Oszter Vilmos

Report
Csomópontok és főbb áramlási
vonalak Magyarországon
Oszter Vilmos
ELTE-TTK doktori hallgató
KTI Közlekedéspolitikai és -gazdasági Tagozat
tudományos munkatárs
Tartalom
•
•
•
•
A vizsgálat célja és tárgya
A vizsgálat módszertana
Eredmények és példák
Következtetések, további kutatási irányok
A vizsgálat célja és tárgya
• A valós térbeli folyamatok egy újabb,
megfogható dimenziójának megismerése
• Közlekedési kereslet és kínálat területi
sajátosságai
• Térbeli (honnan-hová) volumene és
szerkezete
A forgalom vizsgálatának eszközei,
adatforrásai
Keresztmetszeti
forgalomszámlálások
Forgalom- és
utasszámlálások
• Kézi (Manuális
forgalomszámlálás)
• Gépi (érzékelők, videofelvétel,
stb.)
Kérdezőbiztos
általi
kikérdezés
Új "hibrid"
módszerek
• Háztartásfelvétel/kordonponti
kikérdezés
• Útinapló vezetése
• Postai kikérdezés
• Telefonos felmérés
• Mobiltelefonok hívás- és
cellainformációi alapján
• Elektronikus jegyrendszerben
alkalmazott chipkártyák adatai
alapján
Előny
Hátrány
Postai leveles kérdőív
Viszonylag olcsón
eljuttatható az alanyokhoz
Költségesebb előkészítés,
alacsony visszaküldési ráta
Útinaplók
Egyik legpraktikusabb
módszer
Szűkebb kör alkalmas rá,
kellően nagy elemszámnál
lassabb feldolgozás
Telefonos felmérés
Főleg automatikus esetén,
olcsón sok helyre
lehetséges
Sok félbeszakadt interjú,
növekvő mobiltelefon
használat bizonytalanabbá
teszi
Személyes interjú
(háztartásfelvétel vagy
kordonponti kikérdezés)
Legbiztosabb, legpontosabb Időigényes, meglehetősen
eredményt éri el
költséges, csökkenő helyre
tud eljutni
Térkép forrása: KTI
Az adatfelvétel helyszínei
Térképek forrása: KTI
Személyközlekedési keresleti és
kínálati tényezők egymásráhatása
A megyei jogú városok 1000 főre jutó napi átlagos tehergépkocsi
kibocsátása 2008-ban
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Adatok forrása: KTI
A megyei jogú városok 100 főre jutó napi átlagos buszos
utasforgalma 2008-ban
60
50
40
30
20
10
0
Adatok forrása: KTI
A megyei jogú városok 100 főre jutó napi átlagos vasúti
utasforgalma 2008-ban
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Adatok forrása: KTI
A megyéken belül és a megyék
közötti forgalom arányai
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1
11
21
31
41
51
61
71
Viszonylatok sorrendje
81
91
101
111
Adatok forrása: KTI
40 legforgalmasabb reláció (D4)
Napi menetszám 494-108
40 legforgalmasabb díjfizetős reláció (D1)
404
690-241
jármű/nap
Adatok forrása: KTI
40 legforgalmasabb reláció (D1)
5167-1862
jármű/irány
Adatok forrása: KTI
Győr forgalmi körzet 25 legforgalmasabb relációja
2,000
1,800
3,5 tonna alatti jármű/nap (egyirányaban)
1,600
1,400
1,200
1,000
Távolság
Linear (Távolság)
800
y = -5.5357x + 781.57
R² = 0.1288
600
400
200
0
0
20
40
60
Távolság (km)
80
100
120
140
Adatok forrása: KTI
Nyíregyháza forgalmi körzet 25 legforgalmasabb relációja
3,5 tonna alatti jármű/nap (egyirányaban)
2500
2000
1500
Távolság
y = -0.6503x + 606.16
R² = 0.0004
1000
Linear (Távolság)
500
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Távolság (km)
Adatok forrása: KTI
A Duna balparti keresztmetszeteinek
modal split-je 2007-2008-ban
100000
80000
60000
40000
20000
0
e
c
rő
e
V
c
á
V
a
zi
ny
z
s
öd
o
á
s
e
G
k
ks
ch
a
öm
a
a
n
l
T
D
u
n
u
D
sk
i
K
lt
o
S
öd
Személygépkocsi utasszám
Autóbuszos utasszám
sa
c
lo
a
K
ja
a
B
Vasúti utasszám
Adatok forrása: KTI
A Duna balparti keresztmetszeteinek modal split-je
2008-ban
D
ja
Ka
Ba
sa
lt
lo
c
sö
öm
So
d
a
un
la
ch
áz
on
y
Ki
sk
Ta
ks
zi
un
a
ke
s
G
öd
c
Vá
D
Ve
rő
c
e
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Személygépkocsi utasszám
Autóbuszos utasszám
Vasúti utasszám
Adatok forrása: KTI
A Duna jobb partján lévő keresztmetszetek
modal split-je 2008-ban
ác
s
M
oh
Vá
rd
o
m
b
ln
a
To
ks
Pa
ár
D
un
a
fö
ld
v
on
y
Ad
él
)
(d
Ér
d
án
yf
-L
e
Pi
lis
vö
rö
sv
ár
Es
zt
er
go
m
al
u
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Személygépkocsi utasszám
Autóbuszos utasszám
Vasúti utasszám
Adatok forrása: KTI
A Duna jobb partján elhelyezkedő települések
modal splitje 2008-ban
100%
1888
8595
44
4817
8401
80%
152
2676
7474
9
3557
463
2860
15798
21221
103
842
258
2089
10236
9377
60%
21321
40%
20%
51623
12920
39894
6234
8066
11415
Személygépkocsi utasszám
Autóbuszos utasszám
M
oh
ác
s
b
Vá
rd
om
To
lna
Pa
ks
Du
na
fö
ldv
ár
Ad
on
y
(d
él
)
Ér
d
Pi
li s
vö
rö
sv
ár
-L
eá
ny
fa
lu
Es
zte
rg
om
0%
Vasúti utasszám
Adatok forrása: KTI
Következtetések, további kutatási
irányok
• A forgalom összetételének területisége
(utazási okok, időbeliség)
• Alapos területi vizsgálatok, több
térparaméter bevonásával
• Területhasználat és a forgalom
összefüggései („land use planning”)
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

similar documents