Talouden tunnusluvut palvelukäsikirja

Report
Talouden tunnusluvut
www.accountorgroup.com
1. Tuote pähkinänkuoressa
• Talgraf-raportti voidaan toimittaa kaikille asiakkaille, joiden kirjanpito
tehdään Tikonissa
• Yritykselle, joka on kiinnostunut taloudellisesta tilastaan ja
menestymisestään
• Raportin avulla annamme yritykselle parempaa taloudellista
informaatiota päätöksenteon ja menestymisen tueksi
• Lisäksi tarjoamme asiakkaalle mahdollisuutta analysoida yhdessä
raporttia yhdessä sovituin väliajoin
• Tavoitteena on luoda asiakkaalle enemmän arvoa tuottava
palvelukokonaisuus
www.accountorgroup.com
2. Tuotteen osat
Perusraportti
•
•
•
•
Valmiiksi määritelty yhden A4-sivun yhteenveto
• Tulos
• Tase
• Avainluvut
• Vertailu tämä vuosi – edellinen vuosi
Raportista on tilinpäätösversio ja kk-raporttiversio
Antaa yritykselle arvokasta informaatiota päätöksenteon tueksi
Kuukausiversiosta on kaksi vaihtoehtoa, budjetillinen ja ilman budjettia
www.accountorgroup.com
2. Tuotteen osat
Raporttipaketti
• Sisältää perusraportin lisäksi
• Tulosvertailu edelliseen vuoteen
• Nettokäyttöpääomalaskenta
• Raportti voidaan hakea ilman budjettia tai budjettiseurannan kanssa
Raportin analysointi
• Kirjanpitäjä analysoi raportin asiakkaan kanssa käyttäen omaa ammattitaitoaan
ja asiakkaan tuntemusta
www.accountorgroup.com
2. Tuotteen osat
Toimialatilastoraportti
• Sisältää avainlukuja yrityksen kahdelta viimeiseltä täydeltä tilikaudelta sekä
viimeisimmät tiedot yrityksen toimialan keskimääräisistä avainluvuista
• Toiminnan laajuus
• Kustannusrakenne
• Kannattavuus
• Maksuvalmius
• Vakavaraisuus
• Kiertoajat
• Antaa yritykselle erittäin hyvää vertailutietoa toimialan ja oman yrityksen
avainluvuista ja osoittaa yrityksen toiminnan vahvuuksia ja kehityskohteita
toimialaan verrattuna
• Toimialaluvut saadaan n. 14 kuukautta vuoden päättymisen jälkeen maalishuhtikuussa (huhtikuussa 2012 on tullut 2010 toimialaluvut, joita verrataan)
www.accountorgroup.com
4. Miksi graafinen raportointi ja
analysointi?
•
•
•
•
•
•
•
•
Tuloslaskelma- ja tasetietojen hahmottaminen
Yrityksen tuloksen ja taloudellisen aseman hahmottaminen
Toteutuneen tilanteen vertaaminen suunniteltuun (budjetoituun) ja/tai
aikaisemmin toteutuneeseen  eroavaisuuksien analysointi ja ymmärtäminen
Menestystekijöiden ymmärtäminen ja vahvistaminen
Kehitettävien kohteiden tunnistaminen ja kehittäminen
Eri laskentakohteiden (kustannuspaikat, projektit, yms.) taloudellisen tilanteen
hahmottaminen
Raportointi sidosryhmille
Mahdollistaa pohjan
• Yrityksen päätöksenteolle
• Liiketoiminnan suunnittelulle
• Suunnitelmalliselle menestymiselle
www.accountorgroup.com
4. Miksi graafinen raportointi ja
analysointi?
• Koskaan ei ole liian myöhäistä olla kiinnostunut yrityksensä taloudesta ja
käyttää näitä tietoja yrityksen johtamisessa ja päätöksenteon tukena.
• Oikeanlainen taloudellinen tieto mahdollistaa pohjan yrityksen
päätöksenteolle, liiketoiminnan suunnittelulle ja suunnitelmalliselle
menestymiselle
• Pystymme tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa normaalin kirjanpidon lisäksi.
Saamme tyytyväisemmän ja sitoutuneemman asiakkaan.
www.accountorgroup.com

similar documents