Luciano Triguero - Testa med itslearning

Report
STI
itslearning
Itslearning: En avgörande komponent till
en lyckosam matematikundervisning
Fil dr. Luciano Triguero
[email protected]
Stockholms Tekniska Institut (STI)
Agenda
 Om STI
 ”Once upon a time … ”. Itslearnings
resan på STI i korthet.
 Itslearnings roll i skolans
matematisksundervisning
 Lärdomar i siffror.
 Slutsatser
Stockholms Tekniska Institut (STI)
 Om STI: Mission
Stockholms Tekniska Institut
bildades den 5 mars 1924 som en
stiftelse vars uppgift är att bedriva
utbildning inom framkanta tekniska
område.
2002 – 2010: Stockholms
Tekniska Institut bedrev
gymnasiala utbildningar samt
kvalificerade yrkesutbildningar
2010 - Stockholms Tekniska
Institut bedriver endast tekniska
och ingenjörs utbildningar inom
ramen för yrkeshögskola samt
uppdragsutbildningar
Stockholms Tekniska Institut (STI)
 Om STI: Utbildningar
Bygg
IT
Järnväg
Program
Elinstallation
Elkraft
Kylteknik
Stockholms Tekniska Institut (STI)
Drift-Kraft-Värme
 Itslearningsresa på STI i korthet.
Registrerade
elever/studerande
Antal aktiva kurser
70
300
60
250
50
200
40
150
30
100
20
50
10
0
aug-08
aug-10 maj-11
aug-11 maj-12
aug-12 maj-13
aug-13 maj 14
0
aug-08
aug-10 maj-11
aug-11 maj-12
aug-12 maj-13
aug-13 maj 14
 Itslearning är numera en central komponet i STI mission
Stockholms Tekniska Institut (STI)
 Matematik i STI-ingenjörsprogram
Andel matematik i kärnämen
20%
10%
0%
Kärnämne
6%
Matematik
25%
25%
Pedagogisksmodell?
44%
Kärnämne
Ämnespecifyka
LIA
Examensarbete
Stockholms Tekniska Institut (STI)
 Frågeställning
Börvärdet: Arbetslivet önskar:
 Analytisk förmåga, Initiativrikedom,
flexibilitet, engagemang,
kommunikationsförmåga och bra
datakunskap, inklusive grundläggande
programmeringskunskaper.
Störningar
Stora variationer i
 grundläggande matematikskunkspaper,
 data/dataprogrammering,
 språk (Svenska/Engelska).
Resurser är begränsade.
Ärvärdet:
Optimal regulator: Vilken blir den optimal
pedagogisks modell med förutsättning att studerande
får en hög kvalitet, kreativ och givande undervisning
som är relevant till yrken
Stockholms Tekniska Institut (STI)
Kvalitet på studerande.
Får kunskaper som är
relevanta till yrken.
Itslearning:
En viktig komponent till skolans pedagogisks modell för matematikundervisning
Traditionella pedagogiska
modeller
Föreläsningar; övningar;
dataövningar och räknestuga
(Office Hours)
Stockholms Tekniska Institut (STI)
 Mattetentor i bilder
Stockholms Tekniska Institut (STI)
 Testmoduler till delprov 1.1
Modul
Beskrivning
Modul 1
Numeriska
beräkningar (Tal
och mängder)
49 (3)
0
Algebra,
ekvationer och
formler
55 (8)
18 (2)
Funktioner.
Linjära
funktioner och
linjär algebra
40 (7)
18 (2)
Modul 2
Modul 3
Stockholms Tekniska Institut (STI)
Antal Gfrågor
Antal VGfrågor
 Exempel på frågor. Modul 1
 Exempel på frågor. Modul 1
 Exempel på frågor. Modul 3
 Testmoduler till delprov 1.2
Modul
Beskrivning
Modul 4
Mer om
funktioner
Trigonometri,
trigonometriska
funktioner och
ekvationer
Modul 5
Antal Gfrågor
Antal VGfrågor
35 (9)
15 (2)
31 (9)
15 (2)
OBS! Slut på Tillämpad matematik I
Stockholms Tekniska Institut (STI)
 Exempel på frågor. Modul 4
 Exempel på frågor. Modul 5
 Exempel på frågor. Modul 5
 Testmoduler till delprov 2.1 och 2.2
Modul
Beskrivning
Modul 6
Komplexa tal
31 (9)
16 (2)
Modul 7
Derivator
34 (9)
19 (2)
Modul
Beskrivning
Modul 8
Integraler
31 (12)
15 (2)
Modul 9
Differentialekvationer
30 (0)
15 (0)
Modul 10
Statistik med
riskanalys
15 (6)
6 (2)
Stockholms Tekniska Institut (STI)
Antal Gfrågor
Antal Gfrågor
Antal VGfrågor
Antal VGfrågor
 Exempel på frågor. Modul 6
 Exempel på frågor. Modul 7
 Exempel på frågor. Modul 8
Exempel på frågor. Kurs: Miljöoch byggfysik
Stockholms Tekniska Institut (STI)
 Byggfysikstentor i bilder
Stockholms Tekniska Institut (STI)
 Lärdomar i siffror
 Ökas motivation till matematik?
