PowerPoint-presentation

Report
Visste du det här om den
nya betygsskalan?
En ny betygsskala
•Hösten 2011 kom den nya läroplanen. Då kom också en ny
betygsskala.
•Betygssystemet har 6 skalor: A-E
är godkänt och F är inte godkänt.
•För årskurs 9 och specialskolans
årskurs 10 gäller fortfarande det
gamla betygssystemet
(MVG, VG, G och IG) under läsåret
2011/12.
•Du får betyg i språkval
(spanska, tyska och franska)
från och med årskurs 7.
Varför en ny betygsskala?
• Syftet med den nya skalan är att
du ska få en mer detaljerad
bedömning.
•Du kan lättare nå skolans
kunskapsmål om kraven är tydliga
och om man följer upp och
utvärderar dina kunskaper.
Kunskapskrav
•De nationella kunskapskraven beskriver betygstegen, dvs att de
beskriver vad du måste
klara av för att nå de olika betygen.
•Om du har klarat den lägsta
godtagbara nivån inom
kunskapskraven så får du betyget E.
•Har du inte nått den nivån så får
du ett F, inte godkänt.
•Du ska få information om kunskapskraven
när du får ett nytt ämne och under
undervisningens gång av din lärare.
•Du har rätt att få veta skälen till ett betyg.
Streck
•Om läraren saknar underlag för bedömning av dina kunskaper på grund av stor
frånvaro får du ett streck istället för betyg.
•Detta gäller inte i grundsärskolan.
Betyg
•Det finns kunskapskrav för betygen A,C
och E.
•Det finns inga kunskapskrav för betygen D
och B.
•För dig som har kunskaperna för nivå E och
till mestadels för C, får du betyget D.
•För dig som har nått kunskapskraven
för ett C och det mesta för A, får betyget B.
Tack för att ni har tittat!
Av: Elias Larsson
Skola: Sommarhemsskolan
Klass: 6B
Datum: 30/05-2012

similar documents