Lapsen toiminnallisen näön tutkiminen

Report
Lapsen toiminnallisen näön
tutkiminen
silmälääkäri Markku Leinonen
Lapsen normaali näönkehitys
• 0 - 1 kk
– kääntää silmät ja pään katsoakseen valoon
– seuraa vaakasuoraan
– katsekontakti ja hymy 6-8 vko
• 2 - 3 kk
–
–
–
–
intensiivinen katsekontakti
seuraa pystysuoraan ja ympyrää
kiinnostunut mobileista
kiinnostunut “huulilta luvusta”
Lapsen normaali näönkehitys
• 3 - 6 kk
–
–
–
–
–
–
–
–
–
katselee ja tutustuu omiin käsiin
auttaa tilakäsitteen luomisessa
akkomodaatio (mukauttaminen) ja konvergenssi kehittyvät
sensorinen integraatio
näkö, tunto, maku
tavoittelee, ja myöhemmin tarttuu riippuviin esineisiin
käden liike näön ohjaamana
siirtää katseen keskiviivan yli
huomioitava ‘näköalue’ (visual sphere) laajenee
Lapsen normaali näönkehitys
• 7 - 10 kk
–
–
–
–
–
–
–
–
huomaa pienet leivänmurut
tarkkailee putoavia ja pois kieriviä leluja
laajentaa huomioitavaa ‘näköaluetta’ (visual sphere)
aluksi koskee, myöhemmin tarttuu pinsettiotteella
kiinnostunut kuvista ja aikuisen piirtämistä kuvista
kohteet näyttävät erilaisilta eri puolilta katsottuna
tunnistaa kohteita, jotka ovat osittain piilossa
erottaa perheenjäsenet toisistaan
Lapsen normaali näönkehitys
• 11 - 12 kk
–
–
–
–
suunnistautuu näön varassa kotona
katselee ikkunan läpi ja tunnistaa ihmisiä
tunnistaa kuvia
leikkii kätke-ja-etsi-leikkejä
Lapsen normaali näönkehitys
• 1 - 2 vuotta
–
–
–
–
näkö kommunikaation pääväylä
ilmeet ja 'body language' ryhmissä
katselemalla opitaan useimmat asiat
näkemällä saa ennakkovaroituksen tulevasta
tapahtumasta
– äänen ja liikkeen yhteys selviää helposti katselemalla
– näkö on tärkeä sensorisen tiedon yhdistelemisessä
– esineen nähtyyn muotoon liitetään sen haju ja
tuntoaistimus
Normaali näkö
• Koettu näkökenttä
– tarkka joka suuntaan
• Mitattu näkökenttä
– näkökentässä on vain yksi tarkka kohta, fovea
– liikkeen havaitseminen parempaa näkökentän
reunaosissa
Measured visual field: only small area, fovea is sharp
Only fovea has good color vision
Our attention is focused to foveal vision
Our attention is focused to foveal vision
Our attention is focused to foveal vision
Peripheral blurring is unconscious
Peripheral blurring is unconscious
Attention guides the fovea by saccades
Attention guides the fovea by saccades
Attention guides the fovea by saccades
Retinal image remains sharp in spite of head movements
Näkötiedon kulku silmästä aivoihin
Näkötiedon käsittely aivoissa
• Ventraalirata
tunnistaa
kuvapankista muodot
ja sanat (vasen puoli)
sekä reitit ja kasvot
(oikea puoli)
Ventraalirata
Näkötiedon käsittely aivoissa
• Dorsaalirata suuntaa
huomiokyvyn tiettyyn
kohtaan omassa
visuaalisessa
kartassa
• suunnittelee motorista
toimintaa
Dorsaalirata
Ventraalirata
Näkötiedon käsittely aivoissa
• dorsaaliradassa
ohjelmoidaan
tarvittavat
toimintakäskyt
vartalon lihaksille sekä
nopeita silmänliikkeitä
(sakkadit) varten
Ventraalirata
Dorsaalirata
vanhemmat
lastenneurologi
terapeutit
Lapsi
silmälääkäri
päivähoito
kuntoutusohjaaja
sairaanhoitaja
Lähete
Lastenneurologi
Pediatri
Tk-lääkäri
Lähetteen arviointi
Silmälääkäri
Kyselylomake
Hoitoneuvottelu
*
Kotikäynti
Alkuarvio
Silmälääkäri
Sairaanhoitaja
Silmälääkäri
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaaja
Päiväkotikäynti
Näöntutkimus *
Sairaanhoitaja
Kuntoutusarvio
Silmälääkäri
Voidaan tehdä myös Näkövammaisten
Keskusliitossa (Iiris / lasten kuntoutuspalvelut)
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaaja
Lähete
Lastenneurologi
Pediatri
Tk-lääkäri
Lähetteen arviointi
Ei
Koti ja terapiat
Onko
erityislapsi?
