prezentacja multimedialna

Report
Dlaczego musimy
płacić podatki ?
Projekt wykonany w gimnazjum im. Czesława Miłosza
w Nowej Wsi w roku szkolnym 2013/2014.
Podatek lokalny
Podatek centralny
Podatki centralne to dochód budżetu
państwa, na który składają się:
Podatki lokalne składają się na dochód
budżetów samorządów
terytorialnych. Zaliczają się do nich:

podatek od towarów i usług,

podatek akcyzowy,

podatek od nieruchomości,

podatek od gier,

podatek od spadków i darowizn,

ryczałt.

podatek od środków
transportowych,

podatek rolny,

podatek leśny,

podatek od czynności
cywilnoprawnych.
Podatek wspólny
Na podatki wspólne
składają się te, które po
części zasilają kasę
Skarbu Państwa, a po
części samorządy
terytorialne. Są to
podatek od osób
fizycznych (85 proc. dla
budżetu państwa) oraz
podatek od osób
prawnych (95 dla budżetu
państwa).
Historia podatków
Podatki ewoluowały wraz z rozwojem społeczeństw - na przestrzeni
wieków zmieniał się ich zakres, wielkość oraz charakter. Jednak
mimo upływu stuleci jedno nie uległo zmianie - czyli nasza niechęć
do ich płacenia.
Już w czasach starożytnych państwo, które potrzebowało pieniędzy na
różne wydatki, nakładało obowiązkowe świadczenia na wybrane
grupy obywateli. Pierwotną formę podatków stanowiły daniny
publiczne, które posiadały formę świadczeń osobistych lub były
zwyczajowo wnoszone w naturze. Początkowo podatki miały
charakter dobrowolny i doraźny, z czasem jednak stały się
regularnie egzekwowanym obowiązkiem poddanych.
Warto również przypomnieć, iż zanim podatki uległy przeobrażeniu w
świadczenia na rzecz państwa, przez długi czas były trybutem na
rzecz panującego. Na przykład w średniowieczu władca posiadał
niczym nie ograniczone prawo do nakładania rozmaitych podatków,
którymi zasilał królewską szkatułę. Grupą społeczną, którą
wówczas najczęściej obciążano dodatkowymi świadczeniami, byli
przedstawiciele diaspory żydowskiej.
Poradlne - początkowo było opłatą ekstraordynaryjną,
jednak Kazimierz Wielki przywrócił jego regularność.
Odtąd był to stały podatek od dóbr ziemskich, płacony
także przez szlachtę oraz duchowieństwo.
W Polsce rozdział skarbca królewskiego (fiskusa) od
skarbca publicznego (aerarium) dokonał się w XIV w. za
sprawą Ludwika Węgierskiego. Od XV w. dzięki
przywilejom nadawanym przez kolejnych władców
szlachta zyskała realny wpływ na ustanawianie podatków
- odtąd o ich wysokości oraz zakresie decydował nie
król, a ciało ustawodawcze.
W dawnej Polsce funkcjonowały trzy podstawowe typy
podatków: poradlny, pogłówny oraz podymny. Ten ostatni
pobierano od każdego domu mieszkalnego, a jego
wysokość zależała od wielkości budynku i miasta. Od
1775 r. kwota podatku była liczona od ilości ustawionych
na dachu kominów (czyli "dymów").
Podatki dziś w Polsce
1. Bezpośrednie: podatek dochodowy od osób
fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób
prawnych (w Polsce obowiązuje 19% stawka
podatku CIT),
 2. Pośrednie: podatek od towarów i usług VAT (w
Polsce obowiązują 4 stawki podatku VAT - 23%,
8%, 5% i 0%), podatek akcyzowy, podatek od gier,
 3. Majątkowe: podatek od spadków i darowizn,
podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek
rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości,
podatek od środków transportowych, opłata za
psa.

