Slepi in slabovidni študenti

Report
SLEPI IN SLABOVIDNI
ŠTUDENTI
Polona Car
Jožef Gregorc
Posvet strokovnjakov NAKVIS
„EDINA TEMA, KI
OBSTAJA, JE
NEZNANJE.“
W. Shakespeare
Posvet strokovnjakov NAKVIS
2
Posvet strokovnjakov NAKVIS
3
DEFINICIJA
• SLABOVIDNOST
1. kategorija:
Ostanek vida od 30 do 10 % (ostrina vida od
0,3 do 0,1 = 20/70 DO 20/200).
2. kategorija:
Ostanek vida od 9,99 do 5 % (od 0,1 do 0,05
= manj od 20/200 do 20/400), štetje prstov
na 3 m, ali zoženo vidno polje na 20 stopinj
ali manj okrog fiksacijske točke.
Posvet strokovnjakov NAKVIS
4
• SLEPOTA
3. kategorija:
Ostanek vida od 4,99 do 2 % (od 0,05 = štetje
prstov na 3 m, do 0,02 = štetje prstov na 1,5m =
manj od 20/400 do 20/1000), ali zoženost vidnega
polja okrog fiksacijske točke na 5 – 10 stopinj.
Posvet strokovnjakov NAKVIS
5
4. kategorija:
Od 1,99 % do zaznave svetlobe (ostrina vida manj
od 0,02, štetje prstov na 1,5 m, do zaznavanja
svetlobe = 20/1250 do 20/2500), ali zoženosti
vidnega polja okrog fiksacijske točke do 5 stopinj,
ne glede na ostrino vida.
5. kategorija:
Ostankov vida ni / amaurosis / - negativen dojem
svetlobe.
Posvet strokovnjakov NAKVIS
6
• 285 milijonov svetovne populacije ima okvaro
vida (WHO):
- 39 milijonov slepih,
- 246 milijonov slabovidnih,
- 65 % vseh je starejših od 50 let,
- 90 % v državah v razvoju,
- po ocenah je v Sloveniji do 10 tisoč ljudi s
hudimi okvarami vida in od 30 do 40 tisoč z
resnejšimi okvarami.
Posvet strokovnjakov NAKVIS
7
VZROKI
VZROKI ZA SLABOVIDNOST:
• nekorigirane refrakcijske napake, (kratkovidnost,
daljnovidnost in astigmatizem)
• katarakta (siva mrena),
• glavkom (več bolezni, ki poškodujejo optični živec),
• diabetes.
Posvet strokovnjakov NAKVIS
8
VZROKI ZA SLEPOTO
• siva mrena - katarakta (zameglitev očesne
leče, ki ovira prehodnost svetlobe),
• nezdravljene refrakcijske napake
(kratkovidnost, daljnovidnost ali
astigmatizem),
• starostna degeneracija makule,
• glavkom (več bolezni, ki poškodujejo optični
živec).
Posvet strokovnjakov NAKVIS
9
kratkovidnost
daljnovidnost
Posvet strokovnjakov NAKVIS
astigmatizem
10
KATARATKA
GLAVKOM
DIABETES
STAROSTNA DEGENERACIJA MAKULE
Posvet strokovnjakov NAKVIS
11
PRIPOMOČKI
• NADOMEŠČAJO VID: bela palica, pes vodnik,
brajica, zvočni opis (govorna sinteza na
računalnikih in telefonih).
Posvet strokovnjakov NAKVIS
12
Posvet strokovnjakov NAKVIS
13
• PODPIRAJO VID: povečevalne lupe,
elektronske lupe, očala, teleskopska očala,
monookular, povečevalnik zaslona).
Posvet strokovnjakov NAKVIS
14
Posvet strokovnjakov NAKVIS
15
ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN
SLABOVIDNIH SLOVENIJE
• Ustanovljena 1920 (Podporno društvo, 1918
knjižnica).
• Reprezentativna organizacija slepih in
slabovidnih.
• Najstarejša invalidska organizacija.
• Izvaja posebne socialne ter druge programe
in storitve → s ciljem zadovoljevanja potreb
članov.
