4_2_CH_11 - Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

Report
GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271
Autor
Číslo materiálu
Mgr. Eva Vojířová
4_2_CH_11
Datum vytvoření
29.8.2013
Druh učebního materiálu
Prezentace
Ročník
4.ročník VG
Anotace
Výklad o přírodních látkách – lipidech (klasifikace)
Klíčová slova
Lipidy, acylglyceroly, vosky, složené lipidy, reakce lipidů
Vzdělávací oblast
chemie
Očekávaný výstup
Přehled o rozdělení lipidů, vlastnostech, reakcích
Zdroje a citace
STREBLOVÁ, Eva. Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím
zkouškám 2.díl. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 382-84-98.
MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia 3.díl.
Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-057-1.
Zdroje a citace dodatek:
VACÍK, Jiří a kol. Přehled středoškolské chemie. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999, ISBN 80-7235-108-7.
Obr. 1: COMET, Renee. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 29.8.2013]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NCI_butter.jpg
Obr. 2: SLASTIC. http://en.wikipedia.org [online]. [cit. 29.8.2013]. Dostupný na WWW:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ingredients_maonesa.jpg
Obr. 3: VÍTEK, Antonín. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 29.8.2013]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schema_zm%C3%BDdeln%C4%9Bn%C3%AD_tuk%C5%AF.PNG
Obr. 4: BAUER, Scott. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 29.8.2013]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bluebyrd_plum.jpg
Obr. 5: ABALG. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 29.8.2013]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Birth_of_black_bee_(Apis_mellifera_mellifera)1.jpg
Obr. 6: RADEKLIBOWSKI. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 29.8.2013]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klenov-ovce-na-uboci.jpg
Přírodní látky
Lipidy - klasifikace
I. Jednoduché lipidy
=> jejich stavebními složkami jsou pouze vyšší mastné
kyseliny a alkoholy
=> dělí se do dvou podskupin podle typy alkoholu:
a) Acylglyceroly
b) Vosky
Acylglyceroly
= estery vyšších mastných kyselin a glycerolu
Glycerol díky svým třem hydroxyskupinám může
vytvářet jednu až tři esterové vazby s mastnými
kyselinami
=> vznikají tak mono-, di- nebo tri-acylglyceroly
Dělení acylglycerolů
Obr. 1
a) Tuky
=> jsou za normálních podmínek tuhé
=> obsahují hlavně nasycené mastné kyseliny
=> jsou živočišného původu
(př. sádlo, máslo, lůj)
b) Oleje
=> jsou za normálních podmínek tekuté
=> obsahují hlavně nenasycené mastné kyseliny
=> jsou rostlinného původu
(př. olivový, lněný, slunečnicový, řepkový, kokosový)
Obr. 2
Reakce acylglycerolů
1. Žluknutí
=> probíhá, jsou-li acylglyceroly vystaveny určitým
podmínkám jako:
-
teplo
světlo
vlhko
vzduch
=> tím dochází k jejich oxidaci a vznikají látky s
nepříjemným zápachem (aldehydy, ketony, nižší karboxylové
kyseliny)
Reakce acylglycerolů
2. Ztužování
=> je proces hydrogenace tuků (adice vodíků na dvojné vazby)
=> kapalné oleje se mění na tuhé tuky
=> dochází tak ke zvýšení odolnosti tuků proti žluknutí
Reakce acylglycerolů
3. Alkalická hydrolýza (zmýdelnění)
=> jedná se o reakci acylglycerolu a zásady
=> vzniká glycerol a sůl vyšší mastné kyseliny (mýdlo)
Obr. 3
Vosky
= estery vyšších mastných kyselin a vyšších
jednosytných alkoholů
Nejběžněji se vyskytují alkoholy:
a) Cetylalkohol CH3(CH2)14CH2OH
b) Stearylalkohol CH3(CH2)16CH2OH
Vosky
Obr. 4
Podle původu dělíme vosky na:
a) rostlinné
- kutikula na povrchu plodů a listů rostlin
b) živočišné
- vorvaňovina
- včelí vosk
- lanolín
Obr. 6
Obr. 5
II. Složené lipidy
=> v molekule mají kromě vyšší mastné kyseliny a
alkoholu ještě další složku (např. kyselinu fosforečnou
nebo sacharid)
=> nachází se ve všech rostlinných a živočišných
buňkách, nejvíce v biologicky aktivních tkáních a
orgánech – mozek, srdce, játra, ledviny
=> alkoholovou složkou je buď glycerol (trojsytný alkohol)
nebo sfingosin (nenasycený aminoalkohol)
Složené lipidy
Dělení složených lipidů:
1. fosfolipidy – obsahují esterově vázanou H3PO4
2. glykolipidy – obsahují sacharidovou složku (glukosa
nebo galaktosa)
Opakování
1. Do jaké skupiny vosků patří lanolín?
2. Co se děje se skupenstvím tuků při hydrogenaci?
3. Vyjmenujte 3 podmínky, které způsobují žluknutí
tuků.
4. Kolika uhlíky je tvořena molekula cetylalkoholu?
5. Vysvětlete pojem „triacylglycerol“.
6. Jaký jiný název se používá pro alkalickou
hydrolýzu?
Zdroje
STREBLOVÁ, Eva. Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám 2.díl. Praha:
Karolinum, 1998. ISBN 382-84-98.
MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia 3.díl. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-057-1.
VACÍK, Jiří a kol. Přehled středoškolské chemie. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999,
ISBN 80-7235-108-7.
Obr. 1: COMET, Renee. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 29.8.2013]. Dostupný na
WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NCI_butter.jpg
Obr. 2: SLASTIC. http://en.wikipedia.org [online]. [cit. 29.8.2013]. Dostupný na WWW:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ingredients_maonesa.jpg
Obr. 3: VÍTEK, Antonín. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 29.8.2013]. Dostupný na
WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schema_zm%C3%BDdeln%C4%9Bn%C3%AD_tuk%C
5%AF.PNG
Obr. 4: BAUER, Scott. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 29.8.2013]. Dostupný na
WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bluebyrd_plum.jpg
Obr. 5: ABALG. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 29.8.2013]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Birth_of_black_bee_(Apis_mellifera_mellifera)1.jpg
Obr. 6: RADEKLIBOWSKI. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 29.8.2013]. Dostupný na
WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klenov-ovce-na-uboci.jpg

similar documents