Podatki w innych krajach
Niemcy stosują mnożnik, a Szwajcarzy pozwalają odliczać zadłużenie.
Brytyjczycy robią po swojemu, a Chińczycy się zastanawiają.
Sprawdzamy jakie podatki od nieruchomości płaci się poza Polską.
Sposobów naliczania podatków obciążających posiadaczy nieruchomości
jest na świecie od metra. W niektórych krajach kwota wyliczana jest
na podstawie powierzchni, w innych znaczenie ma wartość domu. Tu i
ówdzie stosowane są podatki od bogactwa, a gdzie indziej wszystko
zależy. Już nawet nie od regionu, w którym się mieszka, ale od
konkretnej gminy. Słowem, pomieszanie z poplątaniem.
A wszystko po to, żeby zapewnić budżetom (centralnym i lokalnym)
stały dopływ pieniędzy. Nieprzypadkowo zresztą w ten właśnie
sposób. Zdaniem ekspertów OECD opodatkowanie nieruchomości
ma najmniejszy, negatywny wpływ na wzrost gospodarczy.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang.
Organization for Economic Co-operation and Development, OECD
Podatki od nieruchomości
Ile (teoretycznie) mają płacić Grecy? Szacuje się, że przeciętna
rodzina odda państwu dodatkowo od tysiąca do 1,5 tys. euro
rocznie. Wysokość opłaty zależy od powierzchni
nieruchomości.
Podobny sposób wyliczania wysokości podatku stosowany jest
w Polsce, a także w Czechach i na Słowacji. W Czechach
stawka wynosi od 0,2 do 10 koron (0,008 - 0,4 euro) za metr
kwadratowy gruntu i od 2 do 100 koron za taką samą
powierzchnię budynku. W zależności od lokalizacji stawka
może być mnożona przez odpowiedni wskaźnik.
Na Słowacji wysokość podatków jest taka sama dla całego kraju
i wynosi 0,033 euro za m2. Do tego trzeba jednak dodać
podatek gruntowy, którego wysokość zależna jest od
wartości ziemi (0,25 proc. rocznie). Konkretną wysokość
stawki ustala gmina.
Na zachodzie od wartości
Europa Środkowa jest wyjątkiem. W większości krajów
wysokość podatków, jakie muszą płacić właściciele
nieruchomości zależy od tego, ile są one warte. Tak jest na
przykład we Francji, gdzie funkcjonują aż dwa typy
zobowiązań. Ci, którzy mieszkają w mieszkaniu lub domu
płacą tzw. taxe d'habitation, a ci do których nieruchomość
należy także taxe fonciere.
Żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, ten ostatni
podatek składa się z dwóch opłat. Tej wyliczanej na podstawie
wartości ziemi i tej zależnej od wartości budynku. Nieco
tylko prościej jest w Niemczech.
Tam podstawową stawkę podatku ustala rząd. Obecnie wynosi
ona 0,35 proc. Tyle, że każda gmina ma prawo uchwalić
mnożnik, który może wahać się od 280 do 810 proc.
Wysokość podatku mieści się w przedziale od 0,98 proc. do
2,84 proc. wartości nieruchomości, a średnia to 1,9 proc.
Szwajcaria rozdrobniona
Chociaż Szwajcaria znana jest jako kraj niskich podatków, w
przypadku nieruchomości sięga do kieszeni właścicieli nieco głębiej
(według danych OECD udział podatków od nieruchomości w PKB
tego kraju to 2,2 proc., podczas gdy średnia to 1,8 proc.). Ze
względu na zdecentralizowany ustrój trudno jest jednak ustalić
