7-trin-modellen

Report
7-trin-modellen
Anvendt i AT-6
1. trin
a. Eleverne har valgt grupper (2 – 4
personer), som skal fungere i forløbet.
b. Grupperne har valgt overordnet emne.
c. Individuel hurtigskrivning om emnet (2
minutter).
2. trin
a. Grupperne samarbejder om at finde tre
nøglebegreber til emnet ud fra
hurtigskrivningen.
b. Individuelt bruger man hvert begreb i en
sætning, der er relevant i forhold til emnet.
3. trin
• Individuelt omformuleres hver sætning til et
spørgsmål, der er relevant i forhold til emnet.
4. trin
a. Prøv at ændre spørgeordet i de tre spørgsmål
(hvad, hvem, hvordan, hvorfor…)
b. Spidsformulér spørgsmålene, dvs. stil dem på
en overdreven, fræk eller naiv måde.
c. Gør spørgsmålene så simple som muligt.
d. Stil evt. alternative spørgsmål, du er kommet
i tanker om.
5. trin
a. Diskutér dine spørgsmål med en person fra
en anden gruppe. Justér spørgsmålene, hvis
du får gode råd.
6. trin
• Grupperne samles nu og diskuterer de
forskellige spørgsmål, der er kommet frem.
Det vurderes, om nogle af spørgsmålene kan
bruges i problemformuleringen.
7. trin
• Grupperne skriver begrundelser for deres valg
af spørgsmål.

similar documents