekipa
koja pruža ulsluge na terenu jedan „poslovni“ prostor
Ako obveznik fiskalizacije posluje u mjestu sjedišta, ali jedan dan
organizira savjetovanje u nekom hotelu, hotel će se smatrati
poslovnim prostorom na jedan dan
Slijednost računa može biti i po dokumentu na naplatnom
uređaju
20
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Provedba postupka fiskalizacije – svi obveznici

Sadržaj računa
propisan odredbama Zakona o pdv-u, posebnim propisima
 Dodatni elementi prema fiskalizaciji:
1. datum i vrijeme izdavanja
2. oznaka operatera (osobe koja izdaje račun) - kod fiskalizacije
izdavanja računa OIB operatera = OIB izdavatelja kod samonaplatnih uređaja, trgovačkih zastupnika…; više blagajnika za
blagajnom – nužna prijava/odjava
3. oznaka načina plaćanja
4. JIR i ZKI – kod obveze fiskalizacije izdavanja računa

21
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Provedba postupka fiskalizacije – svi obveznici








Broj računa – tri dijela
1. numerički dio – od broj 1 do n u tijeku godine
2. oznaka poslovnog prostora
3. oznaka naplatnog uređaja
Interni akt - način izdavanja računa u poslovnom prostoru
Jedinstveno po poslovnom prostoru - centralizirani pristup;
1/01/1,
2/01/1
Svaka blagajna svoj broj računa
1/01/1
1/01/2
22
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Numeriranje broja računa



Ako se dijelovi računa povežu s internim aktom obveznika
fiskalizacije, proizlazi da pravilo slijednosti mora jasno
biti naznačeno u internom aktu
Pravilo slijednosti numeriranja broja računa, Porezna
uprava ne provjerava u postupku fiskalizacije izdavanja
računa, ali se isto provjerava u postupcima poreznog
nadzora.
Znači u postupku fiskalizacije izdavanja računa postojat
će „rupe“ u brojevima računa koji se fiskaliziraju, ako
obveznik fiskalizacije utvrđuje istu slijednost računa i za
račune koji se naplaćuju na račun
23
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Sadržaj računa - primjer
24
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Provedba postupka fiskalizacije – svi obveznici



Naljepnica o obvezi izdavanja i uzimanja računa
po Zakonu o pdv-u – do 30.06.2013.
po Zakonu o fiskalizaciji – od 1. srpnja 2013.
25
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Postupak fiskalizacije izdavanja računa –
obveznici koji naplaćuju u gotovini

Tehnički preduvjeti za obveznika fiskalizacije

Izdan aplikativni digitalni certifikat za fiskalizaciju od FINAe (fiskal)
Izdavanje računa putem prilagođenih naplatnih uređaja
Naplatni uređaj (softver) mora podržavati stvaranje XML
dokumenata i elektroničko potpisivanje
Naplatni uređaj s pristupom Internetu
 preporuka: Internet veza, propusnost ovisno o broju
izdanih računa
 Nemogućnost uspostave Internet veze – potvrda
HAKOM – osam dana od stupanja na snagu Zakona



26
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Provedba postupka fiskalizacije izdavanja
računa – kroz model fiskalizacije
1. Podatak o poslovnim prostorima – u kojima se izdaju
računi za naplatu u gotovini
 dostava podataka prije početka fiskalizacije
 obvezatni podaci propisani tehničkom specifikacijom
 oznaka poslovnog prostora u poruci – identična oznaci
poslovnog prostora u dijelu broja računa
 Cilj: praćenje ne po OIB-u, već po poslovnom prostoru OIB-a
 2. Ovjera svakog izdanog računa za naplatu u gotovini
- Obveznici fiskalizacije izdavanja računa, provode fiskalizaciju za
svaki, pa i jedan jedini, ostvareni promet u gotovini = obveza
fiskalizacije izdavanja računa postoji za obveznike fiskalizacije bez
obzira na učešće prometa u gotovini u ukupnom prometu.

27
Fiskalizacija - 25.11.2012.
JIR



Kao jedinstveni identifikator računa (JIR) koristi se UUID
(universally unique identifier)
UUID je sastavljen od 32 znaka (znamenke 0-9, slova a-f) i
iskazuje se u pet grupa odvojenih povlakom (-) u obliku 8-4-4-412:
 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
Zašto UUID?
 JIR mora biti jedinstven što algoritam za UUID osigurava
 Brzina izračuna JIR-a je izrazito važna, a uređaji koji se koriste
imaju ugrađenu i optimiziranu funkcionalnost generiranja
UUID-a čime se ne opterećuje značajnije centralni sustav
28
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Opis arhitekture centralnog sustava u PU






Glavne komponente koje čine arhitektura sustava za
zaprimanje poruka su pristupna točka (web servis) i
centralni informacijski sustav
Sustav treba podržavati zaprimanje 1.000 poruka/sekundi
Vrijeme obrade zahtjeva do 2 sekunde
Koliko blagajna čeka dodjelu JIR-a? – određuje
obveznik fiskalizacije
Procijenjeni ukupni broj poruka dnevno 10.000.000
Procijenjena količina podataka dnevno 60-80 Gb
29
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Održavanje kontinuiteta poslovanja









