Työturvallisuuskorttikoulutus ammattipätevyyspäivänä

Report
Työturvallisuuskorttikoulutus kuorma- ja linjaautonkuljettajien ammattipätevyyden
jatkokoulutuksena
Työturvallisuuskeskus TTK
1.1.2013
Kouluttamisen edellytykset
Työturvallisuuskortti
Liikenteen
turvallisuusvirasto (Trafi)
• kouluttajien
pätevyysvaatimukset
täytettävä
• 2 päivän
kouluttajakoulutus
• koulutuskeskus on
hyväksytettävä Trafissa tai
OPH:ssa (oppilaitokset)
ohjeiden mukaisesti
• koulutuskeskukselle on
nimettävä opetuksesta
vastaava johtaja
• Ohjeet:
www.trafi.fi
• Ohjeet:
www.tyoturvallisuuskortti.fi
Ennen koulutusta
Työturvallisuuskortti
•
•
•
•
•
Kurssista tulee tehdä kurssi-ilmoitus
2 vk ennen kurssia (avoimet kurssit)
ja 1 vk ennen (yritysten sisäiset
kurssit).
Jos ilmenee tarvetta järjestää kurssi
lyhyemmällä varoitusajalla, tulee
asiasta olla yhteydessä
Työturvallisuuskeskukseen.
Kurssin osallistujamäärä on
maksimissaan 30 henkilöä (avoimet
kurssit). Poikkeamista tulee sopia
Työturvallisuuskeskuksen kanssa
ennen kurssia.
Yritysten sisäisissä koulutuksissa
kouluttaja voi poiketa
maksimimäärästä oman harkintansa
mukaan.
Mikäli suunniteltu kurssi peruuntuu,
tulee ilmoitus poistaa järjestelmästä
välittömästi.
Liikenteen
turvallisuusvirasto (Trafi)
•
•
•
•
•
•
•
Kurssi-ilmoituksen (lomake E704)
on oltava viimeistään 10 vrk
ennen koulutusta valvovalla
viranomaisella. Joustoa ei saa!
Käytä kurssi-ilmoituksessa
ohjelman virallista nimeä, esim.
Työturvallisuus/kuljetusala
kirjepostilla, faksilla, sähköpostilla
sähköpostilla tehtäessä
allekirjoitettu ja skannattu (esim.
rovaniemi (at) ajovarma.fi)
ilmoitus tehtävä koulutuspaikkaa
lähimpään Ajovarman raskaan
kaluston toimipisteeseen.
maksimi 40 henkilöä; suuremmat
määrät vain Trafilta haettavalla
poikkeusluvalla.
jos koulutus peruuntuu, peruutus
on toimitettava viimeistään
kolmea (3) edeltävää päivää
ennen ilmoitettua koulutusta klo
16 mennessä samaan pisteeseen,
johon kurssi-ilmoitus on tehty.
Koulutus
Työturvallisuuskortti
•
•
•
•
•
Työturvallisuuskortti- kurssin kesto on
8 h, yksi työpäivä.
Kurssipäivää ei voi lyhentää taukoja
lyhentämällä. Esimerkkiohjelmassa
mainitun lounastauon pituus voi
vaihdella, mutta vaihtelu ei voi
vaikuttaa kurssin kokonaiskestoon.
Työturvallisuuskortti-koulutuksen
kurssivihko jaetaan kaikille
koulutukseen osallistuville.
Materiaalitilaukset tulee tehdä hyvissä
ajoin ennen koulutusta.
[email protected]
Yrityskohtaisilla kursseilla on hyvä
ottaa huomioon myös yrityksen omat
ohjeet.
Koulutuksen päätteeksi järjestetään
tentti. Tentissä ei saa hyödyntää
kurssimateriaalia.
Liikenteen turvallisuusvirasto
(Trafi)
•
•
•
•
•
•
Koulutukseen voi käyttää esimerkiksi
ohjelmaa:
Työturvallisuus/kuljetusala
dnro:220/3.2.19/2009
Voimassa oleva koulutuslupa ja
hyväksytty koulutusohjelma tulee olla
koulutuspaikassa nähtävillä.
Varmista koulutettavien henkilöllisyys
ja ajokorttiluokka.
Koulutuksen kesto on 7 oppituntia.
Ammattipätevyysosuuden päätyttyä
ilmoitetaan koulutuksen päättyneen ja
että halukkailla on mahdollisuus
suorittaa Työturvallisuuskortin tentti.
Tentin jälkeen käydään kysymysten
oikeat vastaukset läpi, näin päivän
kokonaispituudeksi muodostuu
korttijärjestelmän vaatima 8 h.
Koulutuksen jälkeen
Työturvallisuuskortti
•
•
•
•
Tenttien arkistointiaika on 3 kk.
Arkistointiajan jälkeen tentit tulee
asianmukaisesti hävittää.
Kurssin jälkeen kurssinjohtaja tekee
kurssiyhteenvedon.
Jos kurssivetoa laadittaessa ilmenee
ongelmia, tulee kurssinjohtajan olla
yhteydessä Työturvallisuuskeskukseen
ennen yhteenvedon hyväksymistä.
Kurssinjohtaja vastaa yhteenvedossa
antamiensa tietojen oikeellisuudesta
mm. laskutus-toimitusosoite ja
henkilötiedot. TTK ei vastaa väärien
laskutus-toimitustietojen
aiheuttamista mahdollisista
lisäkustannuksista.
Liikenteen turvallisuusvirasto
(Trafi)
•
•
•
•
•
•
•
ilmoitus koulutuksen suorittaneista
(lomake E703) oltava viimeistään
kahden viikon sisällä koulutusta
valvovalla viranomaisella
kahden viikon sisällä on annettava
todistus ammattipätevyyskoulutuksen
jakson suorittamisesta suorittajalle.
todistuksen voi allekirjoittaa vain
opetuksesta vastaava johtaja
ilmoitus koulutuksen suorittaneista on
tehtävä samaan toimipisteeseen kuin
kurssi-ilmoitus on tehty
kaikista osallistuneista ilmoitetaan
etunimi, sukunimi ja henkilötunnus
mikäli henkilöllä ei ole suomalaista
henkilötunnusta, ilmoitetaan nimet ja
syntymäaika
ilmoitus tulee toimittaa
henkilökohtaisesti, kirjepostilla,
faksilla tai suojatulla sähköpostilla
Muuta
•
Henkilöllisyyksien tarkistamisessa helpottaa kurssilaisen ennalta
täyttämä henkilötietolomake, jonka avulla ilmoitetut tiedot tarkistetaan
ajokortista.
•
•
•
•
•
Ajovarmalle lähetetyt tiedot kannattaa säilyttää niin kauan kunnes lasku
on tarkastettu = ennakko- ja kurssi-ilmoitukset.
Opetuksesta vastaavan johtajan vaihtaminen tulee ilmoittaa Liikenteen
turvallisuusvirastolle viipymättä. Opetusta ei saa antaa ilman
hyväksyttyä vastaavaa johtajaa.
Hakijan on raportoitava vähintään kerran vuodessa Liikenteen
turvallisuusvirastolle kurssille osallistuneiden lukumäärät
kalenterivuosittain seuraavan vuoden tammikuun aikana.
Myös muut Trafin pyytämät tiedot on toimitettava, esim. 2012-vuodelta
pyydettiin käytettyjen ohjelmien tiedot, koulutettujen lukumäärät,
koulutusten kestot jne.
Tavoitteena, byrokratiasta huolimatta, on ammattitaitoa edistävä
ja onnistunut oppimiskokemus jokaiselle kurssilaiselle!

similar documents