vauva
Kyllä
Tavallinen
läheteaika
Erityislapsen hoitopolku
Kyselylomake
vanhemmille
- onko kyseessä vaikea
näkövika, joka vaatii
kiireellisen kotikäynnin
Kyselylomake
vanhemmille ja
terapeuteille
Leikki- - Onko lapsen toiminnassa
piirteitä, jotka viittaavaat
ikäinen
aivoperäiseen näkövikaan
Kuntoutusohjaajan
kotikäynti
- tekee havaintoja lapsen
toiminnallisesta näöstä ja
varhaisesta
näönvaraisesta
kommunikaatiosta
- aloittaa tarvittaessa
varhaiskuntoutuksen
Ajanvaraus
alkuarvioon
Lähete
Lastenneurologi
Pediatri
Tk-lääkäri
Lähetteen arviointi
Silmälääkäri
Kyselylomake
Hoitoneuvottelu
*
Kotikäynti
Alkuarvio
Silmälääkäri
Sairaanhoitaja
Silmälääkäri
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaaja
Päiväkotikäynti
Näöntutkimus *
Sairaanhoitaja
Kuntoutusarvio
Silmälääkäri
Voidaan tehdä myös Näkövammaisten
Keskusliitossa (Iiris / lasten kuntoutuspalvelut)
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaaja
Lähete
Lastenneurologi
Pediatri
Tk-lääkäri
Lähetteen arviointi
Ei
Koti ja terapiat
Onko
erityislapsi?
vauva
Kyllä
Tavallinen
läheteaika
Erityislapsen hoitopolku
Kyselylomake
vanhemmille
- onko kyseessä vaikea
näkövika, joka vaatii
kiireellisen kotikäynnin
Kyselylomake
vanhemmille ja
terapeuteille
Leikki- - Onko lapsen toiminnassa
piirteitä, jotka viittaavaat
ikäinen
aivoperäiseen näkövikaan
Kuntoutusohjaajan
kotikäynti
- tekee havaintoja lapsen
toiminnallisesta näöstä ja
varhaisesta
näönvaraisesta
kommunikaatiosta
- aloittaa tarvittaessa
varhaiskuntoutuksen
Ajanvaraus
alkuarvioon
Pirjo Rinne
Lähete
Lastenneurologi
Pediatri
Tk-lääkäri
Lähetteen arviointi
Ei
Koti ja terapiat
Onko
erityislapsi?
vauva
Kyllä
Tavallinen
läheteaika
Erityislapsen hoitopolku
Kyselylomake
vanhemmille
- onko kyseessä vaikea
näkövika, joka vaatii
kiireellisen kotikäynnin
Kyselylomake
vanhemmille ja
terapeuteille
Leikki- - Onko lapsen toiminnassa
piirteitä, jotka viittaavaat
ikäinen
aivoperäiseen näkövikaan
Kuntoutusohjaajan
kotikäynti
- tekee havaintoja lapsen
toiminnallisesta näöstä ja
varhaisesta
näönvaraisesta
kommunikaatiosta
- aloittaa tarvittaessa
varhaiskuntoutuksen
Ajanvaraus
alkuarvioon
Pirjo Rinne
Lähete
Lastenneurologi
Pediatri
Tk-lääkäri
Lähetteen arviointi
Silmälääkäri
Kyselylomake
Hoitoneuvottelu
*
Kotikäynti
Alkuarvio
Silmälääkäri
Sairaanhoitaja
Silmälääkäri
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaaja
Päiväkotikäynti
Näöntutkimus *
Sairaanhoitaja
Kuntoutusarvio
Silmälääkäri
Voidaan tehdä myös Näkövammaisten
Keskusliitossa (Iiris / lasten kuntoutuspalvelut)
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaaja
Alkuarvio
Vanhempien
haastattelu
Silmien rakenne
Taittovoima ja
tarkkennuskyky
(akkomodaatio)
Lasit
Silmälääkäri
Lähete
Silmien motoriikka
- fiksaatio
- sakkadi
- seuranta
- silmien yhteistoiminta
Suunnitellaan
sairaanhoitajakäynnin
tutkimukset
Kyselylomakkeen tiedot
Kuntoutusohjaajan
havainnot
- selostetaan vanhemmille
löydökset ja lasien tuoma hyöty
- selostetaan erityislapsen
hoitopolku kokonaisuudessaan
Tarvittaessa heti
Kotikäynti
Kuntoutusohjaaja
Lähete
Lastenneurologi
Pediatri
Tk-lääkäri
Lähetteen arviointi
Silmälääkäri
Kyselylomake
Hoitoneuvottelu
*
Kotikäynti
Alkuarvio
Silmälääkäri
Sairaanhoitaja
Silmälääkäri
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaaja
Päiväkotikäynti
Näöntutkimus *
Sairaanhoitaja
Kuntoutusarvio
Silmälääkäri
Voidaan tehdä myös Näkövammaisten
Keskusliitossa (Iiris / lasten kuntoutuspalvelut)
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaaja
Näöntutkimus
Näkömuisti
Silmien motoriikka
