Psykologi

Report
Historie – hva er det???
Filosofi – hva er det???
«Kunnskap er makt»
Francis Bacon
Fordypningsfag - dvs at du kan velge
det i både vg 2 og vg 3
• Du kan velge å ta det bare et år – Historie og
filosofi 1
• Eller du kan ta det over to år og få fordypning i
det – Historie og filosofi 2
Filosofien utforsker
det vi ikke vet
Når svarene finnes –
blir det til vitenskap!
Hva er verden lagd av?
– Dette undret man seg
over allerede i den
greske antikken
– De gamle grekerne
mente at verden besto
av bittesmå partikler
Kan en teori forandre
verden?
Å KUNNE SE HVA SOM ER
PROBLEMET
-ER GULL VERDT
Også for arbeidsgiver
Psykologi
Formål med faget
• Gi en innføring i sentrale psykologiske emner
• Gi en innføring i psykologisk forskning og
anvendelsesområder
• Ha fokus på hva som hemmer og fremmer
psykisk helse
• Ha fokus på samspillet mellom individ og
samfunn
Struktur
• Psykologi 1 (muntlig)
–
–
–
–
–
Psykologiens historie
Utviklingspsykologi
Læringspsykologi
Biologisk psykologi
Mennesket og helse
• Psykologi 2 (skriftlig/muntlig)
–
–
–
–
Psykologien i dag
Sosialpsykologi
Kommunikasjon
Helsepsykologi
De to programfagene kan
velges uavhengig av
hverandre

similar documents