• 9 regionalnih društev.
Posvet strokovnjakov NAKVIS
16
ČLANSTVO
• Včlanjenih 4019 članov (31.12.2012):
- 1824 slabovidni (45 %),
- 2195 slepi (55 %).
• Po spolu:
- 2319 ženske (58 %),
- 1700 moški (42 %),
• 2108 (52 %) starejših od 65 let.
Posvet strokovnjakov NAKVIS
17
PROGRAMI
• Mreža spremljevalcev za preprečevanje
socialne izključenosti slepih in slabovidnih,
• pomoč slepim in slabovidnim otrokom,
mladostnikom ter njihovim svojcem,
• športne aktivnosti,
• program ohranjevanje zdravja,
• računalniško opismenjevanje,
Posvet strokovnjakov NAKVIS
18
• oskrbovanje s tehničnimi pripomočki,
• založniška dejavnost: izdelava, distribucija in
izposoja knjižnih del in literature v prilagojenih
tehnikah za slepe in slabovidne.
Posvet strokovnjakov NAKVIS
19
PROJEKT KNJIŽNICA:
- poteka od februarja 2013 do februarja 2015,
- financiran iz ESS (edina evropska organizacija s
tovrstnim projektom),
- omogočiti in izboljšati dostop do informacij v
dostopnih tehnikah,
- namenjen slepim, slabovidnim, osebam z motnjami
branja, strokovnim delavcem,
staršem, svojcem…
- cilj: standardi splošne knjižnice.
Posvet strokovnjakov NAKVIS
20
DOSTOPNOST ŠTUDIJA ZA
SLEPE IN SLABOVIDNE
• ARHITEKTURNA
DOSTOPNOST
Ali so arhitekturne prilagoditve
sploh potrebne za slepe in
slabovidne?
Prilagoditve potrebne zaradi
lažjega in samostojnega gibanja
po fakulteti in izven nje.
Posvet strokovnjakov NAKVIS
21
•
•
•
•
– RAZLIČNA ORIENTACIJSKA ZNAMENJA:
jasne, kontrastne označbe vhodov, dostop do
fakultete, spremembe nivojev tal,
talne/taktilne označbe pričetka/konca
stopnic, vhodov, prehodov za pešce pred
fakulteto, spremembe v nivoju tal,
oznake/napisi v povečanem tisku (kontrastne
barve), tipne(reliefne) oznake prostorov in
nadstropij, napisi v brajici,
taktilna in barvno-kontrastna karta prostorov
(+ navedena imena oseb v pisarni/kabinetu),
Posvet strokovnjakov NAKVIS
22
Slika (desno): Talne taktilne oznake lahko
izvedemo z enakim materialom, ki ima
različno teksturo. Teksturo uporabnik
zazna preko stopal ali pa z belo palico.
Uporabljamo značilne vzorce: vzporedne
črte, pike, mrežo.
Slika (levo): talne oznake, ki vodijo do stopnic;
kontrastno označene stopnice.
Posvet strokovnjakov NAKVIS
23
• ureditev prostorov (odstraniti ovire po
hodnikih in predavalnicah, knjižnicah,
omogočiti prostor za psa vodnika),
• spremembe v teksturi tal pred ovirami,
ki se ne premikajo,
• ustrezna izbira materialov (izogibati se
izrazito belim površinam in materialom,
ki odsevajo, se bleščijo oz. se zatikajo),
• primerna osvetlitev,
• v dvigalih uporaba zvočnih in
tipnih/reliefnih informacij/številk, napis v
brajici.
Posvet strokovnjakov NAKVIS
24
Slika (levo): Ročaji, ograja, oznaka prve in
zadnje stopnice morajo biti kontrastni glede n
okolico. V tem primeru manjkajo ročaji.
Slika (desno): V tem primeru oznake poudarijo
stopnice oblikovani: omogočajo dober oprijem,
so kontinuirani in kontrastni.
