Fysiikka 1 ov, Liiketalouteeen soveltuva

Report
Fysiikka
1ov
KKO
Liiketalous
tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko
Kurssin sisältö ja tavoitteet
• Kuulemme jatkuvasti käsitteitä esim. kestävä kehitys,
turvallinen työympäristö, ergonominen työympäristö,
ilmastonmuutos, joiden merkitys ei aina avaudu selvästi,
emmekä näe suoria yhteyksiä meidän jokapäiväisen
toimintaan
• Kurssin tarkoituksena on auttaa ymmärtämään yllä mainitujen
käsitteiden merkitystä, sekä tuoda esille, että fysiikka on osa
arkipäiväämme siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin
käytännön tilanteisiin.
• Tuleville liiketalouden ja tietotekniikan alalla työtekijöille on
olennaista tieto, eri materiaalien ominaisuuksista, sekä
laitteiden ja tuotteiden käytön turvallisuusmääräyksistä
Ohjeet opiskelijalle
 Etsi tarvittavat tiedot Internetistä tai muusta opetusmateriaalista
 Työstä asiat ja aiheet dioissa ja tee niistä sopiva kokonaisuus
(esim.PowerPoint )
 Tee lisäksi tehtäviä kurssin lopussa
 Muista, että tiedon hankinta on oppimisprosessi !!!
 Etsi ja valitse tiedot harkitusti ja asianmukaisesti
 Tekstin lisäksi käytä kuvia, animaatioita asian tukemiseksi
 Jotkut diat ovat informatiivista, esim. 5, 6,9,10,11,15,20 - oppi sisältö, katso linkit
 Onnea omapolun opiskeluun!
Fysiikka luonnontietona
• SI- suurejärjestelmä
(perussuure ja
johdannaissuure)
• Mittausten kohteita
• Mittaustulosten
esittäminen esim.
(taulukko, kaaviokuva ,
pylväskaavio- esimerkkidiat 5 ja 6)
• Mittaustuloksien
luotettavuus
(mittausvirheet –
systemaattinen ja
satunnainen virhe)
Sähkön tuotanto
tuotantomuodoittain 2000–2009
Polttoaineiden käyttö sähkön ja
lämmön tuotannossa 2010–2011
Tehtävä 1
1)Millä tarkkuudella on järkevää
esittää mittaustulos, kun
a) mitataan kävelynopeutta
b) punnitaan leikkelettä?
2) Mitä mittauksia teet joka
päivä ja mitä joskus?
3) Mitä tarkoittaa
a) likiarvo
b) virhemarginaali
c) kalibrointi
d) omavalvontajärjestelmä
Keskimääräisten neliövuokrien
(€/m²/kk) kehitys koko maassa
vuosina 1975–2012
Mieti ja perustele:
• Mihin merkonomi ja datanomi tarvitsevat
fysiikkaa ?
• Mitä tuotteita olisi hyvä ostaa loppuiäksesi?
• Miten mahdollisesti suhtaudut
kuluttajaviraston varoitukseen ,että eräissä
farkuissa oli tunnistettu myrkyllisiä
homeenestoaineita? (monet farkkumerkit
vedettiin pois myynnistä)
Tehtävä 2 / SI-järjestelmä
• Selitä, mikä on SIjärjestelmä ?
• Mitkä ovat SIjärjestelmän
perussuureet ja
niiden yksiköt ?
• Perustele, miksi niitä
tulee käyttää ?
Kilon mallikappaleesta on eri puolilla maailmaa 40
kopiota, joita suojataan mahdollisimman
hyvin kaikilta epäpuhtauksilta
http://tiedebasaari.wordpress.com/tag/metrin-standardi/
Tehtävä 3 –fysiikan keksinnöt
Fysiikan jotkut keksinnöt ovat niin
tärkeitä meidän arki elämän
kannalta
• Valitse 4 niistä /esim. kello, puhelin, radio,
polkupyörä, auto, tietokone, silmälasit ym.)
• Etsi tiedot kuka ja milloin ne keksi?
• Lisää kuvia aiheesta
Mitä tarkoittaa logistiikka käsite ?
