Victoria Group Obnovljivi Izvori Energije

Report
Victoria Group
Obnovljivi Izvori Energije
Victoria Group






Victoria Group je vodeća kompanija u oblasti
agroindustrije u Srbiji i regionu
Jedan od najvećih prerađivača, izvoznika i
investitora u Srbiji
1800 zaposlenih
Izvoz 2012: 200+ € Mil (10% srpskog izvoza
u agroindustriji)
Investicije: 200 € Mil u 10 godina
10 kompanija, sa osnovnim aktivnostima:




Pre-finansiranje, otkup i procesing uljarica i žitarica
Proizvodnja mineralnog đubriva
Proizvodnja hrane za ljudsku ishranu i hrane za
životinje
Proizvodnja hemofarmaceutskih i bioloških proizvoda
OIE u VG
VG je započela sa investiranjem u OIE 2006.

Kotao na biomasu u Victoria Oil – 2006.

1st generacija Biodiezela fabrika izgrađena u Victoria Oil – 2007.
Gorivo – ljuska suncokreta
Kapacitet – 15 t/h (p=12 bar), suvozasićena para
Source – vegetable oils
Kapacitet – 100.000 t/god.

Kotao na biomasu u Sojaprotein – 2009.

Kotao na biomasu u Victoria Oil – 2013.

Postrojenje za proizvodnju peleta od slame u Victoria Logistic – 2013.
Gorivo – slama (balirana i pelet) i ljuspice soje
Kapacitet – 15 t/h (p=13 bar), suvozasićena para
Gorivo – ljuska suncokreta
Kapacitet – 24 t/h (p=13 bar), suvozasićena para
Kapacitet – 4 t/h peleta slame
OIE u VG
Fabrika biodizela
Vrednost investicije: 12 mil €
Biodizel
Prednosti:
 Victoria Oil ima pogon za proizvodnju sirovine za
dobijanje biodizela
 Victoria Oil ima gotov pogon za proivodnju biodizela
kapaciteta 100.000 tona/godišnje
Nedostaci:
 Ne postoji precizan zakon (podzakonski akti) o
umešavanju biogoriva
 Nema subvencija od države (biodizel nije po ceni
konkurentan sa fosilnim)
OIE u VG
Kotao na biomasu u Victoria Oil Sid – gorivo ljuska suncokreta
Vrednost investicije: 1.5 mil €
OIE u VG
Kotao na biomasu u Sojaprotein Becej – gorivo slama, sojina ljuska
Vrednost investicije: 3 mil €
OIE u VG
Novi kotao na biomasu u Victoria Oil Sid – gorivo ljuska suncokreta
Vrednost investicije: 7 mil €
OIE u VG
Postrojenje za peletiranje slame u Zrenjaninu
Vrednost investicije: 1.2 mil €
Agro Team
Inputi
•
•
•
•
Đubrivo
Semena
Pesticidi
Agro servis
Autputi
• Soja
• Suncokret
• Pšenica
• Kukuruz
• Slama
Supply Chain
12 Silosa
Luka na Dunavu
Transport i manipulacija
Victoria Logistic - mreža
Silos u vlasništvu VG
Otkupno mesto za slamu
Logistička mreža omogućava efikasno sakupljanje i upravljanje biomasom u Vojvodini
Oblasti interesovanja VG za potencijalni razvoj biznisa biomase




Ponudi svoju infrastrukturu i bazu snabdevanja za skladištenje i
preradu biomase kao goriva za dobijanje toplotne energije
Proširenje svoje poslovne baze za snabdevanje trećih lica
proizvodima od biomase
Uspostavljanje dugoročnih ugovora o snabdevanju odnosno
pružanju usluga prikupljanja, skladištenja i transporta biomase na
zahtev kupca
Procena predloga za zajednička ulaganja u projekte od biomase do
bio-energije
Hvala.

similar documents