наполеон

Report

Vladavina: 20. mart 1804 - 6. april 1814

Prethodnik: Konzulat sa Napoleonom na čelu

Naslednik: de jure Napoleon

Krunidba: 2 decembar 1804

1. mart 1815 - 22. juni 1815
prethodni monarh: kralj Luj XVI
de facto Luj XVIII
Supruga: Jozefina de Beauharnais
Marija Luiza od Parme

Deca: Napoleon II
Dinastija: Bonaparte
Otac: Carlo Buonaparte
Majka: Letizia Ramolino
Rođenje :15. august 1769

Smrt: 5. maj 1821




Korzika
Sveta Helena
Rođen je u Ajačiju na Korzici 15. avgusta 1769. kao drugo od osmoro dece, samo godinu
dana nakon što je Korzika postala francuska teritorija (dotad je Korzika pripadala
Republici Đenovi).Njegova porodica je pripadala nižem italijanskom plemstvu i došli su
iz Toskane. Porodica se naselila u Firenci, pa se kasnije rascepila na dve grane. U 16.
veku su bili prisiljeni da napuste Firencu i naselili su se na Korzici, koja je i tada
pripadala Đenovi.
Napoleonov otac Karlo Bonaparta rođen je 1746. u Đenoljanskoj republici. Bio je
advokat i predstavnik Korzike 1778. na dvoru Luja XVI. Tu je ostao dosta godina.
Najveći uticaj na Napoleona je u detinjstvu imala njegova majka Marija Leticija
Ramolino. Čvrstom disciplinom uspela je da obuzda Napoleona. Napoleonovo
plemićko i umereno imućno poreklo i porodične veze pružile su mu mnogo veće
mogućnosti da se obrazuje i školuje, nego što je to bilo omogućeno tipičnom Korzikancu
u to vreme. Kada je imao devet godina upisan je 15. maja 1779. na francusku vojnu školu
u Brijan l Šato blizu Troja. Morao je učiti francuski pre nego što je upisan u vojnu školu.
Ipak celoga života je govorio sa jakim italijanskim akcentom, a nikad nije naučio da
pravilno piše. Napoleon je tu prvi put sreo proizvođača šampanjca Žan Remi Moeta.
Nakon maturiranja na vojnoj školi u Brijanu 1784. Napoleon je primljen na elitnu
Kraljevsku vojnu školu u Parizu. Tu je u jednoj godini završio dva razreda. Jedan
ispitivač je smatrao da je dobar za proučavanje apstraktnih nauka i da poseduje duboko
znanje matematike i geografije. Na vojnoj školi je specijalizovao artiljeriju, iako je u
početku tražio mornaricu. Diplomirao je septembra 1785. i preuzeo je vojnu dužnost kao
artiljerijski potporučnik u januaru 1786. sa samo 16 godina.

Napoleon je služio u Valensi i Oksoni do
izbijanja Francuske revolucije 1789.
godine. U tom periodu je on uzeo gotovo
dve godine odsustva u Parizu i Korzici.
Veći deo od nekoliko godina nakon 1789.
proveo je na Korzici, na kojoj se odvijala
bitka između tri strane: rojalista,
revolucionara i korzikanskih nacionalista.
Napoleon je podržavao jakobince i
unapređen je u potpukovnika puka
dobrovoljaca. Nakon što mu je isteklo
odsustvi i nakon što je predvodio pobunu
u francuskoj vojsci, Napoleon je nekako
uspeo da ubedi vojne vlasti u Parizu da
ga unaprede u kapetana u julu 1792.
Ponovo se vratio na Korziku i sukobio se
sa konzervativnim nacionalističkim
vođom Paskalom Paolijem Paoli je
odlučio da se raziđe sa Francuskom i
blokirao je pohod Francuske na
sardinijsko ostrvo La Magdalenu, u
kojem je trebalo da Napoleon bude jedan
od zapovednika. Napoleon i njegova
porodica su bili prinuđeni da napuste
Korziku u junu 1793.

Napoleon je 1795. služio u Parizu,
kada su rojalisti i
kontrarevolucionari 3. oktobra
organizovali protest protiv
Nacionalnog konventa. Napoleon je
komandovao improvizovanim
snagama, koje su branile Konvent u
dvorcu. Uz pomoć mladog
konjičkog oficira Žoašena Mira
dovukao je artiljeriju kroz masu,
koja je protestovala. Sledećeg dana
je koristio artiljeriju da bi odbio
napadače. Napoleon je tako spasio
Nacionalni konvent i odjednom je
postao slavan. Novi Direktorijum je
postao Napoleonov pokrovitelj, a
posebno vođa Pol Baras.

Napoleon je 27. marta 1796. preuzeo
zapovedništvo francuske vojske u Italiji.
Predvodio je uspešnu invaziju Italije. U bici
kod Lodija dobio je nadimak "mali kaplar", što
je odražavalo njegovo prijateljstvo sa vojskom,
od kojih je mnoge znao po imenu. Isterao je
Austrijance iz Lombardije i pobedio je vojsku
Papske države.

U martu 1798. Napoleon je predložio vojnu ekspediciju da
bi se zauzeo Egipat, koji je tada bio provincija
Otomanskoga carstva. Napoleon je time nameravao da
zaštiti francuske trgovačke interese i da oteža britanski
pristup Indiji. Direktorijum je bio zabrinut veličinom i
troškovima ekspedicije, ali složio se sa idejom, jer im je
odgovaralo da se popularni general makne iz centra
zbivanja. Neobičan aspekt egipatske ekspedicije bilo je
uključivanje velike grupe naučnika. Jedno od tadašnjih
otkrića bio je čuveni kamen iz Rozete.

Napoleon je sproveo nekoliko
trajnih reformi u oblastima kao
što su centralizovana
administracija departmana,
visoko obrazovanje,
oporezivanje, centralna banka,
zakonici, drumski i
kanalizacioni sistem.
Pregovarao je o konkordatu iz
1801. sa katoličkom crkvom
pokušavajući pomiriti katoličko
stanovništvo sa režimom.
Proglašen je 21. marta 1804.
građanski zakonik zvan
Napoleonov kodeks ili
Francuski građanski kodeks
(Code Civil de Francais).


Porodični život
Napoleon Bonaparta ženio se dva puta. Njegova prva žena zvala
se Roz de Boarne, poznatija pod nadimkom Žozefina (ovaj joj je
nadimak dao sam Napoleon, koji je imao običaj da svuda nameće
svoju volju, pa i u izboru imena odraslih ljudi). Ona je iz prvog
braka imala dvoje dece, ali sa Napoleonom nije više mogla da ih
ima. Zato se on, na nagovor Talerana od nje razveo 1810. i oženio
Marijom Luizom Habzburškom, kao znak saveza sa Austrijom. S
njom je dobio sina, poznatog pod imenima Napoleon II Bonaparte
i Vojvoda od Raštata. Nakon poraza Napoleona 1814, nikada više
nije video ni ženu ni sina, koga je zvao Orlić.

Uzrok njegove smrti je predmet brojnih
sporova. Napoleonov lični lekar
Frančesko Antomarši je naveo rak želuca
kao uzrok smrti.

Simonida Bambic III 3

similar documents