Sairaanhoitaja
Näöntarkkuus
Liikkeen tunnistuskyky
Näkökenttä
Voidaan tehdä myös Näkövammaisten
Keskusliitossa (Iiris / lasten kuntoutuspalvelut)
Juovastonäkö
- Teller, BVT, LEA Gratings
- siirrytään kuviotesteihin
mahdollisimman varhain
Kuviontunnistuskyky (visus)
- yksittäiset kuviot, rivitesti, tiivis
asettelu
- mustavalkoinen (suuri kontrasti)
- himmeät kuviot
(matalakontrasti)
Lähete
Lastenneurologi
Pediatri
Tk-lääkäri
Lähetteen arviointi
Silmälääkäri
Kyselylomake
Hoitoneuvottelu
*
Kotikäynti
Alkuarvio
Silmälääkäri
Sairaanhoitaja
Silmälääkäri
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaaja
Päiväkotikäynti
Näöntutkimus *
Sairaanhoitaja
Kuntoutusarvio
Silmälääkäri
Voidaan tehdä myös Näkövammaisten
Keskusliitossa (Iiris / lasten kuntoutuspalvelut)
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusarvio
Hoitoneuvottelu
Silmälääkäri
Sairaanhoitaja
Tarkistetaan valikoiden
aiempia näkötutkimuksia
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaaja
Selostetaan vanhemmille tiedot
lapsen näkemisestä:
- näön puutteet
- jäljellä oleva näkö
Näön pitkäaikaisennuste
- yhteenveto saaduista tiedoista
- suunnitellaan kuntoutusta ja
silmälääkärikäynnin tavoitetta
Silmälääkäri
- kuntoutussunnitelma
-vammaisuuden haitta-aste
- tarvittavat lausunnot
(esim. hoitotukea varten)
Voidaan tehdä myös Näkövammaisten
Keskusliitossa (Iiris / lasten kuntoutuspalvelut)
- suunnitellaan tarvittava
kuntoutus
- miten näkövika pitää ottaa
huomioon uuden oppimisessa
Lähete
Lastenneurologi
Pediatri
Tk-lääkäri
Lähetteen arviointi
Silmälääkäri
Kyselylomake
Hoitoneuvottelu
*
Kotikäynti
Alkuarvio
Silmälääkäri
Sairaanhoitaja
Silmälääkäri
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaaja
Päiväkotikäynti
Näöntutkimus *
Sairaanhoitaja
Kuntoutusarvio
Silmälääkäri
Voidaan tehdä myös Näkövammaisten
Keskusliitossa (Iiris / lasten kuntoutuspalvelut)
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaaja
Kotikäynti
Päiväkotikäynti
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaaja
Vauva
- vanhempien ja vauvan
vuorovaikutustaitojen havainnointi
- perheen toimintatapoihin tutustuminen
- vauvan reagointi tuttuun ympäristöön
- lapsen muiden vammojen vaikutus
vuorovaikutukseen
- kuntoutuksen tavoitteiden määritys
LA-KU
Leikki-ikäinen
- lapsen toiminnallisuus tutussa
ympäristössä
- rohkeus uuden oppimiseen
- omatoimisuus
- kielellinen kehitys
- lapsen muiden vammojen
vaikutus näönkäyttöön
- kuntoutuksen
aloitus
- lapsen
toimintaympäristön
muokkaaminen
sopivaksi
- lapsen toimintatavat
ryhmässä
- toisten lasten vaikutus
toimintatapoihin
- erityislapsen oikeuksien
kartoitus
- työjaon ja vastuun
kartoitus
- lapsen muiden vammojen
vaikutus toimintatapoihin
Lähete
Lastenneurologi
Pediatri
Tk-lääkäri
Lähetteen arviointi
Silmälääkäri
Kyselylomake
Hoitoneuvottelu
*
Kotikäynti
Alkuarvio
Silmälääkäri
Sairaanhoitaja
Silmälääkäri
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaaja
Päiväkotikäynti
Näöntutkimus *
Sairaanhoitaja
Kuntoutusarvio
Silmälääkäri
Voidaan tehdä myös Näkövammaisten
Keskusliitossa (Iiris / lasten kuntoutuspalvelut)
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutusohjaaja
Nuori
erityislapsi
Näkövammaisten keskusliitto
Silmäsairaus
Lastenneurologi
Silmälääkäri
Jyväskylän näkövammaisten koulu
Koulutoimi
Kuntoutusarvio 14 v
Silmälääkäri
Kuntoutusohjaaja
- miten näkövika otettava huomioon
opiskelussa ja ammatinvalinnassa
- nuorelle selostettava hänen näkönsä
parhaat ja huonot puolet
- nuoren osattava vaatia näkövammansa
ottamista huomioon

similar documents