Keskeisiä fysiikan suureita logistiikassa
Etsi perustiedot niistä
nopeus
massa
voima
kiihtyvyys
tilavuus
teho
Mitä Newtonin ensimmäinen, toinen ja kolmas laki
sanovat ?
http://opetus.tv/fysiikka/fy1/newtonin-lait/
Newtonin I laki
Newtonin II laki
Newtonin III laki
painovoima
Lepokitka
Liikekitka
Varastointi eri olosuhteissa
Mitä pitää ottaa huomion
A) hedelmien ja
tuorevihannesten
B) pakasteen
varastoinnissa?
http://www.vaisala.fi/fi/
buildingautomation/app
lications/foodstorage/Pa
ges/fruitandvegetablest
orage.aspx
Tuotteen elinkaari
Tehtävä 4- elinkaarianalyysi
Perustele, että paperinkeräys kannattaa, ottaen huomion;
1.Paperiksituotteen elinkaari vaiheet – etsi ne Internetistä
2.Paperin elinkaari - mistä vaiheista kostuu?
3.Lue sanomalehden tarina http://www.pmlehti.fi/graafisen-alan-uutiset/vttpainotuotteiden-osuus-kotitalouksien-ilmastovaikutuksista-vain-1
Fysikaalisia ilmiöitä työympäristössä
Säteily ja aaltoliike /säteilyn ryhmittely
http://www.stuk.fi/sateilytietoa/mitaonsateily/
Sähkömagneettinen säteily / spektri
https://www.google.com/search?q=s%C3%A4hk%C3%B6magneett
inen+spektri&hl=en&safe=off&client=firefoxa&hs=5JR&rls=org.mozilla:fi:official&tbm=isch&tbo=u&source=uni
v&sa=X&ei=vFfUcHkOaTb4QTlzoHQBg&ved=0CEAQsAQ&biw=1366&bih=664
Säteilyn vaikutukset ihmiseen
http://www.stuk.fi/sateilytietoa/ihmisen_radioaktii
visuus/fi_FI/Etusivu/
Radioaktiivisuus, radon
http://www4.kotka.fi/~koulu/radioakt2/valmisradio
aktiivisuus.html
Valo, valon spektri
http://www.astro.utu.fi/edu/kurssit/perusteet/valo_ja_m
uu_sateily.pdf
http://www.flms.nu/?page=59&new_locale=fi
Tehtävä 4
Ihmisen kuuloalue
Tee lyhyt selostus ilmiöistä
jotka on taulukossa ( dia 17)
• Mitä on melu?
• Millä periaatteella
matkapuhelin toimii?
Riittääkö energiaa kaikille ?
Tehtävä 5 – etsi tiedot ja vastaa kysymyksiin?
1.Mitä on energia?
2.Missä muodossa energia esiintyy? Anna
käytännön esimerkki jokaisesta
energianmuodosta
3. Miten energia muuttuu muodosta toiseen jos
- ajat autolla
- käynnistät auton?
- puhut kännykällä?
4. Mihin kuluu sähköenergia asumisessa?
Kestävän kehityksen periaatteet
http://www.edu.fi/miina_ville_ja_kulttuurin_arvoitus/kestava_kehitys/kestavan_kehityksen_periaate/sininen_planeetta
Ympäristökokoukset ( Agenda 21 R i o de Janeiro, Kioto )
Esimerkki : Paikallis- – Agenda 21 ; Kestävä kehitys tavoitteita vuodelle 2020
Kestävä kehitys yrityksissä – lue artikkeli /linkki alla/ varsinkin sivut 3-5
http://www.tem.fi/files/32542/Vastuullinen_yrittajyys_pkyrityksissa.pdf
Toimiston sähkölaitteet ja taloudellinen käyttö
•Tehtävä 6
http://www.motiva.fi/files/1777/toimistonsa
hkonkayttotaustatekstit_final.pdf
Tutustu toimiston
sähkönkäytön kalvosarjaan ja
tee lyhyt esitys :
Miten voi vaikuttaa kiinteistön
sähkönkulutukseen koko sen
elinkaaren ajan ?
Kiitos  Olet saanut kurssin valmiiksi
Tarkista
korjaa
Lisää
kuvia/tekstiä
tarvittaessa

similar documents