Sada: Matematika Téma: Kvadratická funkce s absolutní hodnotou

Report
VY_32_INOVACE_MAT_VA_09
Digitální učební materiál
Sada: Matematika
Téma: Kvadratická funkce s absolutní hodnotou
Autor: Mgr. Eva Vaňková
Předmět: Matematika
Ročník: 2. ročník VG
Využití: Prezentace určená pro výklad
Anotace: Prezentace s výkladem ukazuje, jak sestrojit graf kvadratické funkce s absolutní hodnotou. Kromě
vzorových úloh obsahuje úlohy k procvičení včetně výsledků (jsou využity úlohy z předchozí prezentace).
Kvadratická funkce s absolutní
hodnotou
VY_32_INOVACE_MAT_VA_09
Úloha 1:
Načrtněte graf funkce :
=.
Úloha 1(řešení):
: = 
Řešíme metodou nulových bodů:
nulový bod: = 0
−∞, 0
0
0, ∞
 = −
 =
2
2
 = −
=
−∞, 0 :
 = − 2
0, ∞ :
=
2

−∞, ∞ :
=
Úloha 2:
Načrtněte graf funkce :
 = −2 − 3 .
Úloha 2(řešení):
: = −2 − 3
Řešíme metodou nulových bodů:
nulový bod: = 3
−∞, 3
 − 3 = − + 3
1 : = 2 2 − 6
3
3, ∞
−3 =−3
2 : = −2 2 + 6
2
2
1 : y = 2 − 6 = 2 − 3 =
=2 −
3 2
2
−
9
2
3
9
V1 , −
2
2
průsečík s osou  = 0 : 0, 0
2
s osou  = 0 : 2 −6 = 0
2
 − 3 = 0
 −3 =0
0, 0 3, 0
2
2
2 : y = −2 + 6 = −2 − 3 =
= −2 −
3 2
2
+
9
2
3 9
V2 ,
2 2
průsečík s osou  = 0 : 0, 0
2
s osou  = 0 : −2 + 6 = 0
2
 − 3 = 0
 −3 =0
0, 0 3, 0
−∞, 3 :
 = 2 2 − 6
0, 0 3, 0
3, ∞ :
 = −2 2 + 6
0, 0 3, 0
−∞, ∞ : = −2 − 3
 = 1 ∪ 2
Úloha 3:
Načrtněte graf funkce ℎ:
2
 = + 4 .
Úloha 3(řešení):
2
ℎ: = + 4
Můžeme řešit metodou nulových bodů,
ale i jinak. Sestrojíme
2
1) graf funkce ℎ´: = + 4
2
2) graf funkce ℎ: = + 4
2
ℎ´: = + 4 = + 2
2
−4
V = −2, −4
průsečík s osou  = 0 : 0, 0
s osou  = 0 : 2 + 4 = 0
 +4 =0
0, 0 −4, 0
 = 2 + 4
0, 0 −4, 0
 = 2 + 4
Úlohy k procvičení
Načrtněte grafy funkcí:
2
A) y = + 2 − 15
2
B) y = − 4 + 6
2
C) y = − + 4 − 4
2
D) y = − + 4
2
E) y = − + 2 − 10
Výsledky úloh
A)
y = 2 + 2 − 15
B)
y = 2 − 4 + 6
C)
y = − 2 + 4 − 4
D)
y = − 2 + 4
E)
y = − 2 + 2 − 10
Zdroje:
1) program Graph 4.3
2) KUBÁT, Josef – HRUBÝ, Dag – PILGR, Josef. Sbírka úloh z
matematiky pro střední školy – Maturitní minimum. Praha:
Prometheus, 1996. ISBN 80-7196-030-6.

similar documents