Krzysztof Kamil Baczyński Żołnierz, poeta, czasu kurz…

Report
Krzysztof Kamil Baczyński
Żołnierz, poeta, czasu kurz…
Projekt edukacyjny dla klas
II LO i II TE i TH
Opiekun merytoryczny - Alina Krawczyk
Opiekun techniczny - Tomasz Celm
Czas trwania projektu: 26 XI 2012 r. - 11 I 2013 r.
Na wiadomość
o podjęciu przez Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
decyzji walki z bronią w reku,
wielki polski uczony Stanisław Pigoń
miał powiedzieć do innej "legendy" polskiej krytyki literackiej
- Kazimierza Wyki:
"Cóż, należymy do narodu,
którego losem jest strzelać do wroga z brylantów".
Czy rzeczywiście
Krzysztof Kamil Baczyński
zasługuje na miano brylantu?
Sprawdźcie to.
Spis treści
WPROWADZENIE
ZADANIA
TERMINY
DZIAŁANIE
NARZĘDZIA
PROCES
ŹRÓDŁA
EWALUACJA
Wprowadzenie
Jesteście grupą literaturoznawców,
których zadaniem jest upowszechnianie twórczości
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
a przede wszystkim
popularyzacja jednego z jego najpiękniejszych liryków
– Niebo złote ci otworzę.
Aby dotrzeć do współczesnego odbiorcy,
musicie wykorzystać różnorodne narzędzia multimedialne.
Zadanie 1.

Aby zapoznać odbiorców z biografią poety,
stwórzcie prezentację multimedialną
w programie Power Point.

Prezentacja powinna trwać 5 -10 minut.
Zadanie 2.

Kolejnym Waszym zadaniem jest stworzenie
audiobooka, zawierającego wiersz Niebo złote ci
otworzę.
 W tym celu wykorzystajcie program Audacity.
Zadanie 3.
 Kolejnym etapem Waszej pracy będzie nagranie
komentarza literaturoznawczego, w którym jeden
z członków grupy będzie występować w roli eksperta.
Po co? Aby zrozumieć poezję, konieczna jest jej
interpretacja.
 Komentarz powinien dotyczyć wiersza Niebo złote ci
otworzę.
 Film powinien trwać 3-4 minuty.
Zadanie 4.
 Czwarte zadanie polega na opracowaniu wywiadu
prasowego z K. K. Baczyńskim i stworzeniu
dwóch stron gazety w programie Microsoft Office
Publisher.
Zadanie 5.
 Swoją pracą będziecie dzielić się w Internecie.
 W tym celu należy utworzyć bloga, na którym
udostępnicie efekty swojej pracy.
Terminy
 Na wykonanie wszystkich zadań przeznaczonych jest 5 tygodni.
 Pierwszym działaniem jest założenia bloga, którego adres
musicie przekazać nauczycielowi po pierwszym tygodniu
trwania projektu (konieczny będzie pierwszy wpis o rozpoczęciu
projektu).
 Co tydzień powinniście uzupełniać na blogu informacje
dotyczące Waszych bieżących działań.
 W ostatnim dniu trwania projektu wszystkie efekty Waszej pracy
muszą być udostępnione na blogu.
Harmonogram pracy nad projektem
1 tydzień - 26 XI - 30 XI 2012 r.
2 tydzień – 3 XII – 7 XII 2012 r.
3 tydzień – 10 XII – 14 XII 2012 r.
4 tydzień – 17 XII – 21 XII 2012 r.
5 tydzień – 7 I – 11 I 2013 r.
Działanie
 Nim zabierzecie się do pracy, wybierzcie spośród
siebie lidera grupy, który będzie zarządzał pracą
i kontaktował się z nauczycielami w sprawie projektu.
 Podzielcie między siebie obszary działania
(prezentacja, audiobook, film, gazeta, blog).
 Upewnijcie się, że macie dostęp do wszystkich
aplikacji wymaganych do wykonania zadań.
Potrzebne narzędzia:
• Film
•
Prezentacja multimedialna



