Presentasjonen

Report
NTG SKOLEÅRET 2015-2016
AGENDA






Info NTG – Sindre Bergan – Øyvind Langørgen
Hvorfor NTG – Olav Haraldseid
NTG Bærum - bordtennis 2015 S. Bergan og B. Paulsen
Tanker rundt NTG/senter – Marcus Gustafsson
Forutsetninger for oppstart S. Bergan og B. Paulsen
Videre fremdrift
Hovedmål
NTG skal bidra til at utøvere i løpet av sin
karriere tar medaljer i internasjonale
mesterskap, kvalifiserer seg til ønskede høyere
studier og utvikler gode holdninger.
KORT HISTORIKK
1981 – Etablering av Norsk Alpingymnas (NAG) i BÆRUM
1985 – Norsk Skigymnas (NSG)
1990 – Etablering av NSG GEILO
1993 – NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS (NTG)
1994 – Etablering av NTG LILLEHAMMER
1999 – Etablering av NTG KONGSVINGER
2004 – Etablering av ungdomsskole (NTG-U) i BÆRUM
2008 – Etablering av NTG TROMSØ
KLASSE2C
TIME
1
2
TID
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
08:15
Tysk/Spansk 2
09:00
Ils/Bar/Dav/Ing/Jar
09:05
Eldre historie
Helene
09:50
3
09:55
Rettsl/FY1
Kar/Ber/Ben/Tor
10:40
4
10:45
Rettsl/FY1
Kar/Ber/Ben/Tor
11:30kl 11.10
5
Norsk
kl 11.10
kl 11.10
Rettsl/FY1
Norsk
Kari
6
12:00Anette
Bente
12:002P/X
Rettsl/FY1
Ben/Håv/Eir/Tse
7
Anette
Eldre historie
Norsk
Bente
12:45
Kari
Helene
Anette
12:50Samføk/R1
Tysk/Spansk 2
2P/X
Samføk/R1
Ils/Bar/Dav/Ing/Jar
Håvard
Aid/Eir/Tor
Aid/Eir/Tor
13.35
Tsehaye
13:40Samføk/R1
8
Aid/Eir/Tor
Tysk/Spansk 2
2P/X
Samføk/R1
Ils/Bar/Dav/Ing/Jar
Håvard
Aid/Eir/Tor
14:25
Tsehaye
14:25
14:35
9
14:35Samføk/R1
Aid/Eir/Tor
15:20
10
15:25
16:10
Tysk/Spansk 2
Norsk
Ils/Bar/Dav/Ing/Jar
Rettsl/FY1
Kar/Ber/Ben/Tor
Anette
13 idretter ved NTG Bærum
•
•
•
•
•
Alpint 21
Basketball - 18
Fotball - 75
Golf - 12
Ishockey - 30
•
•
•
•
•
•
•
•
Judo – 11
Håndball - 44
Motocross - 10
Seiling - 12
Sjakk - 10
Svømming - 11
Sykling - 16
Tennis - 10
HØYT KVALIFISERT TRENERSTAB
Trenere
• fra mange forskjellige nasjoner
• har høy trenerutdanning eller NIH
• tidligere og nåværende
- landslagstrenere/-utøvere
- Norges-, Europa-, verdens-, OL-mestere
• etterspurt av særforbund og eliteserieklubber
Trenernes oppfølgingsoppgaver :
•
•
•
•
•
•
•
•
treningsdagbok ukentlig – samtale!
kapasitetsprofil – vurdering/testing/utviklingstrapp
i konkurranser
kommunikasjon med utøvernes klubber
kommunikasjon med særforbund
kosthold
holdninger
sosialt
NTG Bærum
Studiespesialiserende utdanningsprogram
Fordypning innen samfunns- og økonomiske fag
eller realfag.
Som annet fremmedspråk tilbyr skolen tysk og
spansk.
Fagvalg – for elever i 1. klasse
Samfunns- og økonomiske fag
Realfag
Rettslære 1 / Internasjonal engelsk
Samfunnsøkonomi 1
Matematikk 2P
•
•
•
Nyhet:
• VG 2: Internasjonal engelsk
• VG 3: Samfunnsfaglig engelsk
Alternativ til rettslære 1 og 2
Fysikk
Matematikk R1
Matematikk X
Godkjent fravær fra undervisning
• Treningssamling
– 3 timer skole pr. dag
• Idrettsfravær
– Elevens har et ansvar for å holde seg skolefaglig
oppdatert
Oppfølging av elever som er borte i forbindelse
med If / samlinger
«IF-gruppa»
Mandag kl. 10.00 -11.30
Onsdag kl. 10.00 – 11.30
Det er faglærere tilstede
i alle fag.
Oppfølging av elever skoleåret 2014 - 2015
•
IF – gruppe
– Fast 2 dager pr. uke med faglærere tilstede. Alle fag vil bli dekket.
•
Vi tilstreber å ha med lærer med på samlinger som har en varighet på over en uke
(maks en samling med lærer pr. år pr. idrett)
•
Relevant undervisningsopplegg legges ut fortløpende i Fronter (bruk av smartprojektorer eller andre verktøy)
•
Det gis ressurser til enkelte for å være bindeleddet mellom elev og skole for elever
som er borte fra NTG i store deler av undervisningsåret
•
Bruk av læringsplattformen (Fronter)
– Innleveringer, prøver, kommunikasjon
•
Mailkorrespondanse
Skoleresultater 2014
•
Skriftlig eksamen VG3
– Norsk hovedmål:
• Snitt NTG Bærum: 3,67, landssnitt: 3,3
– Norsk sidemål
• Snitt NTG Bærum: 3,60, landssnitt: 3,1
– Samfunnsøkonomi 2
• Snitt NTG Bærum 4,23, landssnitt: 3,1
– Rettslære 2
• Snitt NTG Bærum 4,00, landssnitt: 3,5
– Matematikk R2
• Snitt NTG Bærum 3,75, landssnitt 3,2
– Fysikk 2
• Snitt NTG Bærum 3,36, landssnitt 3,2
•
•
Svært lite avvik mellom eksamenskarakterer og standpunktkarakterer
Svært få stryk til eksamen
Skolearena
Fravær
Karakterer / vurderinger
Skolearena
Fravær
Karakterer / vurderinger
Helsesøster / klinisk spesialist i psykisk helse for
barn og ungdom ved NTG Bærum – Hilde Mostue
Mobil: 46415832
E-post: [email protected]
•
Helsesøster skal fremme psykisk og fysisk helse.
•
Arbeidsoppgaver: Helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge.
•
Helsefremmende arbeid er:
– Tiltak for å bedre forutsetningene for god helse. Med helse menes å se sammenhengen i livet,
å forstå sin situasjon, se mening og oppleve hverdagen overkommelig/håndterbar.
•
Helsesøster er tilstede på NTG 2,5 dager pr. uke (mandag, ½ tirsdag, torsdag).
NTG Bærum
tar vare på og utvikler talenter
SPORTSSJEF
Marcus Gustafsson
 Marcus Gustafsson
ORGANISERING
 «HOVEDBASEN FOR LANDSLAGENE (JUNIOR) BLIR
NTG/SENTRET.
 7 PASS PR UKE – MANDAG TIL TORSDAG
 6-8 SAMLINGSUKER I ÅRET (NTG/SENTER)
 SAMARBEID MED BORDTENNISGYMNASET I KØPING
 JAN BERGERSEN (ANTALL PASS PR UKE?)
 ANDRE TRENERE I SAMLINGSUKENE
FORSLAG UKEPLAN





