Susanna Jaakkola - Suomen Menopaussitutkimusseura

Report
Postmenopausaaliset
hormonihoidot ja kohtusyöpien
riski
LT Susanna Jaakkola
Suomen Menopaussitutkimusseura
14.11.2014
Sidonnaisuudet viimeisen 2 vuoden aikana
• HUS, Kätilöopiston sairaala: vs. osastonlääkäri 2008 lähtien
• Koulutusmatkat 2013 (Johnson & Johnson, Olympus)
• Lääkäriliiton matka-apuraha 2014 (lääkärikouluttaja)
Sisältö
• Taustaa
• Tutkimusmetodit
• Hormonikorvaushoito ja
• Kohdunrungonsyöpä
• Kohtusarkooma
• Kohdunkaulansyöpä
• Kliininen merkitys
Vaihdevuosien hormonihoidon vaikutuksia
Positiivisia
Negatiivisia
• Vaihdevuosioireet
• Syvät laskimotukokset
• Kuumat aallot
• Univaikeudet, psyyke
• Emättimen kuivuus
•
•
•
•
•
•
•
Osteoporoosi
Murtumat
Paksusuolen syöpä
Sydän- ja verisuonitaudit
DM 2
Nivelsairaudet
Kuolleisuus
• Rintasyöpä
• Kohdunrungon syöpä
• Munasarjasyöpä
• Sydän- ja verisuonitaudit
• Aivohalvaus
• Sappirakon sairaudet
Taustaa kansalliselle kohorttitutkimukselle
Ohjaajat: professorit Olavi Ylikorkala, HY ja Eero Pukkala, Suomen Syöpärekisteri
LT Heli Lyytinen: A Nationwide Study on Breast Cancer Risk in Postmenopausal Women Using Hormone
Therapy in Finland 2009
LT Susanna Jaakkola: Postmenopausal Hormone Therapy and the Risk for Uterine Cancers 2012
LL Virpi Koskela-Niska: Hormonihoidot ja munasarjasyöpä 2015 ?
Miksi?
• Kohdun herkkyys hormoneille, ER/PR+ (endometrium, cervix, mesenkyymi)
• Kansalliset erot
- hormonihoitojen käyttötavoissa ja sisällöissä
•
•
estradioli vs konjugoitu estrogeeni
MPA vs NETA vs Dydrogesteroni
- elämäntavoissa (synnyttäneisyys, E-pillerit)
- ravinto, geenit (ylipaino)
Tutkimusmetodit
1. Kansallinen kohorttitutkimus hormoneista ja kohdunrungon, -kaulan
ja -sarkoomien syöpäriskistä: SIR-analyysi =Observed/Expected
Rekisteri avattu 1994;
EPT-ostajat 1994-2008
n= 275 522
Poissulku;
EPT-käyttö < 6 kk
n= 31 665
Naisia tutkimuksessa
n= 243 857
Rekisteröity käyttö 1994-2008
Rekisteröity käyttö 1995-2008
(aikaisempi käyttö mahdollista)
n= 104 993
(kaikki käyttö tiedossa)
n= 138 924
2. Tapaus-verrokkitutkimus hormoneista
kohdunrungonsyövän riskistä
• 7261 naista (50-80 v), joilla diagnostisoitu kohdunrungonsyöpä 1995-2007
Suomen Syöpärekisteri
• 19 490 iän suhteen vakioituja verrokkeja Suomen Väestörekisteri
• Lapsien lukumäärä
• Äidin ikä ensimmäisessä ja viimeisessä synnytyksessä
• Miljoonapiiri
• 2293 hysterektoitua naista poistettiin verrokeista (1986-2003)
Hoitoilmoitustietokannat, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
• Lääkekorvaustiedot estradioli-progestiini hoidolle, estradioli +
hormonikierukalle ja tibolonille 1994 lähtien Kansallinen
lääkekorvausrekisteri (KELA)
Estradioli kaikissa estrogeenina, mutta progestiini
vaihtelee (1994-2006)
MPA
27 %
NETA
44 %
Dydrogesterone 12 %
Unclassified
7%
Other
10 %
Kohdunrungonsyövät
• 800/v, Suomessa naisten 3. yleisin syöpä
• Tyyppi I = endometroidi endometriaalinen adenokarsinooma
•
•
•
•
80-90%
pre- ja perimenopaussi
hyperplasian kautta (simplex/complex), atypia