Fråga: Har jag utvecklat mina kunskaper i matematik?
Undersökningen gjordes via mentimeter.com (svarsfrekvens = 96,7%)
Stockholms Tekniska Institut (STI)
 Lärdomar i siffror
 Uppförande på delprov 1.1 klasindelade efter betyg
L1113
L1214
L1315 (EFTER OMTENTA 1 )
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
IB
U
Stockholms Tekniska Institut (STI)
G
VG
 Lärdomar i siffror
 Fördelningsanalys mellan ordinarie tentamen och omtenta ett
på delprov 1.1. Klasindelade efter betyg.
70.0%
L1315 ORDINARIE
L1315 (EFTER OMTENTA 1 )
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
IB
U
Stockholms Tekniska Institut (STI)
G
VG
 Lärdomar från andra studier.
 Effekt av återkoppling i inlärningsprocess
Mellanstadieelever
Högskolastudenter
“… by far the most robust and powerful finding was that feedback greatly enhanced
learning.”
Källa: Kornell, N. and Metcalfe, J.; The Effects of Memory Retrieval, Errors and Feedback on Learning; “Applied
Sceince of Learning in Edication”; Division 2, American Psychological Association; 2014
Stockholms Tekniska Institut (STI)
Återkoppling i vår undervisningsmodell
 Flera komponenter i vår utbildningsmodell bidrar till olika former av återkoppling
Traditionella pedagogiska
modeller
Föreläsningar; övningar;
dataövningar och räknestuga
(Office Hours)
Stockholms Tekniska Institut (STI)
Exempel på hur digitala tentor bidrar till
återkoppling
Stockholms Tekniska Institut (STI)
Exempel på hur digitala tentor bidrar till
återkoppling
Stockholms Tekniska Institut (STI)
 Lärdomar i siffror
 Uppförande på delprov 1.1 klasindelade efter procent
2012-2014
2013-2015
Godkänd nivå
43.9%
32.7%
28.6%
23.2%
23.2%
21.4%
15.3%
8.5%
1.2%
2.0%
[0 20]
(20 60)
[60 73)
Stockholms Tekniska Institut (STI)
[73 85)
[85 100]
 Lärdomar i siffror
 Uppförande på delprov 1.2 klasindelade efter betyg
L1113
L1214
L1315 (ORDINARIE)
L1315 (EFTER OMTENTA 1 )
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
IB
U
Stockholms Tekniska Institut (STI)
G
VG
 Lärdomar i siffror
 Uppförande på delprov 1.2 klasindelade efter procent
2012-2014
2013-2015
Godkänd nivå
29.3%
29.3%
27.6%
25.5%
21.4%
17.1%
15.9%
13.3%
12.2%
8.5%
[0 20]
(20 60)
[60 73)
Stockholms Tekniska Institut (STI)
[73 85)
[85 100]
 Lärdomar i siffror
 Uppförande på Matematik I klasindelade efter betyg
L1113
L1214
L1315 (EFTER OMTENTA 1 )
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
IB
U
Stockholms Tekniska Institut (STI)
G
VG
 Slutsatser
 Tack vare olika funktionella redskap till hand i itslearning
har vi kunnat implementera flera återkoppling mekanismer
till studerande i vår pedagogisk modell för
matematiksundervisning.
 STI digitaltentor i matematik byggs på en databank med
cirka 521 frågor som täcker olika matematiska område och
svårighetsgrader.
 Digitala tentor sparar resurser, men viktigaste är att de ger
flexibilitet för individuellanpassning, delmåluppfyllning och
en ständig återkoppling.
 Framtida tankar: utveckla ”smarta” digitala tentor
Stockholms Tekniska Institut (STI)
Tack för mig
Stockholms Tekniska Institut (STI)

similar documents