Karakterene - Thora Storm videregående skole

Report
Informasjon til
minoritetsspråklige elever og
foresatte
Thora Storm videregående skole
Inntak til videregående
• Eleven må ha gyldig opphold i Norge.
• Karakterene fra ungdomsskolen
• Karakterer, fravær og resultatet av
migratest i innføringsklassen teller også.
• Eleven må sette opp tre ulike ønsker og
kommer inn på sin nærskole
• 6 km rundt der man bor
Litt om videregående
• Alle ungdommer i Norge har rett til å gå tre år på
videregående skole.
• Karakterene fra videregående bestemmer om
eleven kommer inn på høyere utdanning.
• Elever kan normalt ikke gå et år om igjen.
Eleven får en sjanse til å gjøre det bra.
Hva forventes av en elev i
videregående
• møte til alle timer og fag.
• jobbe mye på egen hånd
• tar kontakt med lærer eller rådgiver hvis han får
problemer med fag eller personlige vansker.
Arbeidsmarkedet
• De fleste jobber i Norge krever utdanning
– Fagbrev
• Snekker, rørlegger, helsefagarbeider,
apotektekniker, vekter, sjåfør, mekaniker, baker,
kokk, servitør, frisør, elektriker, helsesekretær.
– Tre eller fem år høyere utdanning etter vgs
• Lærer, ingeniør, lege, advokat, sykepleier,
økonom, sosionom, politi.
De neste årene trenger vi
•
•
•
•
•
Helsearbeidere
Lærere
Ingeniører
Sjåfører
Kokker og servitører
• Arbeidere med språkkompetanse og kjennskap
til ulike kulturer er det behov for i alle yrker.
Hva kan eleven velge mellom?
Yrkesfag
eller
Studieforberedende
NB! Du kan begynne på universitetet etter begge.
Studiekompetanse eller yrkeskompetanse?
Jobb
Høyere utdanning
L
Vg 3
PåB
L
Vg 2
Vg 2
Vg 1
Vg 1
Studieforberedende
• Mye teorifag (engelsk, matte, norsk,
samfunnsfag, naturfag, gym) i tre år.
• Du må være flink i norsk (og engelsk) og
like å lese, skrive og gjøre lekser.
• Du må være flink til å jobbe uten at noen
passer på deg og sier hva du skal gjøre.
Studieforberedende
• Etterpå må du gå minst 3 år på universitet
eller høyskole før du får deg jobb.
• Du må få gode karakterer for å komme inn
på universitet eller høyskole etterpå (for
eksempel karakter 3 og 4 i alle fag alle år).
Yrkesfag
• Du må være flink i norsk og flink til å
arbeide. Det er viktig å møte presis, høre
etter og være nøye.
• Først har du teorifag i to år.
– Du lærer det du trenger for å jobbe og må ha
noen teorifag som for eksempel norsk,
engelsk og matte.
Yrkesfag
• Etter to år begynner du å jobbe som lærling. Det
er en slags ”prøvejobb” hvor du skal vise alt du har
lært samtidig som du tjener litt penger.
• Etter fire år tar du fagbrev og kan få deg en jobb.
• Hvis du likevel vil studere, kan du ta et år med
påbygning (mye teorifag) og så 3 år på høyskole
eller universitet.
3 studieforberedende
utdanningsprogram
• Idrettsfag
• Musikk, dans og drama
• Studieforberedende med formgiving
• Studiespesialisering med programområdene
realfag eller
språk, samfunnsfag og økonomi
9 yrkesfaglige utdanningsprogram
•
•
•
•
•
•
•
•
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Medier og kommunikasjon – mer som
studieforberedende program
• Naturbruk
• Eleven må velge tre av disse, f.eks.
1. Bygg- og anleggsfag
2. Teknikk og industriell produksjon
3. Studiespesialisering
Studiespesialisering
Fagene:
VG 1:
 
 
 
 
 
 
 
 
Norsk
Engelsk
Fremmedspråk (tysk, fransk, spansk, morsmål)
Geografi
Kroppsøving
Matematikk, praktisk eller teoretisk
Naturfag
Samfunnsfag
Universitet/høyskole
Idrettsfag
Universitet/høyskole
Musikk, dans
Universitet/høyskole
Medier og kommunikasjon
Er et yrkesfag, men det er få læreplasser
- blir oftest et 3-årig studieforberedende program
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Restaurant-og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Helse- og sosialfag
Elektrofag
Design og håndverk
Fag - og timefordeling VG1
• Studiespesialisering
Yrkesfag
•
•
•
•
•
•
2 t. norsk
3 t. engelsk
3 t. matematikk
2 t. naturfag
2 t. kroppsøving
6 t. prosjekt til
4 t. norsk
5 t. engelsk
5 t. matematikk
5 t. naturfag
3 t. samfunnsfag
2 t. geografi
fordypning
• 2 t. kroppsøving
• 4 t. fremmedspråk
• TOTALT: 30 timer i uka
17 t. programfag
TOTALT: 35 timer i uka
For musikk/dans og idrett
+ 5 timer i uka, TOTALT: 35 timer i uka
Karakterer og krav
Karakterene fra 1 til 6
0 eller 1 er ikke bestått, 6 er beste karakter
IV er ikke vurdert (for mye fravær)
Orden og atferd: Godt (best), nokså godt, lite
godt
Du bør ha minst
3.5 i gjennomsnitt fra ungdomsskolen for å klare
seg på studieforberedende og medier
3.0 på yrkesfagene
• Det er viktig å bruke tid på språket
– Det tar 5-7 år å bli flink nok til å studere på et
språk
• Eleven må velge noe som han/hun kan få
gode karakterer i.
• Lønnen er bedre innen enkelte yrkesfag
enn hvis man går på universitet/høyskole.
Viktig om søking
• Elevene må søke videregående skole før
1.mars
• De må sette opp tre ulike valg
• De får hjelp på skolen til å søke
– De må ha med seg MinID.
• Det er lurt å søke stipend før sommeren
Her finner dere informasjon om
videregående opplæring på flere språk:
http://www.vilbli.no/?Artikkel=016349

similar documents