estrogeeni riippuvainen
• Tyyppi II =useita histologisia variantteja
•
•
•
•
•
10%
postmenopaussi
agressiivisia
relapsi 50%
heikko estrogeeni riippuvuus
Jaksoittainen EPT ja kohdunrungonsyövän riski
Seuranta-aika (v)
RR
95% CI
PEPI 1995
3
2.8
0.7-11.5
Weiderpass 1999
>5
1.6
1.1-2.4
MWS 2003
3.4
1.1
0.9-1.2
Doherty 2007
>6
2.0
1.2-3.5
Jaakkola 2009
(Kohortti)
> 10
2.6
1.3-4.6
Jaakkola 2011
(Tapaus-verrokki)
> 10
1.4
1.2-1.7
Jatkuva EPT ja kohdunrungonsyövän riski
Seuranta-aika
(vuotta)
RR
95% CI
Weiderpass 1999
>5
0.2
0.1-0.8
MWS 2003
3.4
0.7
0.6-0.9
WHI 2004
5.6
0.8
0.5-1.4
Doherty 2007
>6
0.6
0.4-0.9
Jaakkola 2009
> 10
0.5
0.4-0.7
Jaakkola 2011
5-10
0.6
0.4-0.9
Erilaisten yhdistelmähormonihoitojen
vaikutus kohdunrungonsyöpään
Jaksoittainen (1 kk)
Altistus
(vuotta)
Tapaukset/
Verrokit
0-5 101/327
Odds Ratio
(95% CI, luottamusvälit)
Jatkuva
Tapaukset /
Verrokit
OR (95%CI)
0.67(0.52-0.86) 20/102 0.45 (0.27-0.73)
5-10 127/337 1.11 (0.87-1.41) 28/157 0.57 (0.37-0.88)
>10 194/462 1.38 (1.15-1.66) 79/326 0.79 (0.61-1.02)
Pitkäjaksoittainen ja hormonikierukka
Pitkäjaksoittainen (3 kk)
Altistus
(vuotta)
Tapaukset/
Verrokit
OR (95%CI)
Estradioli+Mirena ®
Tapaukset/
Verrokit
OR (95% CI)
0-5
23/40 1.40 (0.82-2.38)
7/45 0.39 (0.17-0.88)
5-10
61/99 1.63 (1.12-2.38)
2/35 0.16 (0.37-0.68)
>10 204/228 2.95 (2.40-3.62)
7/16 1.70 (0.63-4.53)
Kohtusarkoomat
• 3-9% kaikista kohtumaligniteeteistä, agressiivisia
• mesenkymaalisia tuumoreita, lähtökohtana
• myometriumin sileälihas (leiomyosarkoma) (ER+ 50-60%/PR+ 17-60%)
• endometriaalinen strooma (stroomasarkoma) (ER+ 71%/PR+ 95%)
• hormonihoito kielletty
• epiteliaalinen/strooma mix (adenosarcoma)
• carsinosarcoma= endometriaalinen karsinooma (ei luokitella enää
sarkoomaksi)
• Insidenssi 0.71/100 000, Suomessa n. 30 tapausta
vuodessa
Hormonihoidon (EPT) vaikutus kohdunsarkoomien
riskiin
SIR
Figure 2. EPT exposure duration and the risk for
uterine sarcoma (number of cases=76)
4
3
2
1
0
Leiomyosarcoma
<5y
Stromal
5-10 y
All
> 10 y
Kohdunkaulansyöpä
• 150/v, yli 600 esiastetta/v,
• Etiologia: HR-HPV, erityisesti 16, 18
• Levyepiteelinsyöpä (60%)
• kehittyy dysplasian kautta (CIN I-III)
• Rauhasepiteelinsyöpä (26%)
• Adenocarsinoma in situ voi edeltää
• ER/PR positiivisuus n. 40%
Hormonihoidon (EPT) vaikutus kohdunkaulansyöpiin
(SIR)
Kliininen merkitys
Jatkuva progestiini (tabletit/hormonikierukka)
estradiolin lisänä on yhteydessä kohdunrungon
syöpäriskin pienentymiseen (43-84%)
 jaksoittainen yhdistelmähoito (erityisesti
pitkäjaksoittainen) on yhteydessä kohdunrungon
syöpäriskin lisääntymiseen (38-195%)
Tibolonilla ei vaikutusta
Eniten käytetyt progestiinit ( NETA ja MPA) estradiolin
kanssa eivät eronneet toisistaan kohdunrungon
syöpäriskin suhteen.
Kliininen merkitys II
> 5 v hormonihoito assosioitui kohonneeseen kohtusarkoomien
esiintymiseen, RR 2.0
> 5 v hormonihoito assosioitui kohdunkaulan levyepiteelisyövän riskin
vähentymiseen (66%) ja rauhasepiteelinsyövän riskin kohoamiseen
(83%)
Kiitos!

similar documents