Oulun kaupunginsairaala (OKS)

Report
Oulun kaupunki
Oulu kaupunginsairaala
Minna Kuisma, palvelupäällikkö, OKS
1
OKS:n toiminta-ajatus
Tuotamme laadukkaat, kuntoutumista edistävät ja toiminnaltaan
tehokkaat sairaalapalvelut asiakaslähtöisesti.
2
Oulun kaupunginsairaala OKS
• Oulun kaupunginsairaala otettiin käyttöön syksyllä 2002
• Työpanoksia yhteensä 243, sis. OKSn (196) ja Haukiputaan
vuodeosaston (47)
– palkallinen työpanos 299 (OKS 241, Haukipudas 58)
• Budjetti 19,5M€ (OKS 16,5 M€) => tuotteita 21,5M€
(kotisaattohoito 0,3M€)
• Ikääntyneiden akuutti- ja tutkimussairaala on eriytetty
pitkäaikaishoidosta
• Sairaalassa annetaan lyhytaikaista jatkohoitoa ja kuntoutusta
• Lisäksi meillä hoidetaan perusterveydenhuollon tasoisia akuutin
hoidon potilaita, jotka tulevat kotoaan Oulun seudun
yhteispäivystyksen kautta, osittain peruserikoissairaanhoitoa
• Osa potilaista tulee suoraan kotoaan terveysasemalta
3
Oulun kaupunginsairaala (OKS)
• Oulun kaupunginsairaalassa on viisi vuodeosastoa (188), lisäksi
Haukiputaan vuodeosasto, 56
• Potilas saa hoitoa sellaisella osastolla, jonka henkilöstö on
koulutettu vastaamaan parhaiten hänen sairautensa vaatimuksiin –
osastot ovat erikoistuneet
– A1: psykogeriatriset potilaat (28 ss)+5 = 33 (0,79)
– A2: palliatiivisen hoidon potilaat(35 ss)+4 = 39 (0,85
kotisaattohoito)
– A3: päivystysluontoiset potilaat (28ss)+2 = 30 (0,85)
– B2: kuntoutuspotilaat (39ss)+3 = 42 (0,89)
– B3: sisätautipotilaat(40 ss)+4 = 44 (0,80)
+ aulaemännät, osastofarmaseutit, tukityöllistetyt
• Sairaalassa toimii myös erikoislääkäreiden vastaanotto ja
laboratoriopalvelut
• Oulun kaupunginsairaalassa toimii vanhustyön lisäksi
terveydenhuollon tulosyksikköön kuuluva kuntoutuspalvelut
4
TILASTOTIETOJA -OKS
• toteutuneet hoitopaikat
• hoidossa olleet henkilöt
• päättyneet hoitojaksot
– vaihteluväli osastoittain
• kmhoitojakson kesto
– vaihteluväli osastoittain
• odotuspäivät
• toteutunut mitoitus
188,3
=> 188,7
2748
=> 2399
4218 (351) => 3226 (403/kk)
25/kk (A1) – 128/kk (A3)
16
=> 15
7 (A3) - 74 (A1)
10498
=> 4121
=> 0,85 (elokuu 0,84)
» tavoite loppuvuodeksi 0,83
5
Haasteita
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Paikkojen riittävyys
Rekrytointi-vanhustyön imago
Rekrytointi-kilpailu hyvistä työntekijöistä
Nykyisen henkilökunnan sitoutuminen työhön tulesvaivat,
työhyvinvointi
Akuutti vanhustyön hoitotyön osaaminen
Hoitoketjun toimivuus -mahdollisuus selviytyä kotona, varhainen
puuttuminen
Laatu, elämänhallinnnan ja elämänlaadun huomioiminen
(ikä)ihmisten hoitoketjussa
Muistisairaudet, dementia
Vanhusten/muun väestön lisääntynyt päihteiden käyttö
Talous
Kolmas sektori osana ikäihmisen hoitoketjua, miten saisi kuntalaisia
mukaan vapaaehtoistyöhön ikäihmisten hyväksi
6
OKS
Kehitetty ja kehitetään edelleen:
Hoito:
• kotisaattohoito
• osastofarmasia
• kirjaaminen
• ravitsemus
HENKILÖSTÖ:
• kodin ja työn yhteensovittaminen
• perehdytys
• työkierto
• lääkehoito
• perusterveydenhuollon tasoista akuuttia laitoshoitoa tarvitsevat
potilaan hoidetaan OKS:ssa, ei pitkäaikaispotilaita, potilaspaikkojen
lisäys OKS:ssa
• talouden tasapainottaminen
• VeTePo ja KYTKE hankkeet
• vuosittain posteresitys Sairaanhoitajapäivillä
7
OKS -vastuualueen haasteita
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toiminnan riittävä rahoitus (tuotehinta oikea)
Osaavan henkilöstön saatavuus, riittävyys ja pysyvyys
Tehtäviinsä sitoutunut henkilöstö
Erikoissairaanhoidosta siirtyy yhä vaikeampihoitoisia potilaita ja
ajankohdallisesti aikaisemmin, yhteistyö
Potilaiden ja asukkaiden hoitoisuuden muutokset raskaampaan
suuntaan – toimintakyvyn ylläpito, 92% yli 75 v asuu kotona
Yksilöllisten tarpeiden, voimavarojen ja henkisen hyvinvoinnin
huomioon ottaminen
Omaisten vaatimukset
Potilasturvallisuus
Henkilökunnan turvallisuus
Kaksi laaduntasoa: tekninen ja toiminnallinen laatu
Tietojärjestelmien tehokkaampi käyttö
8

similar documents