Jan Rasmussen - Klimatilpasning i København

Report
Klimatilpasning i København
1
HOVEDUDFORDRINGER
SKYBRUD
STORMFLOD FRA HAVET
RISIKOKORT
KLIMATILPASNINGSPLAN - OG SKYBRUDSPLAN
•
2. JULI 2011
2. JULI - SKADER
• Omkring 150 mm regn på
to timer
• Forsikringsskader ca. 6 mia.
• Skader på kritisk
infrastruktur
• Hospitaler tæt på
evakuering
• Beredskab i problemer
KØBENHAVNS VANDOPLANDE
7 VANDOPLANDE – 7 PLANER
IMPLEMENTERINGSPLAN
– Nedbrydning af
vandoplande til
projekter – 470 i alt
– Investeringsredegørelse
– Projektprioritering
– Tidsplan
– Kommunikation
FOKUS PÅ GRØNNE LØSNINGER
PROJEKTERNE
• Nogle vil være traditionelle –
dvs. rør/kloakprojekter
• Andre vil være
overfladeløsninger,
skybrudsboulevarder, parker
mv.
• Nogle af disse vil være
signaturprojekter – som viser
potentialerne i en grøn
klimatilpasning i København.
Harrestrup Å
Vurdering af kriterier for Harrestrup Å
• Teknisk sammenhæng
og kvalitet
• Økonomisk sammenhæng og kvalitet
• Bidrag til nedbringelse af risiko
• Bidrager til målene for området
• Multifunktionalitet, synergi og integration
• Kan eksporteres
• Transnational
Skt. Kjelds Kvarter
Vurdering af kriterier for Skt. Kjelds
• Teknisk sammenhæng
og kvalitet
• Økonomisk sammenhæng og kvalitet
• Bidrag til nedbringelse af risiko
• Bidrager til målene for området
• Multifunktionalitet, synergi og integration
• Kan eksporteres
• Transnational
ISTEDGADE - FORSINKELSESVEJ
SKYBRUD
Vurdering af kriterier for Istedgade
• Teknisk sammenhæng
og kvalitet
• Økonomisk sammenhæng og kvalitet
• Bidrag til nedbringelse af risiko
• Bidrager til målene for området
• Multifunktionalitet, synergi og integration
• Kan eksporteres
• Transnational
Tak for opmærksomheden
Jan Rasmussen
København
Byens Udvikling
[email protected]

similar documents