MANDAG: 1 PASS LØRENSKOG - 2 PASS FORNEBU
TIRSDAG: 1 PASS LØRENSKOG/OSLO - 2 PASS FORNEBU
ONSDAG: 1 PASS FORNEBU - 2 PASS KLUBBTRENING
TORSDAG: 1 PASS LØRENSKOG/OSLO - 2 PASS FORNEBU
FREDAG: KLUBBTRENING
 TIDER BLIR BESTEMT NÅR SKOLEPLAN FORELIGGER
ØKONOMI
Kostnader for skoleåret 2015-2016
* «TOPPIDRETTSAVGIFT» PR ELEV - 22 000, SKOLEAVGIFT PR ELEV 23.895, NBTF - SPARRING, BOLIG - SPARRING, ANDEL AV
LØNN SPORTSSJEF, LØNN ANDRE TRENERE, ANDEL
AV BUSS, SAMLINGER
BOSTED/BOLIG - ØKONOMI





PRIVAT
LEILIGHET/HUS/HYBEL I OMRÅDET
NTG ER BEHJELPELIG MED Å SKAFFE BOSTED
BORTEBOER STIPEND
ANDRE STIPENDER/STØTTEORDNINGER
ELEVER/UTØVERE




Antall plasser 1. klasse 6-8 spillere
Antall plasser 2. klasse 2-3 spillere
Antall plasser 3. klasse ?
ANDRE LANDSLAGSSPILLERE SOM BOR I OMRÅDET +
HOSPITERING YNGRE SPILLERE
 LANDSLAGSSPILLERE SOM BOR I UTLANDET, SOM ER I
NORGE I PERIODER
 GJESTESPILLERE I KORTE ELLER LENGRE PERIODER
 KINESISK ELLER ANNEN SPARRING I LENGRE PERIODER
HVORFOR NTG
 PR I DAG - ENESTE MULIGHET TIL Å KOMBINERE
SKOLE OG SASTNING PÅ ET HØYT NIVÅ
 SAMARBEID NBTF – NTG = ØKOMISKE BESPARELSER
FOR BEGGE – MER TIL AKTIVITET
 SPILLERNE BLIR FULGT OPP PÅ «HJEMMEBANE»
TRENER OG MILJØ SOM BRYR SEG OM SPILLERENS
UTVIKLING.
 HELEHETLIG OPPFØLGING AV PROFESJONELLE
TRENERE
FREMDRIFT
 NOVEMBER - PRESENTASJON FOR AKTUELLE
SPILLERE OG KLUBBER (NTG, NTG U, NBTF OG
SPORTSSJEF)
 AVKLARING ANTALL - PLASSER JANUAR 2015
 MEDIO DESEMBER UTLYSNING SØKNAD
 1. MARS SØKNADSFRIST
 15 MARS INNTAK
 AUGUST 2015 - SKOLESTART

similar documents