Informationsmaterial

Report
INFORMATION OM
UTLANDSSTUDIER – FRANSKA SPREK
Cecilia Enberg
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Företagsekonomi
INFORMATION I FLERA STEG
1.
Landspecifik information franska sprek
Vad? När? Hur? Var? Övriga frågor (8-10)
• Studenter berättar om sina utlandsstudier (10-12)
•
2.
Information från international office inför ansökan om plats
(15-17)
3.
Praktisk information från international office efter fördelning
av platser
•
Kick-off mars/april
VAD FÅR DU SOM UTBYTESSTUDENT?
•
En lärorik och rolig utlandsvistelse med möjlighet att skapa en
egen profil på din utbildning
•
Stipendium om du åker som Erasmus-student
•
Befrielse från ev. terminsavgift om du åker till våra
partneruniversitet
•
Svenska studiemedel (förutsatt att du uppfyller CSN-krav)
•
I det flesta fall: mottagning med fadder, hjälp att anskaffa
bostad etc.
NÄR KAN DU ÅKA OCH VAD GÄLLER
DÅ?
•
En termin (höst eller vår) eller helår
•
En termin: 30 ECTS, varav 15 ECTS inom huvudområdet och
minst 15 ECTS på franska
•
Helår: 60 ECTS, varav 45 ECTS inom huvudområdet och minst
30 ECTS på franska
•
OBS! För att få åka helår måste du har klarat 75% av dina
studier fram till 1:a februari 2015 – annars endast termin
•
Sista ansökan 1:a februari 2015
HUR FÖRDELAS PLATSER?
•
Sammanställning av meriter
•
Rankinglista sammanställs
•
Fördelning enligt önskemål/ranking
•
Vecka 10 2015 får alla studenter besked om tilldelad plats
HUR SAMMANSTÄLLS MERITER?
•
Studietakt (antal godkänd poäng/poäng för heltidsstudier vid det
aktuella programmet)
•
Studieresultat (antal poäng VG/poäng för heltidsstudier vid det
aktuella programmet)
•
Språkkunskaper (språkkurser vid univ./högskola utöver
behörighetskrav inom relevant språk) – 0.5 poäng
•
Engagemang vid LiU (kåraktiv, sektionsaktiv, fadder etc) – 0.5 poäng
•
Motiveringsbrev (val av partneruniversitet samt mål med
utlandsstudier) – 0.5 poäng
•
Tillgodoräkning (möjlighet till tillgodoräkning av utlandsstudier inom
utb./examen under en av programmet utsedd termin – 2 poäng
YTTERLIGARE PRINCIPER FÖR
TILLDELNING
•
Vid lika meriteringsvärde prioriteras sökande med i första hand
högst studieresultat och i andra hand högst studietakt
•
Studenter som blivit tilldelade en plats tidigare år (åkt eller
tackat nej för sent) hamnar sist i urvalet oavsett meriter (vissa
undantag medges)
•
Studenter som har läst del av sin utbildning vid annat lärosäte
och tillgodoräknats det vid Fil.Fak. Får räkna in dessa poäng
inför behörighetskraven och urvalskriterier.
VAD FÖRVÄNTAS DU GÖRA INNAN
ANSÖKNINGSPERIODEN?
•
Söka information kring utbytesstudier. Detta gör du t.ex. på
Utresewebben: http://www.student.liu.se/ut/filosofiskafakulteten?l=sv
•
Informera dig om partneruniversitetens utbud och deras
specifika krav (deadlines, språkkunskaper etc.). Detta gör du
förslagsvis här: http://www.student.liu.se/ut/filosofiskafakulteten/studera-utomlands/hitta-din-utbytesplats?l=sv
•
Lämna in en fullständig ansökan
•
Lämna in en ansökan i tid
JAG TÄNKER INTE GÅ IN PÅ DETALJER
KRING VAD SOM HÄNDER SEDAN MEN…
… när du kommer hem och ansöker om tillgodoräknande kräver
vi;
•
Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier
•
Vidimerade betygskopior
•
Kursbeskrivningar
Allt detta framgår på programmets hemsida och vi kommer
därför inte att behandla ansökningar som inte är fullständiga.
DET KAN VARA BRA ATT KÄNNA TILL
VAD ECTS ÄR
•
European Community Course Credit Transfer System
•
1 ECTS = 1 HP (i Frankrike)
•
ECTS Grading scale: A,B,C,D,E,F,Fx
•
Franska regler för G gäller: 0 -10 = U
OCH HUR POÄNG BRUKAR RÄKNAS VID VÅRA KANADENSISKA
PARTNERUNIVERSITET
•
1 crédit = 2 ECTS/HP (i Kanada)
PLATSER I BELGIEN OCH FRANKRIKE
ULB Bryssel
Institut Superieur du Commerce de Paris (ISC)
Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales
– Paris (INSEEC)
Université Paris Dauphine
EM Strasbourg Business School
Ecole Management, Lyon (EM Lyon)
Université Jean Moulin Lyon 3
Audencia Nantes
Ecole Superieure de Commerce
de Poitiers (ESC Poitiers)
Université de Poitiers
Ecole de Commerce Européenne de Lyon (ECE Lyon)
Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble (ESC
Grenoble)
Université Pierre Mendès Frances Grenoble
Ecole Superieure de Commerce de Montpellier
(ESC Montpellier)
Institut des Hautes Etudes
Economiques et Commerciales
– Bordeaux (INSEEC)
Graduate School of Management Lille Nice (EDHEC)
Université Paul CEZANNE – d’Aix-Marseille III
Université des Sciences Sociales Toulouse I
KANADA
UQUAM
QUEBEC
LAVAL MONTREAL
SÅ HÄR
MÅNGA
PLATSER
HAR VI
Partner
Kommentar
Aix-Marseille Université
Audencia Nantes - Ecole de Management
Ecole de Commerce Européenne (ECE) de Lyon
Ecole de Management de Lyon (EMLYON)
Ecole Superieure de Commerce (ESC) de Montpellier
Ecole Superieure de Commerce et de Management
(ESCEM) Tours-Poitiers
EDHEC Business School Lille, Nice
ESSEC Business School Cergy-Pontois
Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales
(INSEEC) Bordeaux
Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales
(INSEEC) Paris
ISC Paris School of Management
Université de Strasbourg
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Université Jean Moulin Lyon 3
Autumn semester
Université Libre de Bruxelles
2014
Spring semester
Université Libre de Bruxelles
2015
Université Paris Dauphine
Université Pierre Mendès France Grenoble 2
Université Toulouse 1 Capitole
Terminsplatser
8
8
4
2
8
2
4
4
2
6
4
4
8
8
1
1
1
4
3
OCH PÅ AUDENCIA KAN VI ERBJUDA
LITE EXTRA…
•
Double Degree fr.o.m. ht-2015
•
Bachelor från Audencia och Master från LiU
•
2 studenter får möjligheten varje år (kräver helår på Audencia)
RANKING – UNIVERSITET OCH
HANDELSHÖGSKOLOR I FRANKRIKE
Business schools with strong global influence
1. INSEAD
2. HEC Paris
3. ESSEC Business School
4. EMLYON Business School
5. ESCP European Business School
6. Université Paris Dauphine
Business schools with significant international influence
1. Grenoble Ecole de Management
2. EDHEC business school
3. Audencia Nantes School of Management
4. Toulouse Business School
5. IAE de Paris
6. Science Po
7. NEOMA Business School
8. KEDGE Business School

similar documents