Foreldremøte VG2 november 2014

Report
Velkommen til foreldremøte VG2
Sandnes videregående skole
Ex Sapientia Libertas – av kunnskap kommer frihet
STUDIESPESIALISERING
OG IDRETTSFAG
v/Idar Ree, ass.rektor
Nye Sandnes vgs
STOR OG SPENNENDE SKOLE
Utdanningsprogram for:
 Studiespesialisering (810)
 Idrettsfag (180)
•900 elever (1000) – største skole + størst fagtilbud
innen studieforberedende utdanningsprogram i R.
• ca 90 ansatte (100)
•11 paralleller – 30 klasser (33)
«Fra elev til student»
Skolens mål:
– Være den foretrukne skolen i vår region innen idrettsfag og
studiespesialisering
– Gi den beste undervisning og være i utvikling
– Rekruttere de beste lærerne
– Tilby god oppfølging for elever som har behov
– Ivareta den generelle læreplanen  heile mennesket
SVGS- historie
• Skoleutviklingen – samsvar med byutviklingen
• Sandnes fra ladested til stor by.
– 4000 innbyggere i 1965  75 000 – 2015  100 000 (-30)
– Fra håndverk og industri - til handel, service og olje
• 2014 – 3 noenlunde like store off. vgs:
– Gand vgs:
ca 950
– Vågen vgs: ca 850
– Nye Sandnes vgs: ca 1000 (ST + IF)
– Investeringer på over 2 milliarder i 3 nye vg skoler i Sandnes
Byggefasen for Nye SVGS
•
•
•
•
360 flere elever  ca 3000 m2 nybygg ferdig ca 1. november 2014
Rehabilitering av gml. Sandnes vgs – ferdig H-15
Ny idrettshall, Giskehall II, ferdig H-2016
2014-15 driver vi skole i 4 bygg;
– Trones
– Prinsensvei (Lura)
– Sandneshallen
– Sandnes stadion (servicebygget)
Logistikk
•
•
•
•
•
•
•
•
Krevende oppgave å lage timeplan, mange bindinger…
Utvidet skoletid 0815 – 1515
Transport av elever i midt-time (40 min)
Skolen bruker ca 850 000 - 900 000 i bussleie
Elevene –> oppmøte / hjemreise på egenhånd
Avtale med Kolumbus om egen buss fra Ruten til Lura
Rute 3 og rute 2
Idrettsfag – noe behov dekkes ved 2 nye minibusser
Spesiell skolestart
• Streik i 3 uker:
– ca 50% av skolens lærere og ledelse tatt ut i konflikt
– 2 uker undervisning for Vg1
– VG2 mindre berørt, enkeltfag
– Idrettsfag gikk mer eller mindre normalt
• Ingen trivdes med å være i streik
• Konsekvens: Skolen tapte verdifull tid
Hva gjør vi ? - Aktuelle tiltak
• 4 planleggingsdager  redusert til 1
• Konsentrasjon om «primær-undervisning»  Noen programposter
i ped. plan går ut (bl.a. generell lærepl.)
• Aktuelt med frivillig undervisning i ferier
(jul-, vinterferie, hverdager i påsken)
• Aktuelt med repetisjonsøkter – e. kl 1515
• Aktuelt med eksamenstreningskurs – e. kl 1515
Signér og levér…
v/Idar Ree, avdelingsleder for læringsmiljø
•
•
•
•
•
•
•
Rutiner, lover og regler
Kontaktlærerordning
Fraværsføring og permisjoner
IV og stryk – konsekvenser for inntak
Rådgivning: SOS og YOU
Helsesøster og psykolog (PPT)
Bibliotek
Skolen kan innvilge permisjoner for årsaker nevnt i
Forskrift til Opplæringslova § 3–47:
Dette gjelder for:
• helse- og velferdsgrunner
• arbeid som tillitsvalgt
• politisk arbeid
• hjelpearbeid
• lovpålagt oppmøte (for eksempel vitne i rettssak)
• representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.
I elevenes kalenderår fra august til august er det til sammen
13 uker, mer enn 3 måneder, som ikke inngår i oppmøtepliktig skoletid.
I utgangspunktet vil skolen henvise fritids- og feriereiser til disse periodene.