Prekid veze
– ispis računa bez JIR s ZKI – dozvoljeno nema zastoja u
izdavanju računa
- naknadno dostavljeni račun – dodjela JIR-a
- blagajna pamti račun te ponavlja slanje do dobivanja JIR-a
- zagušenje veze (turistička sezona..) – dostava računa u 48 sati
(izvršava blagajna – implementirano rješenje)
Kvar uređaja
zamjenski naplatni uređaj ili
izdavanje računa iz knjige ovjerenih računa
Naknadno dostava tih računa kroz blagajnu u roku od 48 sati
/prekucavanje računa – drugo vrijeme, broj…
30
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Mali obveznici fiskalizacije






prethodno pitanje - obveznici plaćanja paušalnog poreza od
samostalne djelatnosti
početak fiskalizacije 01.07.2013.
bez izdavanja računa putem elektroničkih naplatnih uređaja
izdavanje računa iz ovjerene, u Ministarstvu financija,
Poreznoj upravi, posebne knjige računa
nemaju dodatne troškove uspostave sustava fiskalizacije kao
ostali obveznici fiskalizacije (nabavka uređaja koji podržava
digitalni potpis te Internet vezu, nabavka digitalnog
certifikata, nabavka Internet mreže, održavanje softvera)
Nema dodatnih obveza – i danas obveznici izdavanja računa
i vođenje Knjige popisa izdanih računa
31
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Knjiga uvezanih računa









Postupak:
1. kupnja Knjige uvezanih računa (prepoznatljiva po
predvieđnom mjestu za ovjeru prema Zakonu o fiskalizaciji)
2. dolazak na ovjeru u Ispostavu Porzne uprave
3. Porezna uprava – ovjerava knjigu
4. po ovjeri moguće izdavanje računa
Samo za potrebe:
1. paušalista – redovni način rada
2. za rezervu – u slučaju kvara, potrebno naknadno prekucati
izdane račune
3. ako ima potvrda HAKOM – nemogućnost veze, za redovni
način rada za vrijeme važenja potvrde
32
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Potvrda Hakom
Prije podnošenja zahtjeva HAKOM-u - provjeriti dostupnost
usluge pristupa internetu za poslovni prostor
- provjeriti kod operatora koji pružaju putem: nepokretne mreže,
kablovskih mreža i pokretnih mreža
- usluga putem nepokretne mreže nije dostupna, ako od najmanje
dva operatora, od kojih je jedan operator univerzalne usluge
Hrvatski Telekom - negativan odgovor
- usluga putem kablovske mreže nije dostupna ako od najmanje
jednog operatora kablovske mreže koji djeluje na području negativan odgovor
- putem pokretne mreže nije dostupna ako od sva tri postojeća
operatora (Hrvatski Telekom d.d., VIPnet d.o.o. i Tele2 d.o.o.)
zatražili na probno korištenje podatkovni uređaj za pristup
internetu (USB stick) i ako se putem niti jednog od tih uređaja u
trajanju od 2 dana niste uspjeli
spojiti- 25.11.2012.
na Internet.
33
Fiskalizacija
-
Pečaćenje



(1) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa
donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo
financija, Porezna uprava.
(2) Ako se u tijeku nadzora utvrdi da obveznik
fiskalizacije ne provodi postupak fiskalizacije na način
opisan u članku 8., članku 16., članku 17. stavku 1. i
članku 20. ovoga Zakona Ministarstvo financija, Porezna
uprava može rješenjem zabraniti poreznom obvezniku
daljnji rad do uklanjanja razloga radi kojih je zabrana
izrečena.
(3) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 2. ovoga
članka ne zadržava izvršenje rješenja.
(4) Zabrana obavljanja djelatnosti iz članka 2. ovoga
članka izvršava se pečaćenjem poslovnih prostorija.
34
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Rokovi






Fiskalizacija izdavanja računa
Testiranje fiskalizacije izdavanja računa – počelo 12.10.2012.
Tehnička specifikacija Konačna– ne očekujemo daljnje
promjene – osim objave produkcijskog URL – točke
Stvarna produkcija – 27.12.2012.
Ovjera knjige računa – u prodavaonicama od sredine
12/2012, moguća ovjera u ispostavi od 17.12.2012.
Provjera sms ili web ili u PU – od 1.01.2013.; problemi
nisu svi računi za provjeru
35
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Fiskalizacija na www.porezna-uprava.hr
36
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Fiskalizacija na www.porezna-uprava.hr
37
Fiskalizacija - 25.11.2012.
Informacije



Upiti obveznika fiskalizacije vezano za pitanja pravne ili
poslovne prirode dostavljaju se na adresu e-pošte Porezne
uprave [email protected]
FINA pruža podršku obveznicima fiskalizacije oko
postupaka vezanih za izdavanje i korištenje certifikata
putem adrese e-pošte [email protected]
 FINA web: http://www.fina.hr/fiskalizacija
 Telefon: 0800 0080
APIS IT pruža podršku proizvođačima/održavateljima
softvera vezano za tehničke probleme u povezivanju na
CIS
Porezne
uprave
putem
adrese
e-pošte
[email protected]
38
Fiskalizacija - 25.11.2012.

similar documents