Microsoft Power Point
Slideshow
Prezentacja OpenOffice
•
Audiobook

AudaCity
 Windows Movie Maker
• Gazeta
 Microsoft Office Publisher
 PDFCreator
 Adobe Reader
• Blog
 Blogger
Narzędzia do wykorzystania
– darmowe aplikacje,
z których należy skorzystać
 AudaCity
 PDFCreator
 Adobe Reader
 Blogger– aby korzystać z Bloggera, należy założyć
konto na Gmail
Proces
Co dokładnie należy zrobić, aby wykonać powierzone
zdania?
Przeczytajcie dokładnie opis działań znajdujący się
na kolejnych slajdach, zapoznajcie się z narzędziami,
które powinniście wykorzystać.
W razie jakichkolwiek niejasności – pytajcie nauczyciela!
Prezentacja multimedialna
 Korzystając z dostępnych źródeł, wybierzcie
informacje dotyczące życia i twórczości
K.K. Baczyńskiego
 W wybranym przez Was programie stwórzcie
prezentację multimedialną trwającą od 5 do 10 minut.
 Opatrzcie ją celowo dobraną grafiką, muzyką,
komentarzem (pamiętajcie, że nie będziecie
przedstawiać prezentacji na lekcji, będzie ona
udostępniona w Internecie).
Audiobook
 Audiobook, czyli książka dźwiękowa, to doskonały sposób
na upowszechnienie literatury.
Wy nagracie erotyk Niebo złote ci otworzę K. K. Baczyńskiego.
 W tym celu należy wybrać aktorów, którzy przygotują wzorcowe
recytacje utworu.
 Recytator musi pamiętać o doskonałej dykcji, intonacji i głosowej
interpretacji wiersza.
 Nagrajcie kilka wersji, wykorzystując do tego program AudaCity.
Wybierzcie wersję najlepszą. W tym samym programie dokonajcie
obróbki, dodajcie muzykę w tle i zapiszcie w formacie mp3.
Film
 Do pełnego zrozumienia wiersza konieczny jest komentarz
literaturoznawczy, czyli interpretacja tekstu, którą trzeba stworzyć.
(Interpretacja = wydobycie, wyjaśnienie sensu czegoś)
 Na podstawie dostępnych materiałów należy napisać interpretację,
która powinna zawierać informacje o genezie utworu, elementach
autobiograficznych, formie wiersza, podmiocie lirycznym, metaforach
zawartych w utworze.
 Wybierzcie osobę, która w filmie zagra rolę eksperta. Ekspert musi
przygotować wypowiedź.
 Kolejnym etapem jest nagranie tej wypowiedzi – znajdźcie odpowiednie tło,
zadbajcie o oświetlenie i ciszę na planie.
 Nagrany film obróbcie w Windows Movie Maker – dodajcie tytuł i napisy
końcowe.
Gazeta
 Na podstawie znajomości biografii K. K. Baczyńskiego
oraz jego twórczości „przeprowadźcie wywiad” z poetą.
Ułóżcie pytania i fikcyjne odpowiedzi.
 W programie Microsoft Office Publisher stwórzcie dwie strony
gazety z wywiadem. Wybierzcie szablon publikacji, dodajcie
grafikę, tytuły, nagłówki.
 Zapiszcie publikację w formacie PDF.
Blog
 Blog, który stworzycie, ma podwójną funkcję – będzie
dowodem Waszej systematycznej pracy i miejscem,
gdzie będziecie chwalić się swoimi pracami.
 Aby stworzyć bloga, należy utworzyć konto na stronie
Google, a potem na Bloggerze i opisywać kolejne
działania. Ostatecznie zamieścicie tam swoje dzieła:
film, gazetę, pokaz multimedialny i audiobook.
Źródła
Ważną umiejętnością jest pozyskiwanie
i przetwarzanie informacji.
Zapraszam do zapoznania się z zasobami
bibliograficznymi.
Bibliografia dotycząca poety
•
•
Bartelski L. M., Genealogia ocalonych,Kraków 1963.
Budzyński W., Dom Baczyńskiego, Warszawa 2000.
Budzyński W., Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila: biografia K. K. Baczyńskiego, Warszawa 1999.
