Ontogenetski razvoj *oveka

Report
Damjan Šulja II-2
Ontogenetski razvoj je razvoj pojedinaca
(od rođenja do smrti)
 Zavisi od:
1. Nasleđa (genetske osnove).
2. Sredine odnosno uslova za život.
3. Lične aktivnosti odnosno od svesnog uticanja na
svoj život.
 Naučnici se nisu složili koji je od ovih činilaca
najvažniji za razvoj i kakav je njihov međusobni
odnos.

Podela ontogenog razvoja

1.
2.
3.
Prenatalni period:
Preembrionalna faza
Embrionalna faza
Fetalna faza

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Postnatalni period:
Rađanje
Rano detinstvo
(od 3. do 6. godine)
Detinstvo
(od 6. do 12. godine)
Pubertet
(od 12. do 15. godine)
Adolestencija
(od 15. do 25. godine)
Odraslo doba
(od 25. do 65. godine)
Starost
(preko 65. godina)
Nativizam
Različita objašnjenja razvoja
Empirizam
interakcionizam
Maturacija
Maturacija je proces biološkog sazrevanja organizma.
 Tokom sazrevanja javljaju se promene u funkcijama,
osobinama i ponašanju.


Npr. Govor počinje da se razvija oko druge godine života
jer je tada mozak dovoljno zreo za pojavu te funkcije
(zbog nerazvijenosti mozga postoji infantilna amnezija)
Kritički period
 Postoji
i takozvani kritički period. Ako
se u ovom periodu izostanu potrebni
uslovi (uticaj sredine, učenje) funkcija
se neće razviti.
Metode za ispitivanje uloge nasleđa i sredine u
razvoju pojedinih osobina ličnosti


Najbolji način da se ispita uticaj nasleđa i sredine
na razvoj osobina ličnosti jeste da se upoređuju
sličnosti i razlike između identičnih blizanaca koji
su odrasli u različitim sredinama.
Istraživanja su pokazala da su takvi blizanci
veoma slični po inteligenciji, sposobnostima,
temperamentu, stidljivosti, društvenosti,
agresivnosti...

Istraživanja su takođe pokazala da
identični blizanci imaju iste psihičke
poremećaje kao što su šizofrenija ,
bolest zavisnosti i autizam.

Ono što im je različito jeste
samopouzdanje, srdačnost, otvorenost,
savesnost.

similar documents