EDR nap_Valter Ferenc - Pro-M

Report
Új alkalmazások – M2M, Smart
Metering és BB PPDR – a
professzionális technológiában
Dr. Valter Ferenc
Professzionális Távközlésért Magyarországi Egyesület
7. Professzionális Mobiltávközlési Nap
2014 október 16
Definiciók 1.
M2M
A Machine-to-Machine (M2M) technológia olyan adatáramlást jelent,
mely emberi közreműködés nélkül, gépek között zajlik. A
kommunikáció minden olyan gép között létrejöhet, amely a megfelelő
technológiával van ellátva ahhoz, hogy bekapcsolható legyen a
rendszerbe. Az M2M technológia felhasználási területét tekintve
számos iparágban, az üzleti szférában, egészségügyben, kormányzati
rendszerekben használható lokális és globális szinten egyaránt. Fő
célja, hogy egy adott szervezet vagy folyamat működési hatékonyságát
javítsa, új üzleti lehetőségeket aknázzon ki és értéknövelt
szolgáltatásokat hozzon létre. Az M2M alkalmazások időmegtakarítást
és kockázatcsökkentést eredményeznek, ugyanakkor jelentősen
képesek
csökkenteni
az
energiafelhasználást
és
a
környezetszennyezést.
2
Definiciók 2.
Smart Metering
A smart metering, azaz okos mérés napjaink egy divatos kifejezése. Az okos mérés az,
amely a közmű fogyasztók energia felhasználásáról valós idejű információt nyújt. Olyan
mérési technológia, amely biztosítja a folyamatos fogyasztásmérést, ezáltal az adatok
rendelkezésre állnak mind a fogyasztók, mind az energiaszolgáltatók számára.
Az intelligens mérés lehetővé teszi, hogy a fogyasztók energiafogyasztásukat az éppen
aktuális tarifák függvényében optimalizálják, így kihasználhatják a piaci verseny
előnyeit. Ezáltal együttműködő partnerré válnak a fogyasztó oldali igények
szabályozásában, így növelve a rendszer rugalmasságát, csökkentve a tárolás, valamint
az erőművek visszaterhelése iránti igényt. Az intelligens mérés bevezetésével
elkerülhető a védendő fogyasztók eladósodása, kiszűrhető a jogosulatlan felhasználás,
valamint a fogyasztás mértéke szabályozhatóvá válik, sőt, lehetőség nyílik az abba való
beavatkozásra is. Ezáltal egy optimalizált és gazdaságos fogyasztás jöhet létre, valamint
saját fogyasztásunk megismerésével lehetőség nyílik fejlett energiamenedzsment
rendszerek bevezetésének megalapozására is, mint az ún. „Virtuális Erőművi
Rendszerek”.
3
Definiciók 3.
Broadband
Alkalmazás
Tulajdonság
PPDR példa
Video és adat
DMO üzem
Egységek közötti kapcsolat hálózat
nélkül
Terminál-terminál kapcsolat a helyszínen
Titkosság
Biztonság
Adat titkosítás
Adatbázis hozzáférés
Intranet/Internet
WEB böngészés
Ép ület terv hozzáférés, veszélyes, helyek
PPDR szervezetek telefonkönyve
Robotok vezérlése
Távoli vezérlés
Bomba eltávolító robotok, kép és video
Video
Élő video kapcsolat, fel és letöltés
Video konferencia
Vezeték nélküli video kapcsolat , tűz esetén
Képanyagok
Nagyfelbontású képanyag fel/letöltése
Távoli orvosi támogatás videoval, képpel
Balesti helyszín figyelés robottal
Tűz/árvíz figyelés levegőből
Többhelyszínes figyelés, video titkosítás
Földi/műhold kép letöltés
4
Definiciók 4.
Mission Critical
A Mission Critical olyan távközlés, amely speciális mobil távközlési rendszer
révén magas megbízhatósággal, rendelkezésre állással, stabilitással és
titkosítással nyújt szolgáltatást azért, hogy a társadalom számára biztosított
legyen a veszélyhelyzetek kezeléséhez szükséges távközlési funkciók
folyamatos megléte.
A Mission Critical távközlés tipikus felhasználói a rendvédelmi és
veszélyhelyzeti szolgálatok, amelyek PPDR rendszert működtetnek.
A Mission Critical távközlés magában foglalja a hardware és software
eszközöket valamint a rádiófrekvencia sávot és ezek a kapacitások biztosítják
az információ megosztást a területen lévő egységek és az irányító egységek
között.
5
Hazai helyzetkép 1.
• NMHH rádióspektrum stratégiája 2012-2015
- SZFK célok: „Szabad spektrumblokkok
használatba adásával (elsősorban 450/900…. MHz ..)
a 100%-os szélessávú lefedettség elérése, a verseny
kiszélesítése, új technológiák megjelenítése.”
• Frekvencia pályázat (2013 december) a 450-457,38/460-467,38 MHz-es
sávra, főbb követelmények
- kormányzati célokat szolgáló rendszer
- technológia függetlenség
- ellátottság, lefedettség (kiépítés időrendje)
- rendelkezésre állás/titkosítás (biztonsági minősítés?)
- Csoportkommunikáció (PS jelleg)
- szélessávú szolgáltatás lehetősége
• Pályázat nyertese: MVM NET Zrt.
