SWIBREG * dagen 2012

Report
SWIBREG – dagen 2012
Styrgruppen för SWIBREG
Dagens program
10.00-10.10
10.10-10.20
10.20-10.40
Introduktion (Roger Mellin, Pär Myrelid)
SWIBREG – organisation (Hans Strid)
SWIBREG – ekonomi, hemsida, mm (Pär Myrelid, Anna
Lindhoff Larsson)
10.40-11.00
Varför SWIBREG/IBD care ? (Henrik Hjortswang, Jonas
Ludvigsson)
11.00-11.05
11.05-11.40
11.40-12.00
12.00-12.15
12.15-13.00
13.00-13.10
13.10-15.15
15.15-15.30
BENSTRÄCKARE
Nya versionen av IBD care (Henrik Hjortswang, Hans Strid)
Erfarenheter från IBD care (Gamla styrgruppen IBD care)
Förberedelse för praktiska övningar på em
LUNCH
Health Solutions AB (Joakim Söderberg/Jonas Svensson)
Praktiska övningar i mindre grupper (styrgruppsmedlemmar)
Avslutning och utvärdering
Från IBDQ till ”Nya SWIBREG ”
IBDQ
SWIBREG
Nya
SWIBREG
IBD care
2001
2005
2008-09
2012
Styrgruppen och arbetsgrupper
Arbetsgrupp
Gastroenterologer
6 st
Kolorektalkirurger
3 st
Arbetsgrupp
Sjuksköterskor
2 st
Arbetsgrupp
Barngastroenterologer
3 st
Övriga
2 st
Arbetsgrupp
Styrgruppen – sammansättning
• Gastroenterologer
– Anders Rönnblom
– Hans Strid utbildningsansvarig
– Olof Grip
– Henrik Hjortswang
– Michael Eberhardsson
– Jonas Halfvarson
• Barngastroenterologer
– Jonas Ludvigsson
– Ulrika Fagerberg
– Ola Olén
• Kolorektalkirurger
– Pär Myrelid - Ordförande
– Urban Karlbom
– P-O Nyström
• Sjuksköterskor
– Sanna Jäghult
– Anna Lindhoff Larsson
• Övriga
– Landstingsledamot
– Expert på förändringsarbete
Styrgruppen
• Ledamöterna utses av SGF, BLF-gastro och
kolorektalkirurgföreningen
• Möten 2-3 ggr/år, telefonmöten 2 ggr/år
• Beslut om
– Ändringar/tillägg i registret
– Uttag forskningsdata
– Samarbete med andra register
Styrgruppen
• Ansökan om medel från
– SKL
– Andra myndigheter
– Övriga
• Kontakt med:
–
–
–
–
–
Myndigheter
Kompetenscentrum (sydöst)
Health Solutions AB
företag
mm
Arbetsgrupper
• Sammansättning
–
–
–
–
Gastroenterologer – 8-9 st
Barngastroenterologer – 4-5 st
Kolorektalkirurger – 4-6 st
Sjuksköterskor – 3-4 st
• Arbetsuppgifter
– Förslag till förändringar i SWIBREG
– Utarbetande av program
– Kvalitetsuppföljning och forskning
Utbildningsorganisation
områden
•
•
•
•
Södra: Skåne, Blekinge, Kronoberg
Sydöstra: Kalmar, Jönköping, Östergötland
Västra: VG-regionen, Halland
Uppsala/Örebro: Uppsala, Örebro, Dalarna,
Västmanland, Värmland, Gävleborg, Sörmland
• Stockholm: Stockholm, Gotland
• Norra: Västernorrland, Jämtland, Härjedalen,
Västerbotten, Norrbotten
Utbildningsorganisation
regionalt ansvariga
Område
Gastroenterologer
Barngastroenterologer
Kolorektalkirurger
Södra
Olof Grip
Maria van der
Pals
Anders R Falk
Sydöstra
Henrik Hjortswang
Maria van der
Pals
Pär Myrelid
Västra
Hans Strid
Robert Saalman
Mattias Block
Stockholm Sanna Jäghult
Petter Malmborg
Maja Ideström
Per-Ove Nyström
Uppsala
Örebro
Anders Rönnblom
Jonas Halfvarson
Ulrika Fagerberg
Urban Karlbom
Norr
Pontus Karling
Karl Kappinen
Jan Lindberg
Mag-tarmsköterskor
Sanna Jäghult
Utbildningsorganisation
arbetsuppgifter för utbildningsansvariga
– Utbildning
• Hålla sig uppdaterade på systemet
• Introduktionsutbildning
• Kontinuerlig fortbildning
– Information till kliniker inom sin region
– Svara på frågor från lokalt ansvariga för SWIBREG
inom sin region
– Medverka vid kontraktsskrivande
SWIBREG är namnet
på det nationella IBD
registret
och
IBD care är databasverktyget

similar documents