per 100.000

Report
”När livet känns svårt att leva”
Suicidalt beteende bland äldre
Stefan Wiktorsson
Leg. psykolog, PhD
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Sektionen för psykiatri och neurokemi,
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Suicid - globalt
• Ca 1 miljon suicid varje år
• Ca 10 miljoner suicidförsök
• År 2020 kommer suicid vara en av
de tio vanligaste dödsorsakerna
Suicidtal globalt
per 100,000
Suicid - Sverige
• 15 000 suicidförsök per år
• 1500 suicid per år
• 400 bland de som är 65+
• Stort mörkertal
Arbets - trafikolyckor och suicid
Suicidtal i Sverige
(per 100 000)
(Nasp 2011)
Fullbordat suicid 70+ Sverige
Per 100,000
(per 100.000)
35
11
(NASP, 2011)
Suicidförsök 70+ Sverige
(per 100.000)
Per 100,000
60
53
(NASP, 2011)
Telegram från Kungen
Växande äldre befolkning
90+, år 2000 = ca 65.000 personer
90+, år 2011 = ca 88.000 personer
100+, år 2000 = 970 personer
100+, år 2011 = 1715 personer
När livet känns svårt att leva
Suicidförsök bland äldre
• 5 sjukhus i VG-regionen
• 103 personer (70+) som vårdas efter
suicidförsök
• Uppföljningsintervju efter ett år
• 70-91 år, medelålder 80 år
• Kontrollgrupp
Ålderdomen
• En rad av förändringar
Dödsönskningar
• Tillhör inte åldrandet med automatik
• Ovanligt bland psykiskt friska, 4%
Suicidal stege
•
•
•
•
•
Känna livsleda
Önska sig död
Tänka på suicid
Planera suicid
Gjort ett suicidförsök
Vad gör livet svårt att leva?
• Djup depression
• Mild depression
• Alkoholproblem
• Fysisk sjukdom
• Ensamhet
Depression
• Nedsatt stämningsläge
• Bristande intresse
• Nedsatt aptit, viktförlust
• Sömnproblem
• Koncentrationssvårigheter
• Bristande energi
• Initiativlöshet
• Pessimistiska tankar
• Suicidtankar
Förekomst av demens
Hur såg det ut med den kognitiva
förmågan och demens i den här
gruppen?
Sårbara äldre
• 60 personer hade tidigare haft en
eller flera depressioner
• Drygt hälften hade en pågående
antidepressiv medicinering
• Mer än en tredjedel hade tidigare
gjort ett eller flera suicidförsök
Sårbara äldre
• Ensamboende
• Känsla av ensamhet
• Känsla av hopplöshet
Fullbordat suicid
- Liknar i väsentliga delar de som
gjort ett suicidförsök
Fall
Man, 85 år
Självrapporterade skäl
till suicidförsöket
• Flykt (n=29, 29.7%)
“Jag ville komma ifrån allting och det gör jag fortfarande”
“Jag ville dö. Komma ifrån allting.”
• Funktion och autonomi (n=24, 23.8%)
“Jag kan inte längre gör de saker jag har gjort förut”
“Min fru är mycket sjuk sen hon fick en stroke. Hon kan inte
ta hand om sig själv och jag är amputerad och rullstolsbunden.”
• Psykologiska problem (n=24, 23.8%)
“Jag fick en panikångest attack och det vill jag inte ha igen”
“Jag var trött och deprimerad. Mina tankar var kaotiska.”
Van Orden et al 2014
• Somatisk sjukdom och smärta (n=16, 15.8%)
”Jag fick en stroke för ett år sedan.”
“Jag ville komma ifrån smärtan. Jag bestämde att nu får det vara nog.”
• Kommer inte ihåg eller förstår (n=15, 14.9%)
“Jag kan inte förstå eller komma ihåg. Det måste ha varit en impuls.”
”Jag kan inte förklara detta.”
• Att vara en börda för andra (n=13, 12.9)
“Jag vill inte vara en börda för någon. Jag vill inte vara ett paket.
Andra får det bättre utan mig.”
“Jag ville befria min systerdotter från den börda jag orsakar henne.”
Van Orden et al 2014
• Sociala problem (n=13, 12.9%)
“Jag hör inte hemma någonstans.”
“Jag vill inte bo ensam längre. Jag känner mig så ensam.”
• Ville dö/somna in utan specifikt skäl (n=13,12.9%)
“Jag ville inte vakna upp mer.”
“Jag ville dö just då. Jag ångrade det med en gång.”
• Meningslöshet (n=8, 7.9%)
“Jag ville komma ifrån det meningslösa.”
“Jag tyckte livet var meningslöst.”
Van Orden et al 2014
”
Ett år efter suicidförsöket
• Depressionssymtom
• Ett-årsdödlighet
• Upprepat suicidalt beteende
• Behandling
Åtgärder
• Antidepressiva
• Psykologiska metoder
• Socialt stöd
• Tätare uppföljning
• Involvera anhöriga
• Preventiva åtgärder, vårdcentral
Viktigt med utbildning för personal
• Höja kunskapsnivån om suicidalitet
• Öka tryggheten i bemötandet av suicidala
patienter
• Lära sig identifiera suicidnära patienter
• Öka förmågan att fråga och tala om
suicidalitet
Fall
Kvinna, 75 år
Motiv vid självmord
Mål om misstänkta självmordsoffer vid kriminalmål i Stockholms domstolar 1700-1798
Motiv
Svårmod:
Kvinnor Män
15
10
9
16
10
12
Ond avsikt: ondska, arghet, överdåd, avsiktligt självmord, egen åtgärd
7
4
Söndring: oenighet i äktenskapet, hatad av mor, hustruns hor, grämelse över partners
3
8
Förtvivlan: förtvivlan, desperation, ledsamhet vid världen resp. sig själv, övergiven av Gud
5
0
Religiös misströstan: gudsfruktan, ogudaktighet, förbannat frälsaren, religiösa
2
2
Förlust av anhörig : sorg över dött barn, drunknad fästman, mist man
4
0
Övrigt: graviditet, brott och rädsla för straff, rysskräck
6
1
Oklara omständigheter: förmodad olycka, inga yttre tecken på våld, ej i sinnet att ta
0
0
61
53
melankoli, depression, hjärtängslan, kval, sorg
Materiellt lidande
svaghet, svält, kroppslig sjukdom, fattigdom, dryckenskap
Huvudsvaghet : huvudyra, hypokondri, förvirring, fånig, sinnessjuk, paranoia, irritabla
nerver, rubbad, raseri
tilltag, fått stryk
grubblerier, klenmod
sitt liv, ej otålighet
Summa
Jarrick, 2000
Tack!
[email protected]

similar documents