Budzyński W., Taniec z Baczyńskim: historia miłości Krzysztofa i Barbary Baczyńskich, Warszawa
2001.
Budzyński W., Testament Krzysztofa Kamila, Warszawa 1998.
Budzyński W., Warszawa Baczyńskiego, Warszawa 2004.
Nad wierszami Baczyńskiego: interpretacje, szkice i rozprawy, pod red. G. Ostasz, Rzeszów 1998.
Ożóg Z., Romantycy czasów wojny: liryka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz poetów „Sztuki
i Narodu” wobec tradycji romantycznej, Rzeszów 2002.
Stabro S., Chwila bez imienia (o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego), wyd. II, Kraków 2003.
Święch J., Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Warszawa 1991.
Wasilewski Z., Legenda Baczyńskiego, Warszawa 1996.
Waśkiewicz A. K., Krzysztof Kamil Baczyński : poezja, historia, los, Gdańsk 1994.
Wyka K., Rzecz wyobraźni, Kraków 1997.
Zgrzywa A., Poeta i baśń. Rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, Poznań 2011.
Żołnierz, poeta, czasu kurz… Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim,
pod red. Z. Wasilewskiego, Kraków 1979.
Zasoby internetowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.baczynski.art.pl
http://ewapam.republika.pl/
http://www.rawelin.foxnet.pl/zopa/kkbzycz.htm
http://baczynski.klp.pl/
http://www.baczynski.zafriko.pl/
http://literaturaminionychepok.ubf.pl/viewpage.php?page_id=33
http://szkolnyzeszyt.edu.pl/pokolenie.php
http://czytelnia.onet.pl/0,1177430,2,do_czytania.html
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=922
http://matura.memento.pl/kk_baczynski__wielki_romantyk_xx_wieku__czyli_o_interpr
etacji_-art-694.html
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=jpolski
&methid=1674180630&page=subpage&article_id=319412&page_id=16096
Ewaluacja – kryteria oceny
 Ocenie podlegają wszystkie efekty pracy grupy;
prezentacja multimedialna, audiobook, film, gazetka
oraz blog.
 Podstawowym warunkiem uzyskania oceny pozytywnej
jest terminowość wykonywanych zadań.
 Za każde kryterium można uzyskać od 1 do 4 punktów
Blog – kryteria oceny
•
•
•
•
•
Umiejętność stworzenia bloga.
Systematyka prowadzonych wpisów.
Poprawność językowa i stylistyczna wpisów.
Estetyka strony.
Zawartość strony (wszystkie efekty pracy).
Prezentacja multimedialna
– kryteria oceny
•
•
•
•
•
Poprawność merytoryczna.
Estetyka pracy.
Czas trwania prezentacji.
Oryginalność, pomysłowość.
Umiejętność korzystania ze źródeł informacji
i przetwarzania ich.
Audiobook – kryteria oceny
• Przygotowanie wzorcowej recytacji.
• Odpowiednia interpretacja aktorska tekstu.
• Celowy dobór muzyki w tle.
• Jakość nagrania.
• Poprawne zapisanie pliku w odpowiednim formacie.
Film – kryteria oceny
• Przygotowanie komentarza interpretacyjnego
pod względem merytorycznym.
• Autoprezentacja „eksperta”.
• Techniczne nagranie filmu – reżyseria, tło, światło,
muzyka.
• Realizacja filmu – obsługa programu Movie Maker.
• Estetyka pracy – tytuły, napisy końcowe, efekty.
Gazeta – kryteria oceny
 Poprawność merytoryczna wywiadu.
 Wykorzystanie formy wywiadu jako gatunku
publicystycznego.
 Poprawność pod względem literackim i językowym.
 Umiejętność obsługi programu Microsoft Office
Publisher.
 Estetyka pracy – grafika, skład, stopka redakcyjna.
Powodzenia!

similar documents