Resultatanalyse - Ullern videregående skole

Report
Foreldremøte Vg3
T I RS DAG 2 4 . 0 9. 2 0 13
Hva vi ønsker å snakke om
2
 Hvordan er det å være 18 år og VG3-elev?
 Hva kan skole – hjemsamarbeid være når eleven er
over 18 år?
 Typiske utfordringer det siste året?
 Praktisk informasjon:


Eksamen
Førstegangsvitnemål
 Etter felles møte (ca kl 19.00): Eget foreldremøte for
klasse 3STF – elever med VG2-år i utlandet
Hva har dere behov for nå? Hva bør vi snakke om for
at dere skal oppleve dette som et godt møte?
3
18 år og VG3-elev
4
Fremtidsdrøm?
Eksamen
Russetiden
ONLINE!!!
Revyen
Er jeg bra nok?
Hva gjør jeg
til neste år?
Prestere = poeng?
kjærlighetssorg
Hva hvis de
andre får vite…..
Fullført og bestått etter eksamen
Bestått
Prosent
3ST
139
90,85%
3MK
28
93,33%
Vg3
167
91,26%
Skolen
529
95,66%
Fravær 2011/2012 og 2012/2013
Skole
Elvebakken videregående skole
Lambertseter videregående skole
Oslo Katedralskole
Ullern videregående skole
Oslo Handelsgymnasium
Foss videregående skole
Hartvig Nissens skole
Nydalen videregående skole
Nordstrand videregående skole
Berg videregående skole
Stovner videregående skole
Bjerke videregående skole
Fyrstikkalléen skole (vg)
Persbråten videregående skole
Fagerborg videregående skole
2012
5,50 %
5,20 %
5,80 %
6,60 %
7,10 %
7,30 %
12,00 %
9,30 %
7,80 %
7,70 %
8,40 %
8,50 %
9,10 %
9,50 %
8,90 %
2013
6,10 %
6,10 %
6,10 %
6,70 %
7,50 %
8,00 %
8,60 %
8,80 %
9,40 %
9,80 %
10,00 %
10,10 %
10,20 %
10,70 %
11,10 %
”Et brennende hjerte for elever”
7
 "Hjertet av Ullern"
 Rådgiverteamet
 Det handler om å bry
seg om – og å vise at
elevene er
betydningsfulle
 Å se den enkelte elev
dreier seg om å stille
høye, men realistiske
krav og forventinger til
den enkelte elev - det
er da de blir sett
Skole-hjem samarbeid om elever over 18 år
8
 Når fraværet blir høyt
 Når vi er bekymret for om eleven ikke skal få
karakterer i alle fag
 Når vi er bekymret for elevens liv og helse
 Generell informasjon og foreldremøter (MobilSkole)
 OG….Når dere har en fullmakt fra eleven om fortsatt
samarbeid!
Når nærvær er viktig
9
 Hva gjør vi når fraværet blir for høyt?
 Kontaktlærer snakker med og gjør avtaler med eleven
 Rådgiver har møter med eleven
 Tar kontakt med foresatte (selv om eleven er over 18) hvis vi er
bekymret for at eleven ikke vil fullføre/bestå
Nærværsfaktorer: Hjertet av Ullern
Varsel om fare for ikke vurdert (IV)
10
 Hva er det?
 Hvilke konsekvenser har det?
 Når sender vi varsel om fare for IV?
 Hvorfor sender vi det hjem til elever over 18?
Vurdering
Underveisvurdering
Den daglige
vurderingen i
klasserommet
Vurdering FOR
læring
Kilde: Slemmen, 2009
Sluttvurdering
Oppsummerende Sluttvurdering
vurderinger
Vurdering AV
underveis
læring
Vurdering FOR og
AV læring
Skolekalenderen -> fagets vurderingsplan
Juni: 9. juni?
Start periode med muntlig
eksamen
Faggrupper: sluttvurdering
Mai: 19. mai
Start periode med
skriftlig eksamen
Faggrupper: sluttvurdering
April:
Uke 17+18:
Sluttvurdering starter
MK: prøveeksamen
Mars:
FORELDREMØTE
31. mars: hovedmål
1
heldagsprøve (felles i Oslo)
30. mars: skrivedag - kurs
F
Ultimo mars:
Elevene egenvurdering
Lærer oppsummerer med
vekstpunkt inn mot
sluttvurderingen
Juli
August
Juni
September
Mai
Oktober
April
November
Mars
Desember
Februar Januar
3
Februar:
6. og 7.: Heldagsprøve
hovedmål (med lesedag)
Oktober
Onsdag 16. oktober:
Fagdag i norsk
(fordypningsemne)
November:
Uke 47-48:
Heldagsprøver/fagdager
Desember:
Elevenes egenvurdering og
halvårsvurdering uten karakter
Januar:
15. januar: 1. termin karakter
(underveisvurdering m karakter)
23. Januar: heldagsprøve/fagdag
Hva veier tyngst?
13
Skriftlig eksamen ST
14
 Skriftlig eksamen begynner i u.21
(19.mai)
 Alle skal opp i norsk skriftlig hovedmål
 Alle skal opp i to skriftlige trekkfag,
hvorav ett kan være sidemål

Alle programfag er skriftlige trekkfag
Eksamen MK
15
 Alle skal opp i norsk skriftlig hovedmål
 Alle skal opp i praktisk eksamen i mediefag - felles
programfag
 Alle skal opp i ett trekkfag; muntlig, praktisk eller skriftlig
Dette kan være :
Muntlig: Norsk, historie, naturfag
Skriftlig: Norsk sidemål
Praktisk: Valgfritt programfag (mediefag)
Hva er et førstegangsvitnemål?
 Resultat fra de tre årene på videregående skole
 Skolen sjekker at eleven oppfyller krav
 Eleven kan ta opp igjen fag underveis på videregående, men ikke
endre i etterkant for å komme i denne søkerkvoten (f. eks.
dersom stryk til sommeren).
 Frist oppmelding til privatisteksamen på våren: 1. februar
 Tom. det året du fyller 21 år
 Egne søkerkvoter innen høyere utdanning i Norge
 50% av studieplassene på norske universitet og høyskoler
Førstegangsvitnemål vs. ordinær kvote
FØRSTEGANGSVITNEMÅL
ORDINÆR KVOTE
Karakterpoeng
(gjennomsnittskarakter x 10)
Skolepoeng
(Karakterpoengene inkluderer
forbedringer og nye fag)
+ Realfagspoeng
+ Språkpoeng
+ Tilleggspoeng for høyere
utdanning/
førstegangstjeneste/
folkehøgskole
+ Kjønnspoeng
+ Alderspoeng
+ Poeng for opptaksprøver
= Skolepoeng
= Konkurransepoeng
Viktige datoer
18
 12. februar: Opptak Københavns universitet
 1. mars: Særskilt opptak gjennom Samordna opptak
 15. april: Hovedopptak Samordna opptak
Avslutning Vg3 onsdag 18. juni: Sett av datoen!
19
3STF
 Spørsmål dere har?
 Utfordringer med å komme hjem igjen
 Sosialt
 Faglig
 Hva kan skolen bidra med?
 Norsk og historie
 Kjemi2

similar documents