dopalacze

Report
 Dopalacze – potoczne określenie grupy różnych
substancji lub jej mieszanek o działaniu
psychoaktywnym. Są substancjami, które działają jak
narkotyki.
„DOPALACZE” jak większość substancji
psychoaktywnych działają na ośrodkowy układ
nerwowy i po ich zażyciu zmienia się nastrój i
zachowanie człowieka.
 Pobudzenie – skutki podobne jak po użyciu
amfetaminy, kokainy
 Uspakajająco / mieszanki ziołowe/ oraz
halucynogennie
Objawy używania zależą od rodzaju przyjętej substancji , dawki jak również
cech psychofizycznych danej osoby.
W zależności od substancji mogą wystąpić następujące objawy:
 Przypływ energii
 Podwyższenie nastroju
 Rozdrażnienie
 Huśtawka nastroju
 Pobudzenie psychoruchowe
 Napady szału
 Stany depresyjne
 Halucynacje wzrokowo-słuchowe
 Utrata apetytu
 Bezsenność
 Przekrwienie gałek ocznych
 Wymioty
 Biegunka
Używanie dopalaczy może także spowodować
śmierć
Dopalacze wyglądem zbliżone są do narkotyków:
 Biały proszek
 Kapsułki
 Tabletki
 Susz roślinny
 Susz grzybów
 Doustnie
 Donosowo
 W postaci wywaru
 Do palenia
 Zdrowotne
 Uzależnienie
 Wprowadzenie w świat narkotyków
 NARKOTYKI A ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
W ŚWIETLE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII
POSIADANIE NARKOTYKÓW JEST KARALNE, ZAGROŻONE KARĄ DO 5
LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI I GRZYWNY (art. 62);
PRODUKCJA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH JEST ZAGROŻONA KARĄ
GRZYWNY I POZBAWIENIA WOLNOŚCI OD 3 LAT (ART. 53);
ZA HANDEL NARKOTYKAMI GROZI KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI OD
ROKU DO 10 LAT , A W PRZYPADKU SPRZEDAWANIA MAŁOLETNIEMU
NA CZAS NIE KRÓTSZY OD LAT 3;
KTO UDZIELA ŚRODKA ODURZAJĄCEGO, UŁATWIA ICH UŻYCIE ALBO
NAKŁANIA DO UŻYCIA TAKIEGO ŚRODKA INNĄ OSOBĘ PODLEGA
KARZE POZBAWIENIA WOLNOŚCI OD ROKU DO LAT 10 , WOBEC
OSOBY MAŁOLETNIEJ PODLEGA KARZE POZBAWIENIA WOLNOŚCI NA
CZAS NIE KRÓTSZY OD LAT 3, (ART. 58).
 UDZIAŁ W BÓJCE LUB POBICIU (ART. 158 KK.),
 PROWADZENIE POJAZDU W STANIE NIETRZEŹWOŚCI LUB POD
WPŁYWEM ŚRODKA ODURZAJĄCEGO (ART. 178 KK.),
 NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ (ART. 217 KK.),
 KRADZIEŻ I PRZYWŁASZCZENIE CUDZEJ RZECZY (ART. 278 KK.),
 KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM (ART. 279 KK.),
 ROZBÓJ, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE
(ART. 280, 281, 282 KK.),
 Zareaguj od razu
 Zapytaj o powody
 Powiedz o konsekwencjach i zagrożeniach
 Porozmawiaj na temat nacisku i manipulacji ze strony
grupy biorącej „dopalacze”
 Powiedz , że martwisz się o nie i że zawiodło Twoje
zaufanie
 Nie daj się przekonać argumentom dziecka ,że to
niegroźne naturalne substancje lub ,ze taka moda
 Jeśli uznasz za konieczne wprowadź nowe zasady i
konsekwencje /czasowe cofnięcie przywilejów ,
ograniczenie rozmów telefonicznych itp./
 Jeśli stwierdzisz, że zagrożenie jest poważne szukaj
pomocy u specjalistów
 Sprawdź z jakich stron internetowych korzysta dziecko
 Okazywanie miłości i zainteresowania życiem dziecka
(mów mu ,że jest dla Ciebie najważniejsze, poznaj jego
przyjaciół ,sposoby spędzania wolnego czasu)
 Dobre porozumiewanie się z dzieckiem (częste
rozmowy, pytaj o jego zdanie, uważnie słuchaj
rozmawiaj także na trudne tematy)
 Zdrowa dyscyplina – postaw jasne granice , podaj
oczekiwania dotyczące godzin powrotu do domu
 Wspieraj dziecko (doceniaj wysiłki w osiąganiu celów,
chwal za sukcesy i odpowiedzialność)
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
Kielce ul.J.Nowaka-Jeziorańskiego65 tel.41331 53 13
2. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”
K-ce ul. Malików 150b tel.413673693
3. Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji
Psychoaktywnych „Nadzieja Rodzinie” Kielce
tel.413455665
4. Telefon Zaufania Kuratorium Oświaty –Kielce tel.800
12 12 12 ( godz.8 -20)
1.
Wiek – 28 lat
twarz po 4 miesiącach zażywania methamfetaminy
Wiek – 20 lat
twarz po 8 miesiącach zażywania methamfetaminy
Wiek – 39 lat
twarz po 3,5 roku zażywania methamfetaminy

similar documents