Wycieczka od renesansu do wspó*czesno*ci

Report
Od renesansu do współczesności
W swojej pracy pragnęłabym pokazać wam, czym tak
naprawdę jest malarstwo.
Niektórzy z was uważają, że jest bardzo nudny temat
i nie dostrzegają w malarstwie tego czegoś, czego nie ma
już dzisiaj.
Chciałabym zabrać was na niedługą wycieczkę po
epokach, aby pokazać, jakie zachodziły różnice w sztuce.
Mam nadzieję, że choć trochę spodoba wam się
malarstwo.
Czyli powrót do antyku, akty i mitologia
Renesans przypada na XV i XVI wiek. Zaczął się
we Włoszech, kiedy to włoscy artyści na nowo zaczęli
zachwycać się antykiem, czyli sztuką starożytną.
Malarze renesansowi byli wierni tylko trzem
zasadom:
 interesowali się antykiem i pilnie badali sztukę
starożytną
 koncentrowali się na człowieku (humanizm)
 opanowanie zasady perspektywy linearnej
Kolejnym, sławnym artystą
renesansu jest wszechstronnie uzdolniony humanista – Leonardo da Vinci.
Jak na tamte czasy, człowiek
wykształcony, to człowieka, który zna się
na wszystkim. Maluje, rzeźbi, projektuje, rysuje, tworzy. Leonardo był
właśnie takim człowiekiem.
Jego największe dokonania to:
 szkic „Człowieka witruwiańskiego”
 koncepcja helikoptera, czołgu oraz
podwójnego kadłuba łodzi;
 Mona Lisa, Dama z Łasiczką,
Ostatnia wieczerza
Mona
Lisa
to
najsłynniejszy obraz Leonarda,
namalowany w 1503-06 latach
we Francji., gdzie do teraz jest
eksponowany.
Większość ekspertów
twierdzi, że modelką jest
kobieta
o
imieniu
Lisa
Gherardini - żona bogatego
florenckiego kupca.
Ale krążą również
spekulacje, że jest to sam
Vinvi, jego matka bądź też, że
modelka była z artystą w ciąży.
Dama z gronostajem znajduje
się w Muzeum Książąt Czartoryskich w
Krakowie i jest to jedyny obraz w
Polsce. Został ubezpieczony na kwotę
300 mln euro podczas jazdy po
Europie.
Michał Anioł urodził się
we Florencji. Jest słynny głównie
z rzeźb: „Dawida” i „Piety”, ale
również znanym jego dziełami
są freski z Kaplicy Sykstyńskiej
w Rzymie przedstawiając w
dziewięciu
polach
historię
ludzkości od stworzenia świata,
przez grzech pierworodny aż do
biblijnego potopu.
Znaczy „perła”
Jest to kierunek w sztuce zachodnioeuropejskiej
zaczynający się w XVI wieku i trwający do XVIII.
Malarze baroku podejmowali najczęściej tematykę
religijną, mitologiczną, alegoryczną, historyczną i portretową.
Popularność zaczęły zdobywać pejzaże, sceny rodzajowe i martwe
natury. Stosowano chętnie światłocień, bogatą symbolikę i
efektowny iluzjonizm.
Najsłynniejszymi artystami są:
 Caravaggio
 Diego Velázquez
 Peter Paul Rubens
 Rembrandt
Wizytówką Rubensa była
bujność kształtów, ruch ciał,
przepych barw, w połączeniu z
dramatyczną siłą i patosem jego
dzieł odpowiadały więcej ideałowi
piękna XVII w., niż bardziej
uduchowiona, w swym skupieniu
unikająca
reprezentacyjnego
efektu, sztuka Rembrandta. W
ostatnich latach swego życia zaczął
malować nastrojowe pejzaże oraz
sceny rodzajowe z życia ludu,
głównie kiermasze i zabawy.
Holenderski
malarz,
rysownik i grafik. Uważany powszechnie za jednego z największych artystów europejskich i
światowych.
Charakterystyczną cechą jego dzieł jest zafascynowanie efektami światła i głębokich cieni.
Rembrandt pozostawił
po sobie aż około 300 obrazów
olejnych, 300 grafik i około 10002000 rysunków
Powrót do spokoju
Klasycyzm trwał do wieku XVIII, kiedy to ludzie, zmęczeni
wyrazistością, krzykliwością i bogatością baroku, zechcieli wrócić do
ponownego spokoju i harmonii.
Charakterystycznymi cechami są:
 Kontur
 Chłodny koloryt
 Miękki światłocień
 Gładka faktura
 Wzniosłość
Malarstwo wyraziło się głównie w tematyce historycznej
(starożytnej), mitologicznej, alegorycznej i portrecie.
Przedstawicielami są:
 Jacques-Louis
 Jean-Auguste
 Giovanni Battista Lampi
 Giovanni Battista Piranesi
Francuski
malarz,
główny
reprezentant klasycyzmu, nadworny
malarz Napoleona Bonaparte. Uważany
za filar sztuki oświecenia, oficjalny
artysta rewolucji francuskiej, stworzył
czytelny i nośny symbol rewolucyjny –
„Przysięgę Horacjuszy”.
