Prezentace - Hugo Kysilka - Společnost VEMEX a rozvoj CNG

Report
Společnost VEMEX
a
Rozvoj CNG
Hugo Kysilka
Ředitel marketingu a PR
«VEMEX s.r.o.»
Praha 29.11.2013
GAS BUSINESS BREAKFAST, Corinthia Hotel
Obsah:
1. CNG-Unikátní kombinace způsobená
přírodou
2. Ekologie a ekonomika
3. Komplexní využití zemního plynu v dopravě
CNG/LNG
4. Světová a evropská statistika
5. Situace na trhu CNG v České Republice
6. CNG v společnosti VEMEX s.r.o.
7. Rozvoj CNG skupiny GAZPROM v Evropě
8. Významné projekty
8.1 WEINERBERGER
8.2 Česká Pošta s.p.
K diskuzi…
K zamyšlení…
1. Unikátní kombinace způsobená
přírodou
CNG / BioCNG (compressed natural gas - stlačený zemní
plyn či biometan) je zemní plyn či biometan (zemní plyn
vyrobený z obnovitelných zdrojů či odpadů) stlačený
zpravidla na min 200 bar.
Diesel
Ekologické
Bezpečné
Výdajný
Univerzální aplikace
Cenově dostupné
Potrubí/Doprava
Obnovitelné
Benzín
LPG
H2
E-power CNG/LNG
2. Ekologie a ekonomika
• EMISE
-CNG ve srovnání s dieselem a benzínem má CO2
redukované o 25% a Nox jsou 3x menší
-Hlavní positivní vliv má ale CNG na poletavý prach,
který je ve skutečnosti největším nebezpečím pro
zdraví obyvatelstva
Tabulka skleníkových plynů /CO2/ při použití různých
paliv:
Benzín
Nafta
LPG
CNG
Elektromobilita
CO2 v
g/km
•
164
156
141
124
75
EKONOMIE VOZŮ S POHONEM NA CNG
-Příklad České Republiky:
1 litr benzínu “95” v průměru 35 Kč= 1,4 Euro
1 litr CNG
v průměru 17Kč= 0,7 Euro
3. Komplexní využití zemního
plynu v dopravě CNG/LNG
4. Světová a evropská statistika
Vybrané země
Počet vozů
Počet čerpacích stanic
Itálie
846 523
959
Ukrajina
388 000
324
SRN
96 349
915
Celkem v Evropě
1 098 902
2 969
Česká Republika
6 000
53
5. Trh NGV v České Republice
• V České Republice je v dnešní době 6 000 automobilů
CNG a 53 stanic CNG
• Objem prodaného zemního plynu v tomto segmentu
dosahují přibližně 15 mil m3 (2012г.)
• Spotřeba CNG od roku 2003, roste tempem asi 25%
ročně, počet automobilů vzrostl o 30% oproti roku 2011.
• Podpora státu v rozvoji CNG jako ekologické pohonné
hmoty je nulová (skončila 31. 12. 2011)
• Postupné zatěžování CNG jako pohonné hmoty spotřební
daní, až do roku 2020, kde by měla být na úrovni 0,0944
eurocent/m3, tj. okolo 12% z dnešní konečné ceny CNG
6. CNG ve společnosti VEMEX s.r.o.
a u partnerských organizací
-2011- CNG stanice v Havířově-Suché, společný projekt s
Gascontrol Havířov (Prodáno v 2011 53 tis.m3)
-2012- Společný projekty s LUKOIL-3
- Společný projekt s firmou TVAJA -1
- CNG stanice v cihelně Jezernice koncernu Weinerberger
- Malá podniková (domácí) CNG stanice na firmě VEMEX v
Praze
(Prodáno 660 tis.m3)
-2013- CNG stanice s LUKOIL -1
- Před realizací- Kolín, Plzeň, Hradec Králové, Příbram
(TVAJA, ADAST,BONETT-4), (Prodáno 2 120 mil.m3)
-2014- realizace dalších 30 stanic CNG
7. Rozvoj CNG skupiny GAZPROM
v Evropě
STANICE CNG  GAZPROM Germania
-Bělorusko, Bulharsko, Německo, Lotyšsko, Litva, Finsko, Česká
Republika, Estonsko – 83 CNG STANIC
9
8. Významné projekty
8.1. Spolupráce s koncernem Weinerberger
2011-zahájeno jednání o přechodu kolové techniky v cihelně Jezernice z nafty na CNG
2012-výstavba a uvedení do provozu
EKONOMIKA PROJEKTU:
4 vysokozdvižné vozíky v cihelně Jezernice u Lipníku nad Bečvou
zabezpečují odvozy palet s výrobky od výrobních linek. Měsíční úspora při plném
výkonu cihelny se pohybuje kolem 100.000 Kč ve srovnání starých vozíků na
naftu a nových na CNG
Plán na 2014-záměna vozíků na CNG v cihelně Novosedly
8. Významné projekty
8.2. Spolupráce se s.p. Česká Pošta=MANAGERSKÉ MYŠLENÍ
Na přelomu roku 2011/2012 s.p.
Česká Pošta zahajuje jednání se
všemi plynárenskými
společnostmi realizujícími
program CNG a také s výrobci
vozů na CNG s cílem postupně v
letech 2013 a 2014 vyměnit celý
vozový park na vozidla s
plynovým pohonem. V roce 2013
projekt zahájen.
(vozidlo ČP na CNG stanici v Olomouci)
EKONOMIKA PROJEKTU Česká Pošta:
Vzhledem k vysoké ekonomičnosti projektu přechodu vozů na CNG v roce
2013 ,Česká Pošta ušetřila 13 mil.Kč a pro rok 2014 plánuje dalších nákup 1.400
vozidel s tím, že ušetří na pohonných hmotách dalších více jak 15 mil. Kč.
K diskuzi…
SOUČASNÉ
PROGRAMOVÉ OBDOBÍ
NOVÉ PROGRAMOVÉ
OBDOBÍ
OPŽP 2007-2013
OPŽP 2014-2020
Rozšíření oblasti podpory 2.1:
„Zlepšení kvality ovdzuší“
Prioritní osa 2:
„Zlepšení kvality ovdzuší v
lidských sídlech“
Předmět podpory:
Specifický cíl: 2.1
Pořízení autobusů městské
hromadné dopravy s pohonem
na CNG a výstavba plnicích
stanic CNG
Snížit emise podílejících se na
expozici obyvatelstva ekosystému
a vegetace nadlimitním
koncentracím znečisťujících látek
Určeno pro:
Moravskoslezský kraj, Ústecký
kráj, aglomerace Brno
Aktivita:
Pořízení vozidel na alternativní
pohon a výstavba souvisejicí
infrastruktury
Alokace:
1 miliarda Kč
Typ příjemců:
od ÚSC přes právnické osoby,
výzkumné instituce až po složky
státu (celá ČR)
K zamyšlení…
K zamyšlení…
K zamyšlení…
K zamyšlení…
Děkují za pozornost
VEMEX s.r.o.
Na Zátorce 350/5
160 00 Prague
Czech Republic
Tel.: +420 222 500 980
Fax: +420 221 181 162
Email: [email protected]
www.vemex.cz

similar documents