Lataa PowerPoint-esitys

Report
Tervetuloa ICT-alalle!
Mitä on tieto- ja viestintätekniikka-ala?
Millaisia työmahdollisuuksia se tarjoaa?
ICT-ala
• Tieto- ja viestintätekniikka on
kaikkialla
• Yhteiskunnassamme ei
oikeastaan ole enää palvelua,
johon ICT ei tavalla tai toisella
liittyisi.
• Tietoliikenteellä ja
viestintätekniikalla on suuri
merkitys jokapäiväisessä
elämässämme,
vaikkei sitä aina
tule ajatelleeksi.
• Alan yritykset varmistavat, että
ihmiset, yritykset ja yhteisöt
voivat tuottaa, siirtää ja
tallettaa tietoa, viihdettä tai
puhetta tehokkaasti, helposti
ja turvallisesti
• ICT-alalla työskentelee suuri
määrä suomalaista.
• Koodareiden ja ohjelmoijen
lisäksi ala työllistää runsaasti
myös muita ammattilaisia
Vastuullisuus
• Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan tarjoamat tuotteet ja
palvelut auttavat kuluttajia ja muita toimialoja parantamaan
omaa energiatehokkuuttaan.
• Alan palkat ovat kilpailukykyiset.
• Naisten ja miesten välinen palkkakuilu on muita toimialoja
pienempi
• Alan yritykset sijoittavat Suomeen ja pitävät yhteiskunnan
pyörät pyörimässä.
• Korkeaa teknologiaa, innovatiivisuutta, suomalainen
menestystekijä.
• Ala työllistää koko maassa.
• Lisää faktatietoa alan vastuullisuudesta: Alan hyvät asiat
Alan merkkipaaluja
1939
1950
1976
1979
1980
1995
1995
2000->
2007
2009
2010
20XX
Bill Hewlett ja Dave Packard perustavat Hewlett-Packardin
Tietokoneiden kehittäminen alkaa laajassa mittakaavassa
Steve Jobs ja Steve Wozniak perustavat Applen
Ensimmäinen matkapuhelinverkko avataan Japanissa
Windows-käyttöjärjestelmä syntyy
Internetin kaupallinen käyttö alkaa
Tekstiviestiominaisuus tulee puhelimiin
Julkiset palvelut sähköistyvät
iPhone lanseerataan
Angry Birds syntyy
Mobiilimaksaminen yleistyy
Sinä keksit alan toistaiseksi suurimman innovaation!
Koulutus
•
•
ICT-alalla työskentelevät ovat
opiskelleet yliopistossa,
ammattikorkeakoulussa tai
ammatillisessa oppilaitoksessa
Suomessa tai ulkomailla.
Ala työllistää muun muassa diplomiinsinöörejä, tradenomeja,
kauppatieteen maistereita, filosofian
maistereita, oikeustieteilijöitä
yhteiskuntatieteilijöitä ja
medianomeja, siis kaikenlaisia
osaajia.
•
•
Koulutus kannattaa aina: kaikki
Suomen ammattikorkeakoulut ja
yliopistot opintokokonaisuuksineen
löydät täältä:
www.opintoluotsi.fi
Alan työtehtäviä esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asiakaspalvelun ammattilainen
Controller
ePalvelupäällikkö
Henkilöstöhallinnon asiantuntija
IT-arkkitehti
Juristi
Järjestelmäasiantuntija
Konsultti
Markkinoinnin osaaja
Myynnin ammattilainen
Ohjelmoija
Palveluasiantuntija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Projektihallinnon osaaja
Software Designer
Suunnittelija
Taloushallinnon taitaja
Teknologiapäällikkö
Tietohallinnon ammattilainen
Tietoliikenneasentaja
Tietopalvelun ammattilainen
Tietoturvaosaaja
Tuotepäällikkö
Verkonvalvoja
Viestinnän asiantuntija
ICT-tehtävissä työskentelee reilusti yli 100.000 suomalaista.
Telealan liikevaihto Suomessa:
Lähde: Tilastokeskus
ICT-alan työntekijät Suomessa
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus
Toimialakohtaisia palkkatilastoja
ICT-ala
J, 61 Televiestinnän toimiala
J, 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
Kaikki toimialat
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
B Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
E Vesi-, viemäri- ja jätevesi-, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
F Rakentaminen
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja -pyörien korjaus
H Kuljetus ja varastointi
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
J Informaatio ja viestintä
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L Kiinteistöalan toiminta
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
P Koulutus
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
R Taiteet, viihde ja virkistys
3796 euroa/kk
4042 euroa/kk
2576 euroa/kk
3305 euroa/kk
3180 euroa/kk
3529 euroa/kk
2878 euroa/kk
3029 euroa/kk
2945 euroa/kk
2895 euroa/kk
2245 euroa/kk
3841 euroa/kk
3761 euroa/kk
3211 euroa/kk
3512 euroa/kk
2358 euroa/kk
3164 euroa/kk
3232 euroa/kk
2703 euroa/kk
2647 euroa/kk
Lähde: Tilastokeskus 2010
Jalka oven väliin?
• Tieto- ja viestintätekniikka-ala tarjoaa houkuttelevia
harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja opiskelijoille ja
vastavalmistuneille.
• Ota rohkeasti yhteyttä sinua kiinnostaviin ICT-yrityksiin. Listaa
löytyy mm. Digiduunit.fi –sivuilta.
• Kerro kesätyö- tai harjoittelupaikkatoiveestasi, itsestäsi ja
odotuksistasi – ehkäpä saat pian mahdollisuuden päästä
tutustumaan lähemmin tähän mahtavaan
nykypäivän ja tulevaisuuden alaan!
Katso lisää:

similar documents