Posvet strokovnjakov NAKVIS
25
• KOMUNIKACIJSKA DOSTOPNOST
– GRADIVO → INDIVIDUALNI DOGOVOR s
študetnom:
• dostopno gradivo (elektronsko gradivo,
povečano fotokopirano in natisnjeno
gradivo, gradivo v brajici, zvočno gradivo,
tipno gradivo),
• primerno prilagojeno gradivo:
USTREZNI FORMATI: word, html, rtf ali
dostopna pdf oblika (besedilo v ozadju,
nezaščiten), daisy, epub (npr. e-knjige),
PISAVA: brezserifne pisave → Arial, Tahoma,
Tiresias (oblikovana posebej za slepe in
slabovidne, dobra za številke).
Posvet strokovnjakov NAKVIS
26
ZOGIBATI SE POŠEVNEMU TISKU,
podčrtovanju, pod- ali nad-pisanem besedilu,
USTREZNI BARVNI KONTRASTI: med pisavo
in podlago,
• možnost skeniranja gradiva v dostopno
obliko,
• vizualne informacije nadomestiti z opisnimi
ali zvočnimi (čim bolj opisna razlaga tehnični opis slik, grafov ipd.),
• omogočiti snemanje predavanj/vanj,
Posvet strokovnjakov NAKVIS
27
• omogočiti pisanje zapiskov s pomočjo
računalnika, brajeve vrstice,
• omogočiti čas za pripravo gradiva;
predhodno posredovanje gradiva pred
predavanji/vajami,
• podaljšan čas za opravljanje izpita
(opravljanje izpita s pomočjo računalnika,
brajeve vrstice, po potrebi v ločenem
prostoru → DOGOVOR S ŠTUDENTOM).
Posvet strokovnjakov NAKVIS
28
– KNJIŽNICE:
• prednost so dostopne elektronske knjige
– tudi na spletu,
• možnost daljšega roka izposoje
študijskega gradiva v knjižnicah,
• možnost izposoje gradiva v elektronski
obliki,
• možnost izposoje čitalniškega gradiva na
dom,
• primeren prostor v knjižnici za branje
gradiva,
• pomoč pri lociranju gradiva.
Posvet strokovnjakov NAKVIS
29
– SPLETNE STRANI:
• omogočiti branje spletne strani z
bralniki zaslonov,
• pri osnovanju in oblikovanju strani
upoštevati evropski standard Web
Content Accessiblity Guidelines
(WCAG),
• pomembna jasna navigacija, ustrezni
barvni kontrasti, berljivo slikovno
gradivo.
Posvet strokovnjakov NAKVIS
30
Primer dostopne spletne strani: http://www.euroblind.org/
Posvet strokovnjakov NAKVIS
31
Posvet strokovnjakov NAKVIS
32
• Spletna stran mora biti vedno pregledna na enak
način – dostopna in uporabna ne glede na tip
brskalnika,
• prikaz slik (vklop/izklop)
• predvajanje zvoka (vklop/izklop)
• velikost pisave (povečanje/pomanjšanje),
• črno-bel način prikaza na zaslonu,
• premikanje samo s pomočjo smernih tipk na
tipkovnici.
PROBLEM: nedostopne spletne strani fakultet, …
PREDLOG: poenotiti strani na vseh članicah
posamezne univerze.
Posvet strokovnjakov NAKVIS
33
TUTORSTVO
• Individualna pomoč in svetovanje: informacije o
načinih učenja, posebnostih predmetov,
komunikacija z učitelji, pomembnejša literatura,
viri informacij,
• pomoč pri pridobivanju in prilagajanju gradiva,
• pomoč pri mobilnosti in orientaciji na fakulteti,
• svetovanje pri izbiri strokovne prakse – v
sodelovanju s tutorji učitelji ali kariernimi
svetovalci.
Posvet strokovnjakov NAKVIS
34
KARIERNI CENTRI
(NAČRTOVANA) ZAPOSLITEV
• sistematično karierno svetovanje:
svetovanje za izbiro
študija
svetovanje ob
prehodu v zaposlitev
svetovanje za pripravo
kariernega načrta
Posvet strokovnjakov NAKVIS
35
HVALA ZA VAŠO
POZORNOST!
Posvet strokovnjakov NAKVIS
36

similar documents