6
Hazai helyzetkép 2.
• A pályázatban számokban előírt felhasználói igények
- „A frekvenciahasználati jogosultság elnyerését követően, a
kormányzati igény felmerülésétől számított 18 hónapon belül 50 ezer,
54 hónapon belül adatátviteli kapacitások biztosítása, és a szükséges
fejlesztések elvégzése smart metering rendszerekhez, legalább
500.000, az igénylővel egyeztetett ponton.
- A frekvenciahasználati jogosultság elnyerésétől számított 54
hónapon belül M2M alkalmazások kiszolgálására adatátviteli
kapacitások biztosítása legalább 2.000.000, az igénylővel egyeztetett
ponton.”
• Nem számszerűsített szélessávú (BB) felhasználói igények
kielégítése a rendszeren
7
Hazai helyzetkép 3.
• Technológiai trend, az LTE rendszer gyorsuló
szabványosításának és alkalmazhatóságának (PPDR-re
is) figyelembevétele, jövőálló hálózatfejlesztés
(meglévő hálózati eszközök optimális kihasználása)
• A szolgáltatási igényekhez alkalmazkodó (alapvetően
adatátvitel) szinergiák figyelembevétele a technológia
választásnál
• A hálózat biztonsági, Mission Critical minősítésének
kérdése
8
Hálózat biztonság, Misson Critical
• A PPDR hálózatokra nemzetközi szinten elfogadott az MC minősítés
• Mi a helyzet az M2M és a Smart metering esetén
- az energiahálózatokhoz, a közlekedéshez, a
veszélyeztetett üzemekhez kapcsolódó
távközlési rendszer kíberbiztonsága is
magasabb minősítést igényel
- sérülékenységi tapasztalatok
- EU szabályok és ajánlások a minősítésre
- European Programme for Critical Infrastrukture Protection
- legalább 28-30 EU technikai ajánlás
• Az Egyesület támogatja, szükségesnek tartja az MC minősítést
9
Nemzetközi helyzetkép 1.
M2M alkalmazások globálisan és Európában
10
Smart Metering alkalmazások Európában
11
Nemzetközi helyzetkép 2.
• Szélessávú (BB) PPDR előkészítése,
szakmai munka az ITU, TCCA és 3GPP/ETSI
szervezetekben
• A 410-430 és a 450-470 MHz-es sávok európai
harmonizált alkalmazása ( CEPT felmérés-2014)
• Szélessávú hálózatok építése többcélú (kormányzati)
alkalmazásra, technológia választás, ECC (Electronic
Communications Committee) report tervezet
12
CEPT felmérés
•
•
•
•
•
•
Question 1
Do you see possibilities to make the 410-430 MHz and/or 450-470 MHz, or parts
thereof, available for broadband PPDR LTE networks in your country?
„Band 1” (410–417/420–427 MHz) [preferred band] – Non civil use
“Band 2” (450–457.38/460–467.38 MHz) [additional band] – Civil use
“Band 2” has already been allocated for nationwide digital broadband systems
(included systems supporting governmental objectives).
Question 2
How much spectrum could be made available?
2x7 MHz (“Band 1”)
In “Band 1” currently 2x5 MHz (410–415/420–425 MHz) is planned for PPDR
according to the Hungarian Frequency Allocation, and there is 2x2 MHz (415–
417/425–427 MHz or main part of it) additional band for the future extension.
2x7.38 MHz (“Band 2”) if PPDR can be included in the applications destined to this
band mentioned in Question 1.
13
Nemzetközi helyzetkép 3.
Draft ECC report 218/1
Flexibilis harmonizáció koncepciója:
• Közös műszaki szabvány – LTE
• Nemzeti flexibilitás a spektrum nagyságára és
kijelölésére, harmonizált hangolási
tartománnyal, a nemzeti igény szerint
• Nemzeti választás a legkedvezőbb kiépítési
modellre
14
Draft report/2
Technológiai szempontok:
• Broadband (BB) alkalmazásra – LTE szabvány
• NB és WB alkalmazásra TETRA szabvány- legalább
2025-ig
Kiépítési lehetőségek:
• Dedikált hálózat PPDR-re (állami és/vagy privát)
• Kereskedelmi hálózat PPDR szolgáltatásra (MVNO),
prioritási előírások
• Hybrid megoldások, részben dedikált és részben
kereskedelmi (nyilvános vagy privát) hálózat
15
Draft report/3
Harmonizációra javasolt BB PPDR frekvencia
sávok
• 400 MHz (410-430 MHz és 450-470 MHz).
Egyedüli sávként nem javasolt. Általában 2x5
MHz LTE megoldás megvalósítható mindkét
sávban.
• Kiemelten támogatott a 700 MHz-es sáv. 2x10
MHz sáv minimálisan szükséges a BB PPDR-re.
16
Megoldási alternatíva
• Szélessávú 450 MHz-es rendszer az alapvető
kormányzati igények kielégítésére
• A szélessávú kiépítés minősítése legyen
Mission Critical kategóriájú
• EDR (TETRA) és az MVM NET (LTE) műszaki és
gazdasági szinergiájának kihasználása tegye
lehetővé a teljes körű (keskeny és szélessávú)
hazai PS szolgáltatást
17
Köszönöm a figyelmet.
www.tetraforum.hu
18

similar documents