Základní zákon státu

Report
Vzdělávací materiál
vytvořený v projektu OP VK
Název školy:
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0211
Název projektu:
Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu
Číslo a název klíčové aktivity:
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Anotace
Název tematické oblasti:
Politologie
Název učebního materiálu:
Základní zákon státu
Číslo učebního materiálu:
VY_32_INOVACE_ZSV0413
Vyučovací předmět:
Základy společenských věd
Ročník:
3. a 4. ročník VG
Autor:
Mgr. Hana Mikušková
Datum vytvoření:
15. 4. 2013
Datum ověření ve výuce:
16. 4. 2013
Druh učebního materiálu:
Prezentace
Očekávaný výstup:
Zná historii a typy ústav, orientuje se v našem ústavním
vývoji od 19. století po současnost.
Metodické poznámky:
Materiál lze využít při výkladu nového učiva a při
frontálním opakování se třídou.
Ústava - základní zákon státu
Historie ústav:
• Ústavy se stávají základním zákonem státu až v 18. století
( i když dříve existovaly některé ústavní listiny):
1787 Ústava USA,
1791 Ústava Francie
• 19. století: nově řeší ústavy poměr občana a státu a problematiku
volebního práva:
např. 1831 Ústava Belgie
• 20. století: po 2. světové válce: nově ochrana lidských práv:
1947 Ústava Itálie, Japonska. 1949 Ústava SRN.
v 90. letech : nově ústavy středo a východoevropských zemí
Typy ústav:
• Psané – nepsané
• Normativní – nominální – sémantické
• Flexibilní – rigidní
• Oktrojované – dohodnuté – revoluční
• Původní - přenesené
Psané – nepsané ústavy:
A/ psaná ústava:
= sepsaný dokument (většina států světa)
B/ nepsaná ústava:
státy respektují tradice a mají jednotlivé ústavní
listiny
(např. Velká Británie, Izrael, Nový Zéland…)
Normativní – nominální – sémantické
ústavy
A/ Normativní:
text odpovídá realitě
B/ Nominální:
shoda s realitou je jen v některých částech ústavy
(např. při neexistenci některých ústavních orgánů nebo při
rozpadu státu)
C/ Sémantické:
realita s ústavou se míjejí
(např. ústavy nedemokratických zemí)
Flexibilní – rigidní ústavy:
A/ Flexibilní ústavy:
jejich text lze jednoduchým mechanizmem
změnit
B/ Rigidní ústavy:
text ústavy je obtížně změnitelný
Oktrojované – dohodnuté – revoluční
ústavy:
Rozlišení podle toho, kdo text ústavy přijal:
A/ Oktrojovaná ústava:
o textu rozhodl panovník.
B/ Dohodnutá ústava:
dohodly se na textu společenské a politické síly.
C/ Revoluční ústava:
chrání zájmy jednoho politického uskupení (např.
politické strany)
Původní – přenesené ústavy:
A/ Původní ústavy:
jsou vzorem pro ostatní ústavy
(americká a francouzská ústava)
B/ Přenesené ústavy:
inspirovaly se původními ústavami
Český ústavní vývoj:
Rozhodněte o správném letopočtu, v němž byla přijata
ústava či ústavní listina
(správné řešení nemusí být pouze jedno):
•
•
•
•
•
Ústava ČSSR
Oktrojovaná ústava
Ústava ČSR
Zákon o ČS federaci
Ústava ČR
1948
1848
1945
1968
1993
1960
1861
1918
1960
1989
1968
1867
1920
1948
1918
Zdroje:
ze zdrojů autorky

similar documents