Řez jehlanu

Report
VY_32_INOVACE_MAT_VA_16
Digitální učební materiál
Sada: Matematika
Téma: Řez jehlanu
Autor: Mgr. Eva Vaňková
Předmět: Matematika
Ročník: 3. ročník VG
Využití: Prezentace určená pro výklad
Anotace: Prezentace je vhodná pro procvičení učiva ze stereometrie – konstrukce řezu jehlanu
rovinou, která je zadaná třemi body. Obsahuje zadání úlohy, řešení a postupnou konstrukci
řezu. Ta může být použita i pro výklad tohoto učiva. Při procvičování je vhodná práce ve
skupinách, ve kterých se mohou žáci radit s ostatními. (Pracovní list každého žáka tvoří slide 4
a 5.)
Řez jehlanu
VY_32_INOVACE_MAT_VA_16
Úloha
Sestrojte řezy jehlanů rovinou, která je
určena třemi barevnými body.
E)
F)
Řešení
E)
E)
F)
F)
Konstrukce řezů
E)
E)
E)
E)
E)
E)
E)
E)
E)
E)
E)
E)
E)
E)
E)
E)
F)
F)
F)
F)
F)
F)
F)
F)
F)
F)
F)
F)
F)
F)
F)
Zdroje:
1) POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia – Stereometrie.
Praha: Prometheus, 1995. ISBN 80-7196-004-7.

similar documents