AVH-potilaan polku [Palautettu tiedosto]

Report
AVH-potilaan polku
Vaativa neurologinen kuntoutus osastolla L51
Osastonhoitaja Tarja Luttinen
LKS, L51
15.11.2012
Osasto L51, Lahden kaupunginsairaala
• Profiilina vaativa neurologinen kuntoutus
• 25 paikkaa
• 1, 2 ja 3 hengen huoneet
• Oma terapiatila kuntoutus- ja apuvälineineen (mm.
kävelyvaljaat, sähköstimulaatiovälineistö)
• Fys.ter.yksikössä mm. kävelymatto, kuntosali,
harjoituskeittiö, mahdollisuus tietokoneavusteisiin
harjoitteisiin
Asiakkaat
• Noin 200 kuntoutujaa/v
• 2/3 AVH-kuntoutujia
• Aivovammakuntoutujia noin 20/v
• Kuntoutus-, tutkimus- tai arviointijaksolaisia n. 10/v
• Maksusitoumusasiakkaita v 2012 noin 25
• Hoitoaika ka. noin 30 vrk
• Vamman laajuus tai ikä ei ole este kuntoutumiselle,
vaikeasti muistisairaat eivät hyödy
Henkilökunta
• 10 sh, 9 ph, 4 sa, os, oh ja aoh
• 4 fysioterapeuttia, 2 toimintaterapeuttia
• Osastonlääkäri 5pv/vko
• Neurologi 2 pv/vko
• Neuropsykologi 3 pv/vko
• Psykologi 5 pv/vko
• 2 puheterapeuttia 5 pv/vko
• 0,5 sosiaalityöntekijä
Henkilökuntavahvuus
• Aamuvuorossa arkisin 8 hoitajaa, viikonloppuisin 6
• Iltavuorossa 4 hoitajaa
• Yövuorossa 1 ph, 0,5 sh
Perusperiaatteet
• Kuntoutus on ympärivuorokautista, ei vain terapioissa
• Säännöllisyys ja toistot harjoituksissa
• Omatoimisuuden tukeminen kaikessa, ei hoivaamista
• Kuntoutuja on subjekti! Ei objekti!
• periaate: ylös ja pois vuoteesta!
• Ruokailut pääosin päiväsalissa
• Wc-asiat ja peseytyminen WC:ssä, ei vuoteessa
• Omatoiminen pukeutuminen, ei tehdä puolesta
• Kaikki avustavat ja ohjaavat samalla tavalla
Kuntoutus/kuntoutumisprosessi 1/2
• Kuntoutujasta tulee lähete (sähköllä tai paperilla)
• Arvio moniammatillisen kuntoutuksen tarpeesta
(priorisointi, osaston paikkatilanne) >kutsu osastolle
• Heti alkuarvio, tuloFIM, hoito/kuntoutussuunnitelma
• Intensiivisen kuntoutuksen aloittaminen heti
• Ensisijaisena tavoitteena aina koti – kotiolojen selvittelyä
ja kotiutuksen suunnittelua jo alkuvaiheessa
• Kuntoutujan ja omaisten tukeminen, neuvonta ja
ohjaaminen
Kuntoutus-/kuntoutumisprosessi 2/2
• Kuntoutumisen tukeminen ADL-toimissa
• Yksilö- ja ryhmäterapiat
• Kuntoutumisen jatkuva arviointi (FIM,muut mittarit,tutk.)
• Kuntoutuspalaverit x1/vko, 15-30 min/kuntoutuja
• Hoitoneuvottelut, omaisyhteistyö
• Kotikäynnit, muutostöiden käynnistäminen, apuvälineet
• Yhteistyö kotihoidon/avopalvelujen kanssa
• Jatkokuntoutuksen suunnittelu, lähetteet, yms.
Mitä edellyttää moniammatilliselta tiimiltä?
• Kaikki! ammattiryhmät mukana kuntoutuksessa
• Tavoitteellisuus, tavoitteiden kirjaaminen, konkretia
• Johdonmukaisuus, suunnitelmallisuus, ”tiukkuus”
• Tiimityökyky, yhteistyökyky, neuvottelutaito
• Selkeät kirjaamiskäytännöt, hyvä tiedonkulku
• Kannustus- ja motivointikyky , positiivisuus
• pitkäjänteisyys, kärsivällisyys, optimistisuus
• Löydettävä kuntoutujan voimavarat ja oma halu
Hoitajan roolista
• Hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
• Perus- ja sairaanhoidolliset tehtävät ja toimenpiteet
• Päivittäinen kuntoutus ADL-toimissa 24/7 !
• Terapeuttien ohjeiden mukaisten harjoitteiden
tekeminen kuntoutujan kanssa
• Kuntoutujan tarkkailu ja kuntoutumiseen vaikuttavien
tekijöiden tarkkailu (levon tarve, lääkitys, kipu,
masentuneisuus, ravitsemustilanne)
• Tavoitteellinen, kuvaileva, arvioiva kirjaaminen
Haasteita ja kehittämishankkeita
• Hoitoketjuasiakas –hanke jatkuvuuden turvaamiseksi
• Tarve: AVH-tukihenkilö, -koordinaattori tai -hoitaja
• Omaisinfot maanantaisin
• Moniammatilliset palaverit =Moppi x1/kk
• Osaamisen turvaaminen: koulutus, työkierto, perehdytys
• Tilojen ja välineiden tarkoituksenmukaisuus
• Resurssien riittävyys
Osaston L51 missio
• Asiakkaitamme ovat vaativaa, neurologista
kuntoutusta tarvitsevat päijät-hämäläiset aikuiset.
• Tehtävämme on tukea asiakkaidemme
kuntoutumista yksilöllisesti ja valmentaa heitä
palaamaan turvallisesti kotiinsa mahdollisimman
toimintakykyisinä mielekkääseen ja laadukkaaseen
elämään.

similar documents