YoU-informasjon
v/Anne Merethe Tolo Øvstebø
1. Fagvalg vg3
2. Plan for veiledning til høyere utdanning
Viktig å merke seg
Alle må ha 2 gjennomgående fag fra et
programområde i Vg2 og Vg3 for å få godkjent
vitnemål (2+2)
Programområde språk, samfunnsfag og økonomi
VG2
Internasjonal engelsk
VG3
Samfunnsfaglig engelsk, engelsk
litteratur og kultur
Latin 1
Kommunikasjon og kultur 1
Fremmedspråk: kinesisk 1
Latin 2
Kommunikasjon og kultur 2
Fremmedspråk, nivå 3 (tysk,
fransk eller spansk), kinesisk 2
Sosiologi og sosialantropologi
Politikk og menneskerettigheter
Rettslære 1
Økonomistyring
Rettslære 2
Økonomi og ledelse
Historie og filosofi 1
Psykologi 1
Historie & filosofi 2
Psykologi 2
Programområde realfag
•
•
•
•
•
•
•
Matematikk , R1+2, S1+2
Fysikk 1+2
Kjemi 1+2
Biologi 1+2
Geofag 1+2
IT* 1+2
TOF** 1+2
*Informasjonsteknologi
**Teknologi og forskningslære
Programfagstilbud fra andre utdanningsprogram:
• Breddeidrett (vg3)
• Design og arkitektur (vg2+3)
Vårt tilbud på VG3
• Samtaler – ofte bekrefting av tanker eleven har tenkt selv
• Besøk fra universitetene januar 2016
• Ta utdanning – messe i Stavanger Forum vinteren 2016
• Åpen dag UIS våren 2016
• Ulike besøk, følg med på info elever, itsl.
 Forsvaret
 Sonans
 Across the pond
Samordna opptak
• 15.april: Inntil 10 studier
• 1.juli: Frist for omprioritering
• Eleven får bare ett tilbud – det studiet eleven har nok poeng til,
som han har prioritert høyest. (Ingen rett til høyere utd.)
Nyttige linker
• www.samordnaopptak.no
• www.utdanning.no
• www.karrieresenter.rogfk.no
• www.ansa.no
Ta kontakt
• Heidi Helland
[email protected]
Tlf: 51607428
• Anne Merethe Øvstebø
[email protected]
Tlf: 51607457
Eksamen og vitnemål
v/vitnemålsansvarlig, Idar Ree
• Eksamen VG1: Ca 20 % (skriftlig eller muntlig) skal trekkes ut
tilfeldig.
• VG2: ca.50% skal ha skriftlig eksamen og 50% muntlig eksamen.
• VG3: alle elever skal normalt ha 3 skriftlige eksamener og 1
muntlig. Alle skal ha eksamen i norsk hovedmål
• Offentliggjøring av trekk onsdag 13. mai kl. 09.00
• Muntlig eksamen datofestet før 1.februar. Vil trolig ligge i perioden
09.-18.juni.
• Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni. NB: Sjekk
eksamensresultat på SkoleArena!!!
Vitnemålet etter fullført studiespesialisering (3 år) er
inngangsporten til en mengde studier og utdanninger ved
universiteter og høgskoler.
Vitnemål er dokumentasjon på et fullført og bestått
videregående opplæringsløp som gir studie- og/eller
yrkeskompetanse
Elever som ikke har fullført og bestått får ikke vitnemål, men
kompetansebevis. Dette er egentlig bare en karakterutskrift, og
kan ikke brukes til å søke høyre utdanning.
Elektronisk vitnemål
•
Skolen produserer vitnemål rett etter at fellessensuren på skriftlig
eksamen er klar (alltid rundt 20.juni)
•
Skolen sender vitnemålet til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) som
sjekker at disse er i tråd med reglene fastsatt av Utdanningsdirektoratet
før de blir behandlet av Samordne Opptak.
•
Eleven må selv kontrollere sitt elektronisk vitnemål (MinID). Dersom det
ikke ligger der, eller det er «feilføring», må eleven kontakte skolen
umiddelbart. Merk at kompetansebevis ikke importeres i NVB.
Vel hjem!

similar documents