liikunnanojauksen perustutkinto oppisopimuksella seroissa

Report
LIIKUNNANOJAUKSEN PERUSTUTKINTO
OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA
TYÖSKENTELEVILLE
• KOULUTUKSEN KESTO 2-VUOTTA
• MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSOPIMUS
• MUODOSTUU TYÖSSÄOPPIMISESTA JA
TIETOPUOLISESTA KOULUTUKSESTA
• TIETOPUOLISTA KOULUTUSTA 19 X 4PV
• AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN
NÄYTÖILLÄ
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Liikunnanohjaus
116h
4 x 4pv
Liikuntaneuvonta
116h
4 x 4pv
Liikuntatapahtuman
järjestäminen
Työssäoppien
Valmennus
232h
7 x 4pv
Seuratoiminta
116h
4 x 4pv
Lajiliiton kouluttajat
vetävät
Lajikurssit taso D ja taso C
Lähijaksot
1,2,3,4,5
Lähijaksot
6,7,8,9,10
Kokonaan
työssäoppien
Lähijaksot
2,3,4 taso 1
9,10,11,12 perusteet
13,14,15 taso C
Lähijaksot
16,17,18,19
TYÖNANTAJALLE
 TYÖNTEKIJÄN KOULUTTAMINEN OMAAN
TARPEESEEN
 URAPOLUN TARJOAMINEN SEURASSA OLEVILLE
 KOULUTUSTUKI 150 – 200€/kk (oppisopimustoimisto)
 PALKKATUKI : PERUSOSA JA LISÄOSA 505€-960€/kk
PALKKATUKI HAETAAN TYÖVOIMATOIMISTOSTA
Palkkatuki ja koulutustuki 650€ - 1110€/kk työntajalle
Lisätietoja: www.oppisopimus.net
OPISKELIJALLE
 OPISKELU TYÖN OHELLA
 MAKSUTON OPISKELU (oppisopimustoimisto maksaa
tietopuolisen koulutuksen)
 TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUKAINEN PALKKA
 PÄIVÄRAHA
 PERHEAVUSTUS
 MAJOITUSKORVAUS LÄHIJAKSOLLA
 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUS LÄHIJAKSOLLE
 LISÄTIEDOT: www.oppisopimus.net
KOULUTKSEN JÄRJESTÄMINEN
 TIETOPUOLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄÄ
LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI
 TUTKINTOTILAISUUDET JÄRJESTÄÄ
LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI
 TAVOITE ALOITTAMISEEN MAALISKUU 2013
 LISÄTIETOJA: www.pajulahti.com
[email protected], 044-7755334
[email protected], 044-7755395

similar documents