ogólnokrajową stawkę takiego obciążenia.Ta zależy od ustaleń
władz lokalnych.
W mniej więcej połowie kantonów obowiązują typowe podatki,
których wysokość zależy od wartości nieruchomości.Wysokość
stawek waha się od 0,05 do 0,3 proc. Kwota wyliczana jest na
podstawie wartości rynkowej domu lub mieszkania.
Na tym nie koniec. Wiele kantonów i gmin nakłada dodatkowe
podatki od bogactwa. Te zależą od wartości posiadanej
nieruchomości pomniejszonej o wartość zadłużenia. Kto ma dom
wart, na przykład, 100 tys. franków i hipotekę o wartości 80 tys.
franków podatek zapłaci jedynie od 20 tys. CHF. Stawki są różne, od
0,2 proc. w kantonie Obwalden aż do 8 proc. w Bazylei.
Wyspiarze po swojemu
Być może najbardziej skomplikowany sposób naliczania podatku
od nieruchomości mają Brytyjczycy. Tzw. council tax obciąża
właścicieli budynków i mieszkań, a kwota do zapłaty zależy
od kombinacji kilku czynników. Połowa wyliczana jest na
podstawie specjalnego wskaźnika, przypisanego do każdej
nieruchomości (zależy od jej nominalnej wartości).
Absurdalne podatki
Historia odnotowała wiele podatków, świadczących o tym, ile
inwencji może mieć władza w poszukiwaniu źródeł
potencjalnego zysku.
Oto kilka najbardziej spektakularnych przykładów.
 Car Piotr Wielki, dążący do unowocześnienia Rosji, narzucił
bojarom podatek od brody.
 W Anglii przez ponad 300 lat obowiązywał swoisty podatek
od tchórzostwa - rycerz mógł się wykupić od udziału w
wojnie, wnosząc do królewskiego skarbca stosowną opłatę.
 Rządzący w XVII wieku król szkocki William III w ramach
walki z kryzysem wprowadził podatek uzależniony od liczby
okien w budynku. W odpowiedzi na to rozporządzenie
Szkoci zaczęli masowo murować okna.
Współcześnie mieszkańcy włoskiej Rawenny płacą
podatek od deszczu, Węgrzy - podatek od niezdrowej
żywności, zaś w Polsce funkcjonuje absurdalna opłata za
posiadanie psa. Ostatnio francuski rząd wprowadził
podatek od słodkich napojów gazowanych, a Niemcy podatek ekologiczny naliczany od ceny biletu lotniczego
(od 8 do 25 euro za bilet). Przykładem prawdziwie
niemieckiej skrupulatności są również dwie różne
stawki VAT nałożone na kiełbaski z rusztu (mniejsza,
kiedy kiełbaski są spożywane na stojąco, większa, kiedy
konsumpcja odbywa się przy stoliku, a ponieważ w
związku z kryzysem politycy coraz natarczywiej sięgają
do kieszeni indywidualnych podatników - kto wie, jakie
absurdalne opłaty zostaną uchwalone w najbliższym
czasie .
W czasach PRL-u osoby, które po przekroczeniu
trzydziestego roku życia pozostawały w stanie
bezżennym, płaciły podatek od "bezdzietności i
stanu kawalerskiego" (zwany złośliwie przez
obywateli podatkiem bykowym).
W XVIII-wiecznej Anglii obowiązywał podatek od
noszenia kapeluszy. Wprowadzono dwie stawki
podatku - wyższą za noszone przez arystokrację
cylindry, niższą - za filcowe kapelusze kupowane
przez biedotę. Aby uniknąć owej opłaty, sklepikarze
sprzedawali cylindry jako zwykłe "nakrycia głowy".

