P*edpony od-, nad-, pod-, p*ed-

Report
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Projekt MŠMT ČR
EU PENÍZE ŠKOLÁM
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.2146
Název projektu školy
Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka
Šablona III/2
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
SADA č. VIII
Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA VIII_Čj, DUM 17
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Český jazyk
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
Název:
Předpony od-, nad-, pod-, před-
Autor:
Zuzana Štěpánková
Stručná anotace:
Ujasnění předpon od-, nad-, pod-, před-.
Dále práce s zdvojenými souhláskami. Poznat kořen slova a následně
tak doplnit předponu.
Metodické zhodnocení:
Presentace proběhla ve třídě 5.C dne 20. 9.
2011. Snaha o ujasnění zdvojených souhlásek. Dětem se psaním
zdvojených souhlásek velice pomáhalo, když dokázaly rozpoznat kořen
a předponu.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
Předpony od-, nad-, pod-, před-
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
1. Vymysli 5 slov na předponu od1) _____________
2) _____________
3) _____________
4) _____________
5) _____________
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Zuzana Štěpánková
2. Vymysli 5 slov na předponu nad1) ____________
2) ____________
3) ____________
4) ____________
5) ____________
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Zuzana Štěpánková
3. Vymysli 5 slov na předponu pod1) ____________
2) ____________
3) ____________
4) ____________
5) ____________
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Zuzana Štěpánková
4. Vymysli 5 slov na předponu před-
1) ____________
2) ____________
3) ____________
4) ____________
5) ____________
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Zuzana Štěpánková
5. Škrtni, co není správně napsané.
 1)









oddaný
2) poddpůrný
3) nadaný
4) odálit
5) podůstojník
6) mikulášská nadílka
7) předjet
8) dám se poddat
9) dlouhý odech
10) dětské oddělení
-
odaný pes
podpůrný sloup
naddaný žák
oddálit povinnosti
poddůstojník ve službě
naddílka
předdjet auto
podat
oddech
odělení
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Zuzana Štěpánková
6. Doplň správně chybějící písmena
 1)









Šli jsme po__pořit své kamarády.
2) Po__aní nadšeně tleskal__ svému králi.
3) Spousty žáků dosahuje po__průměrných výsledků.
4) Nedaleko školy je po__chod pro chodce.
5) Umíš už rozlišit pře__pony a pře__ložky?
6) Snoubenci se dali o__at v prostorách radnice.
7) Vrátil jsem se na správné o__ělení.
8) Podařilo se mi o__álit odevzdání úkolu.
9) Výkres se Vám velice po__ařil.
10) Paní učitelka řeší všechny své problémy s na__hledem.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Zuzana Štěpánková
1. Vymysli 5 slov na předponu od1) odpočinek
2) odpad
3) odrazit
4) odletět
5) odnést
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Zuzana Štěpánková
2. Vymysli 5 slov na předponu nad1) nadpřirozený
2) nadprůměrný
3) nadřízený
4) nadskočit
5) nadjezd
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Zuzana Štěpánková
3. Vymysli 5 slov na předponu pod1) podjezd
2) podprůměrný
3) podpálit
4) podstrčit
5) podletět
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Zuzana Štěpánková
4. Vymysli 5 slov na předponu před1) předmluva
2) předhodit
3) předběhnout
4) předjet
5) představit
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Zuzana Štěpánková
5. Škrtni, co není správně napsané.
 1)
oddaný
 2)
 3)
nadaný
 4)
 5)
 6)




mikulášská nadílka
7) předjet
8) dám se
9) dlouhý
10) dětské oddělení
-
pes
podpůrný sloup
žák
oddálit povinnosti
poddůstojník ve službě
auto
podat
oddech
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Zuzana Štěpánková
6. Doplň správně chybějící písmena
 1)









Šli jsme podpořit své kamarády.
2) Poddaní nadšeně tleskali svému králi.
3) Spousty žáků dosahuje podprůměrných výsledků.
4) Nedaleko školy je podchod pro chodce.
5) Umíš už rozlišit předpony a předložky?
6) Snoubenci se dali oddat v prostorách radnice.
7) Vrátil jsem se na správné oddělení.
8) Podařilo se mi oddálit odevzdání úkolu.
9) Výkres se Vám velice podařil.
10) Paní učitelka řeší všechny své problémy s nadhledem.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Zuzana Štěpánková
Použité zdroje:
Učebnice:
MIKULENKOVÁ H., Procvičujeme češtinu. Olomouc: Prodos 2008, ISBN: 978-80-7230-219-2,
str. 13
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Zuzana Štěpánková

similar documents