*Muistat sie?* * Muistelulaukku vie menneeseen maailmaan

Report
Muistat sie?
- muistelulaukut (5 teemaa)
Mistä mie oon kotoisin?
- perinnelaukut (2 teemaa)


5
teemallista
materiaalikokonaisuutta
aktiivista muistelutyötä varten
Mistä mie oon kotoisin?
 Kotiseutuopetuspaketti
perinteen välittämistä varten







kuinka kaikki alkoi?
laukkujen käyttö ja tarkoitus
hankkeen hallinnointi
laukkujen teemat
käytännön työ eli materiaalin kokoaminen
kirjaston osuus hankkeessa
kysymykset, keskustelu

vanhuspalveluiden ja kulttuuritoimen
yhteistyöryhmä ”Uudet tuulet” -> kulttuuri
lähelle vanhusta (ennaltaehkäisy, kuntoutus)
◦ aloite muistelulaukuille




muistelu osa kuntouttavaa vanhustyötä
kosketeltavat esineet ja materiaalit
mahdollistavat muistelijoiden aktiivisen
osallistumisen
muistojen kertominen ja jakaminen antaa
elämyksiä ja onnentunteita -> arvostus ja
ymmärrys itseä kohtaan lisääntyy
nuoremmille tietoa entisistä ajoista

kulttuuritoimi
◦ rahoitus P-K:n taidetoimikunnalta
◦ projektityöntekijä 6 kk
◦ taustatietokansiot, materiaalin keruu

kirjasto
◦
◦
◦
◦
rahoitus: OPM
työntekijä 2 kk
aloitusseminaari
”tunnemuistitekstit”

museo:
◦ Taustatietoa: asiantuntemus, kuvia, esineitä (Esa
Jurva hankkeessa ½ v.)

vanhuspalvelut:
◦
◦
◦
◦
ideointi
työtilat
esittelytilaisuudet
esineiden hankintaa






1. Koulutieltä leikkeihin : koulu ja
lastenkulttuuri (jaettu kahdeksi laukuksi myöhemmin)
2. Saunan taikaa: miten ennen saunottiin
3. Ostokortteja, konsteja ja korvikkeita :
pula-aika (jaettu myöhemmin kahdeksi laukuksi)
4. Näppäränäpit ja kauppiaan napit :
perinteiset käsityöammatit
5. Posti polkee – tieto kulkee ja
6. Puhelinlangoilta radioaalloille :
tiedonvälityksen muuttuminen (yhteensä 8 laukkua)



lahjoitukset yksityisiltä,
kotiseutuyhdistyksiltä, laitoksilta
ostettu antikvariaateista, messuilta,
käsityöläisiltä, internetistä
hyödynnetty kirjaston ja museon kokoelmia,
sanomalehti Karjalaisen arkistoa



hanketyöaika 2kk
”tunnemuistitekstit” laukkuihin
hankkeen avausseminaari
◦ muistelutyön pioneeri Leonie Hohenthal-Antin
◦ museoassistentti Sanna Reinikainen Kuopiosta



luettelointi, lainauskuntoon saattaminen
lainaus, laina-aika 2 vk
esittelyt, esim. IFLA
VÄLITUNNILLA




Kotiseutuopetuspaketti
Tekijöinä:
Joensuun seutukirjasto /Pyhäselän kirjasto
Pohjois-Karjalan Museo





Museo
Hankeraha 12.000:Esineiden, laukkujen ja
tehtävien hankinta ja
valmistus
Valokuvien
valitseminen ja
kunnostus
Ensimmäinen näyttely
Työaika n. 5 kk





Kirjasto
Hankeraha 6.000:Valikoimalistojen teko
Laukkujen
markkinointi,
luettelointi ja lainaus
Näyttelyt
Työaika n. 2 kk
Kuntaliitos Joensuu – Pyhäselkä v. 2009
- haluttiin säilyttää kotiseutuperinnettä ja
vahvistaa identiteettiä
Pyhäselän kotiseutumuseota vaivasivat
hevosmuurahaiset ja puute asiantuntevasta
työvoimasta
Luetteloimatonta ja käsittelemätöntä tavaraa
paljon






Karjalan rata ja Pyhäselkä –laukut
Esineet pusseissa selostuksineen ja tehtäviä
eri ikäluokille
Valokuvat
Kirjallisuuslistat
Käyttö: koulut, päiväkodit, tapahtumat,
hoitokodit ja vanhusryhmät, näyttelyt,
kaikkien lainattavissa (2 vk tai sopimuksen
mukaan)
Mallina mm. Muistat Sie -hankkeelle

Erilaisia toimintatapoja ja yhteistyötä

Näyttelyiden pystyttämistä

Paikkakunnan historiaa

Esineisiin SAA KOSKEA, koska ns.
museaalinen vastuu poistui
KIITOS
JA
PITKÄÄ IKÄÄ!
TINKIMAITOPEILARI
tI

similar documents