Podatek – obowiązkowe świadczenie
pieniężne pobierane przez związek
publicznoprawny (państwo, jednostka
samorządu terytorialnego) bez konkretnego,
bezpośredniego świadczenia wzajemnego.
Zebrane podatki są wykorzystywane na
potrzeby realizacji zadań publicznych.

Bezpośrednie i pośrednie
Podstawą podziału podatków na bezpośrednie
i pośrednie jest stosunek przedmiotu
opodatkowania do źródła podatku.

Podatkiem bezpośrednim obłożone są dochody
oraz majątek podatnika. Podatek ten jest
nieprzerzucalny lub trudno przerzucalny i spełnia
zasadę zdolności płatniczej podatnika. Takim
podatkiem jest np.: podatek przychodowy,
dochodowy, majątkowy.
Podatki pośrednie stanowią składnik cen
towarów i usług, ich ciężar ponoszą konsumenci
w chwili dokonywania zakupów. Nie
uwzględniają zdolności płatniczej podatnika i są
przerzucalne. Takim podatkiem jest np. VAT,
akcyza.
Podatek dochodowy, PIT, ulgi
podatkowe
Podatek dochodowy- obowiązkowe
świadczenie osoby fizycznej lub osoby
prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i
wykorzystanych odliczeń. Państwo wykorzystuje
te środki materialne np.: do budowy dróg i
infrastruktury.
 Prawo w niektórych krajach (m.in. w Polsce)
wyróżnia pojęcia podatku dochodowego od osób
fizycznych (PIT od ang. Personal Income Tax,
czyli podatek od dochodów osobistych) i podatku
dochodowego od osób prawnych (ang. CIT –
Corporate Income Tax, czyli podatek od
dochodów spółek przedsiębiorstw).



PIT- podatek
bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane
przez osoby fizyczne. Jest to najpopularniejsza forma
opodatkowania obywateli przez państwo. W obecnym
kształcie obowiązuje w Polsce od 1992 r. Każdy, kto w
danym roku osiągnął jakiś dochód, jest zobowiązany
zapłacić podatek dochodowy. Zwolnienia z konieczności
płacenia są osoby, które w danym roku uzyskały dochód
niższy od tzw. kwoty wolnej od podatku. W Polsce
podatek dochodowy PIT jest podatkiem progresywnym,
co oznacza, że im wyższe osiągamy dochody, tym wyższe
płacimy podatki.
"PIT" to również nazwa druków urzędowych
udostępnianych w Polsce przez Ministerstwo Finansów,
na których podatnicy składają swoje roczne deklaracje
rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów
osobistych.





Ulgi podatkowe to przewidziane w
przepisach prawa podatkowego zwolnienia,
odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których
zastosowanie powoduje obniżenie podstawy
opodatkowania lub wysokości podatku.
W polskim prawie podatkowym przewidziane są
ulgi podatkowe przy podatku dochodowym od
osób fizycznych. Ulgi podatkowe o charakterze
podmiotowym lub przedmiotowym, okresowe lub
bezterminowe, mogą polegać na:
odliczeniu od uzyskanego dochodu (np. składki na
ubezpieczenie społeczne);
odliczeniu od podatku (np. składki na
ubezpieczenie zdrowotne);
zastosowaniu niższych stawek podatkowych.
Rodzaje ulg podatkowych:
 ulgi o charakterze rodzinnym, takie np. jak
związane z rehabilitacją niepełnosprawnych
członków rodziny;
 ulgi o charakterze stymulacyjnym (np.: ulga
inwestycyjna, ulgi dla małych firm);
 ulgi mające charakter zabiegu technicznego
(np. zwrot nienależnie pobranych rent)
 stanowiące zwrot kosztów związanych z
egzystencją podatnika (np. ulgi z tytułu
rehabilitacji podatnika).
Podatek od towarów i usług
Podatek od towarów i usług (ang. –Value Added Tax- VAT)
to najważniejszy podatek pośredni, pobierany na każdym
kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek
obrotowy), którego konstrukcja zakłada brak kaskadowego
nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu
odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu.
 W Polsce został wprowadzony przez ustawę z dnia 8 stycznia
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50). Jednak
konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z
prawem UE zmusiła polskiego ustawodawcę do uregulowania
tej kwestii w nowej ustawie o podatku od towarów i usług z
dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).