Czyli miłość, uczucia, emocje
Malarstwo okresu romantyzmu jest niejednolite. Można
wyróżnić jednak pewne cechy malarstwa tej epoki na podstawie
czołowych, głównych i najbardziej znaczących artystów tego
nurtu, takie jak bogaty koloryt, kontrastowy światłocień, miękki
modelunek, podkreślanie wartości fakturalnych płótna i
dynamizowanie kompozycji. Równocześnie część artystów
pozostawała wierna ideałom klasycyzmu i realizmu.
Za przedstawicieli romantyzmu uważa się:
 William Turner
 Francisco Goya
 Samuel Palmer
 Piotr Michałowski
Hiszpański malarz scen
rodzajowych, grafik i rysownik
okresu romantyzmu.
Jego tematyka obejmowała m.in.: tematy społecznopolityczne i historyczne, wojna,
krytyka arystokracji i kleru,
prostytucja oraz żebractwo.
Po kryzysie wywołanym
ciężką chorobą która spowodowała niemal całkowitą głuchotę, integralną częścią jego
wizji stały się deformacja, brzydota, monstrualność oraz zjawy,
gusła i sabaty czarownic.
Piotr Michałowski jest
polskim twórcą okresu romantyzmu.
Był znakomitym malarzem koni, scen batalistycznych
(kilka wersji bitwy pod Samosierrą, epizody z powstania
listopadowego) oraz portretów.
Tworzył też sceny rodzajowe z
życia wsi. Wiele kompozycji
poświęcił epopei napoleońskiej,
postaci cesarza Napoleona i
dziejom oręża polskiego.
Czyli zwykłe, rozmazane plamki?
Nurt w sztuce europejskiej, a później także amerykańskiej,
który został zapoczątkowany przez grupę paryskich artystów w drugiej
połowie XIX wieku.
Najbardziej charakterystyczną cechą malarstwa i rzeźby
impresjonistycznej było dążenie do oddania zmysłowych, ulotnych
momentów – "złapania uciekających chwil". Nazwa kierunku została
ironicznie nadana przez krytyka sztuki oraz dziennikarza Louisa Leroy
i pochodzi od tytułu obrazu Claude'a Moneta Impresja, wschód
słońca.
Przedstawicielami tego nurtu są:
 Claude Monet
 Vincent van Gogh
 Władysław Podkowiński
 Mary Cassatt
Francuski malarz, jeden z
twórców i czołowych przedstawicieli
impresjonizmu.
W 1872 powstał obraz
Impresja, wschód słońca, który został
publicznie zaprezentowany w 1874 na
wystawie w Atelier Nadara i nadał
nazwę późniejszemu kierunkowi
malarstwa.
Holenderski malarz postimpresjonistyczny, którego twórczość dzięki żywej kolorystyce i
emocjonalnemu
oddziaływaniu
wywarła daleko-siężny wpływ na
sztukę XX w. Mało doceniany za
życia, van Gogh zyskał sławę po
śmierci. Dziś jest powszechnie
uważany za jednego z największych
malarzy w historii, artystę którego
twórczość stanowi istotne źródło
sztuki współczesnej.
Kubizm, abstrakcjonizm, surrealizm, pop-art, op-art
Kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie i rzeźbie
poszukujący nowych zasad budowy przestrzennej dzieła przez odrzucenie
reguł perspektywy i geometryczne uproszczenie elementów kompozycji.
Pablo Picasso - Guernica
Kierunek we współczesnych sztukach plastycznych, który charakteryzuje
się wyeliminowaniem form lub przedmiotów obserwowanych w
rzeczywistości. Jest to sztuka abstrakcyjna, bezprzedmiotowa.
Wassily Kandinsky – Kompozycja VIII
W malarstwie założeniem surrealizmu było "wyrażanie wizualne
percepcji wewnętrznej". Artyści starali się wykreować obrazy burzące
logiczny porządek rzeczywistości. Często były to wizje groteskowe, z
pogranicza jawy, snu, fantazji, halucynacji, a odsunięte od racjonalizmu.
Salvador Dali – Płonąca żyrafa; Zegary
Prąd artystyczny w sztuce po II wojnie światowej, wywodzący się z
ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Styl ten czerpał z surrealizmu,
przedstawiając niekiedy przedmioty codziennego użytku. Wyróżniał się
nieograniczoną swobodą twórczą, dążącą do zobrazowania cywilizacji
wielkomiejskiej i jej kultury masowej.
Andy Warhol – Puszka po zupie Campbell’s; Marilyn Monroe
Sztuka optyczna, wzrokowa, inaczej wizualizm) to kierunek w
grafice, modzie, sztuce użytkowej i malarstwie, którego zadaniem jest
oddziaływanie na oko widza, a nie na jego intelekt czy emocje; stosujący
abstrakcyjne kombinacje linii dające geometryczne złudzenia optyczne,
efekty świetlne, dynamiczne i fakturalne, zmierzające do wywołania wrażenia
głębi oraz ruchu rozwibrowaniem pola widzenia.
Bridget Riley – Movement in squares
Nasza podróż była krótka i przedstawiała tylko
najważniejszych artystów. Mam nadzieję, że choć trochę
zachęciłam was do pogłębiania wiedzy o malarstwie.
Jest jeszcze wiele nurtów malarskich, których nie
poruszyłam. Ciekawych zachęcam do zapoznania się z „secesją”,
„prerafaelitami” i innymi ciekawymi prądami.
A oto mój ulubiony obraz.
Gustav Klimt - Pocałunek
Magda Miszkiel 1e

similar documents