Dokumenter/Presentasjoner/Ulike veier til fag

Report
ULIKE VEIER TIL FAG – OG
SVENNEBREV
Utdanningsavdelingen, fagopplæring seksjonen
Høyere studier
Fag-/ svennebrev
Praksis
Kandidat;
Lærling 2 år
Skole
Vg1
Skole
Vg1
Skole
Vg2
Lærekandidat 2 år
Lærling 3 år + fellesfag Vg2
+ eksamen i Vg3 lærefaget
Lærekandidat 3 år
Lærling 4 år + fellesfag Vg1 og Vg2 + eksamen
i Vg3 i lærefaget
Lærekandidat 4 år – ingen krav til teori
K
O
M
P
E
T
A
N
S
E
B
E
V
I
S
25 %
relevant
praksis
utover
normal
læretid +
Vg3
eksamen i
lærefaget
LÆRLING – målsetting er fag-/svennebrev
•
•
•
Alle fag fra vg 1 og vg 2 skal
være bestått (2+2 løp)
1+3, 0+4 løp får tilbud om
fellesfag og Vg3 i lærefaget på
lærlingskolen
Bedriften får tilskudd fra
fylkeskommunen
•
Lærlingen får kontrakt
•
Lærlingen får lønn
•
Bedriften skal utarbeide
arbeidsavtale
2+2
3+1
2 år i
lære
3 år i
lære
4+0
4 år i
lære
2 år på
skole
1 år på
skole
Utprøving av ulike læreløp: skole – bedrift
Målsetting: Både fagbrev og studiekompetanse
TAF
4 år
skole/
lære
Færder har igangsatt løp
med TAF: spesiell studiekompetanse + fagbrev.
For mer info
SSS
4 år
skole/
lære
Sandefjord vgs har
igangsatt SSS: generell
studiekompetanse +
fagbrev. For mer info.
4 år
skole/
lære
LÆREKANDIDAT – målsetting er komtansebevis
•
Det utarbeides en individuell plan
tilpasset kandidatens evner og
forutsetninger (ILKP)
•
Planen justeres i løpet av læretiden
•
Ingen krav til teori (programfag og
fellesfag). Kan søke spesielt på
lærlingskolen
•
Får opplæringskontrakt
•
Lærekandidaten får lønn
•
Samarbeidsavtale med NAV
•
Bedriften får tilskudd fra
fylkeskommunen
•
Bedriften skal utarbeide arbeidsavtale
•
Mulig å bygge videre til fullt fag-/ svennebrev som
praksiskandidat
2+2
1+3
2 år i
lære
3 år i
lære
4+0
4 år i
lære
2 år på
skole
1 år på
skole
PRAKSISBREV KANDIDAT - målsetting
«Praksisbrev» etter 2 år
Kompetansebevis
• Under revidering –
igangsettes tidligst i 2015
•
•
•
•
•
Praksisbrevkandidat
2 år
Søkbart direkte fra grunnskolen
Krav til teori ( 3 fellesfag)
Får opplæringskontrakt
Lønn etter avtale
Bedriften får tilskudd fra
fylkeskommunen
• Bedriften skal utarbeide
arbeidsavtale
• Mulig å bygge videre til fullt
fag-/ svennebrev som lærling
eller praksiskandidat
Praksiskandidat
Privatist- og dokumentasjonsordning
Fag-/
svennebrev
Praksis
Kandidat/
privatist
Læretid
+ 25%
•
Dokumentere 25% praksis utover normal læretid
i faget
•
Får godskrevet tidligere opplæring etter fastsatte
regler.
•
Eneste teorikrav er bestått Vg3 i lærefaget
•
Eksamen i Vg3 fag avholdes 2 ganger pr år av
Vestfold fylkeskommune
•
Skjema – Oppmelding til fag-/ svenneprøve
ligger på vår nettside (vfk.no)
Lærekandidat fra grunnkompetanse
•
Gjennomført 2 år grunnkompetanse
•
Tilbud innen alle videregående
skoler i Vestfold
•
2 år på skole med programfag, mye
praksis, 2 t kroppsøving og andre
fagkombinasjoner
•
Blir lærekandidat etter 2 år
•
Går opp til kompetanseprøve
•
Kan endres til lærling underveis i læreløpet etter
faglig vurdering i samarbeid med skole og PPT
•
Mulig å bygge videre til fullt fag-/ svennebrev
som praksiskandidat
Kompetansebevis
Lære
Kandidat
24 mnd
Lærling
30 mnd
GrunnKompetanse
2 år
Fra grunnkompetanse til opplæring i bedrift
Fag- /svennebrev
Kompetansebevis
Fag-/svennebrev
Lærling
Lærling 30 mnd
Lærekandidat
24 mnd
Lærekandidat
GrunnKompetanse
2 år
Modell 1
Grunn - kompetanse
2 år
Grunn kompetanse
2 år
Modell 2
Modell 3
Modell 1
 2 år på skole med grunnkompetanse
 2 år i opplæring i bedrift, Lærekandidat
 Sluttkompetanse, Kompetansebevis.
Modell 2
 2 år grunnkompetanse i skole
 Bestått programfag
 Overgang fra lærekandidat til lærling:
- Læretiden vurderes individuelt
 Fellesfagene kan tas på lærlingskolen
 Alle fag må være bestått før fag-/svenneprøve.
 Sluttkompetanse, fag-/svennebrev
Modell 3
 2 år grunnkompetanse, bestått programfag
 Lærling, 30 mnd. læretid.
 Fellesfagene kan tas på lærlingskolen
 Alle fag må være bestått før fag-/svenneprøve.
 Sluttkompetanse, fag-/svennebrev
Veien videre….
Fra Kompetansebevis til fag-/svennebrev
Krav til praksiskandidater for å melde seg opp til fag-/svenneprøve;
Opplæringslova § 3-5 og forskrift til opplæringslova § 11-12

25% lenger tid enn læretid i faget (60 mnd allsidig praksis i faget)

Bestått , Vg3 teori eksamen i faget.
Tidligere opplæring i videregående skole vurderes i henhold til forskriftene
(relevans i faget).
Praksisfradrag vurderes i henhold til omfanget i individuell opplæringsplan,
ILKP.
Dvs. vurdering for fradrag av skole og opplæring i bedrift kan ha store
variasjoner i antall måneder.

similar documents