Twórcą koncepcji tego podatku
był niemiecki przedsiębiorca Carl Friedrich von
Siemens, który w swoich pracach z 1920 roku
wyłożył jego ideę, ale powszechnie za twórcę VAT
uważany jest francuski ekonomista Maurice Lauré.
 Podatek VAT czyli podatek od wartości dodanej –
jest płacony przez każdego przedsiębiorcę w
łańcuchu dostaw od różnicy pomiędzy kosztami
zakupu, a ceną dalszej sprzedaży. Do ceny
zakupu wlicza się także pozostałe koszty
działalności gospodarczej, jednak tylko te, które są
objęte podatkiem VAT. Na przykład z 23%
podatkiem łańcuch dostaw mógłby wyglądać
następująco:



Producent surowca (np. właściciel lasu)
wycenia drewno na 100 zł (wartość netto),
nalicza od tego 23% podatku VAT i
sprzedaje do tartaku za 123 zł (wartość
brutto). Zakładając hipotetycznie, że nie
ponosi żadnych kosztów, odprowadzi on 23
zł podatku VAT do urzędu skarbowego.
Tartak przetwarza drewno na deski, które
sprzedaje do sklepu za 150 zł netto + 34,5
zł podatku VAT (23%) czyli 184,5 zł brutto.
Kwota podatku VAT 34,5 zł – czyli podatek
należny, który powinien odprowadzić –
może zostać pomniejszona o
udokumentowane fakturami VAT koszty
związane z zakupem surowca (tarcicy) i
„produkcją” desek, np. zakup pił, energia
elektryczna (np. 24,6 zł (20 zł netto + 4,6 zł
VAT)).


Wartość podatku VAT zawartego na tych fakturach
stanowi podatek naliczony, który można odliczyć od
należnego i odprowadzić tylko różnicę. W powyższym
przykładzie, dla stawki 23%, gdy suma takich faktur
wynosi 123 zł (tarcica) i 24,6 zł (koszty produkcji) to
zawarty w nich podatek VAT (23 zł i 4,6 zł) podlega
odliczeniu. Do urzędu skarbowego tartak odprowadzi
różnicę podatku należnego i naliczonego czyli 34,5 –
23,0 – 4,6 = 6,9 zł.
Sklep sprzedaje końcowym odbiorcom deski za 307,5
zł brutto (czyli 250 zł netto + 23% VAT). Kupujący
ma tę cenę na paragonie, ale sklep, podobnie jak
tartak, odprowadza do Skarbu Państwa tylko różnicę
między podatkiem należnym i naliczonym.
Zakładając, że opisane powyżej zakupy sklepu są jego
jedynymi wydatkami objętymi podatkiem VAT to
zapłaci 57,50 – 34,50 = 23 zł.
Opodatkowaniu podatkiem od
towarów i usług podlega:
 odpłatna dostawa towarów i odpłatne
świadczenie usług na terytorium kraju,
 eksport towarów,
 import towarów,
 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 wewnątrzwspólnotowa dostawa
towarów
Podatnikami podatku są:
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej,
- osoby fizyczne wykonujące samodzielnie
działalność gospodarczą, bez względu na cel
czy też rezultaty takiej działalności

Podatnikami nie są:
- organy administracji publicznej,
- urzędy administracji publicznej w zakresie
realizowanych zadań, dla realizacji których
zostały one powołane.

Akcyza
Akcyza lub podatek akcyzowy – podatek
pośredni nakładany na niektóre wyroby
konsumpcyjne.
 Podstawowym celem akcyzy jest
ograniczenie konsumpcji niektórych dóbr ze
względu na ich szkodliwość zdrowotną bądź
też wyczerpywanie się ich rezerw. Obecnie
stała się obszernym i łatwym wpływem
pieniędzy dla budżetu państwa poprzez
nakładanie na tzw. dobra infrastrukturalne
(energia, paliwa itp.) lub konsumowane na
masową skalę (np. używki).

Bibliografia:
http://pl.wikipedia.org
 - "Wiedza o społeczeństwie"- Piotr
Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata Poręba
 - www.google_grafika.pl
 http://porady.domiporta.pl/
 http://wiedzaifinanse.pl/
 http://www.finanse.nowy-biznes.com/

o Projekt
zrealizowany przez uczniów klasy
III:
 Rafała Pietrkiewicza,
 Pawła Jurkiewicza.
o Opiekun
projektu: p. Maciej Knyszyński.

similar documents