Dr. Forrai-Werling Márta előadása a 2014. évi - PTE-SZTI

Report
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
www.aok.pte.hu
A szakképzés rendszere
2014.
Friss diplomával a magyar
egészségügyi rendszerben
Dr. Forrai-Werling Márta Ph.D.
igazgatóhelyettes
PTE ÁOK
Szak-és Továbbképző Központ
Szakképzés formája
1. / Támogatott szakképzés
Központi gyakornoki
rendszerben
Oktatói utánpótlás (2011.)
Munkaviszony az adott felsőoktatási intézménnyel
Mindkét forma központi gyakornoki ügyintézést kap
Támogatott rezidensi
rendszerben
Munkaviszony az akkreditált
egészségügyi szolgáltatóval
2. / Költségtérítéses szakképzés
www.aok.pte.hu
Főbb szempontok
Munkaviszony
Támogatás
Alaptámogatás mértéke
Többlettámogatási lehetőség 1.
Központi gyakornoki rendszer
Rezidensi rendszer
A felsőoktatási intézménnyel
Az akkreditált egészségügyi szolgáltatóval
Központilag odaítélt
Támogatás igénylés; nyilatkozat alapján
Törzsképzés ideje alatt:
- bér és járulékai
- képzési normatíva
- mentor, tutor díja
Szakgyakorlati idő alatt:
- bér és járulékai
- képzési normatíva
HIÁNYSZAKMÁK esetében:
Kjt. H1 50 % a!
a szakképzés teljes idejére
Szakgyakorlati idő alatt:
- képzési normatíva
HIÁNYSZAKMÁK esetében:
Kjt. H1 50 % a!
a szakképzés teljes idejére
Akkreditációs fokozattól függő időtartamra
(max.: 6-12 hó)
helyettesítési bértámogatás folyósítása
Többlettámogatási lehetőség 2.
Támogatás címzettje
Törzsképzés ideje alatt:
- képzési normatíva
- mentor, tutor díja
Felsőoktatási intézmény
Felsőoktatási intézmény
és
Egészségügyi szolgáltató (munkahely)
www.aok.pte.hu
Támogatott rezidens kapcsolata
Felsőoktatási intézmény
Akkreditált képzőhely
(pl. PTE)
(pl. PTE KK, kórházak)
Szakképzési
jogviszony
Rezidens
Grémiumvezető,
Mentor
Munkáltatói
jogviszony
Tutor
Rezidens Szövetség
www.aok.pte.hu
Központi (egyetemi utánpótlás)
gyakornok kapcsolata
Pécsi Tudományegyetem
Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály
Általános Orvostudományi Kar
Grémiumvezető
Gazdasági Igazgatóság
Mentor
Központi gyakornok
(egyetemi utánpótlás)
Szak- és Továbbképző Központ
Képzőhely
Tutor
Rezidens Szövetség
www.aok.pte.hu
Hiányszakmák 2014.



















ANESZTEZOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA
CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT
GYERMEKFOGÁSZAT (FOGORVOSI DIPLOMÁVAL)
GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA
IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN
INFEKTOLÓGIA
MEGELŐZŐ ORVOSTAN ÉS NÉPEGÉSZSÉGTAN
NEUROLÓGIA
NUKLEÁRIS MEDICINA
ORVOSI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA
ORVOSI MIKROBIOLÓGIA
ORTOPÉDIA – TRAUMATOLÓGIA
OXYOLÓGIA- ÉS SÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN
PATOLÓGIA
PSZICHIÁTRIA
RADIOLÓGIA
SUGÁRTERÁPIA
TRANSZFÚZIOLÓGIA
TÜDŐGYÓGYÁSZAT
www.aok.pte.hu
Pécsi Tudományegyetem régiójában
betölthető szakképzési keretszámok
2014.
Támogatott rezidensi keretszámok
Szakorvos
201
Klinikai szakpszichológus
4
Költségtérítéses képzés keretszámai
Szakorvos
50
Szakfogorvos
34
Szakgyógyszerész
90
Klinikai szakpszichológus
50
www.aok.pte.hu
PTE központi gyakornok helyek
(oktatói utánpótlás) általános orvosok részére
2014.
FŐ
SZAK
HELYE
CSECSEMŐ ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT
1
Gyermekklinika
Fizikális medicina és rehab. orvoslás
1
Idegsebészeti Klinika
Fül-orr-gégészet
1
Fül-orr-gége és Fej-Nyak Sebészeti Klinika
Háziorvostan
17
CSOI/Szak- és Továbbképző Központ
Kardiológia
1
Szívgyógyászati Klinika
NEUROLÓGIA
1
Neurológiai Klinika
NUKLEÁRIS MEDICINA
1
Nukleráis Medicina Intézet
ORVOSI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA
1
Immunológiai és Biotechnológia Intézet
ORVOSI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA
1
Laboratóriumi Medicina Intézet
OXYOLÓGIA-SÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN
1
Sürgősségi Tanszék
PATOLÓGIA
1
Patológiai Intézet
RADIOLÓGIA
1
Radiológiai Klinika
Reumatológia
1
Reumatológiai és Immunológiai Klinika
Szívsebészet
1
Szívgyógyászati Klinika
HIÁNYSZAKMA – álló nagybetűvel
www.aok.pte.hu
PTE Klinikai Központ
meghirdetett rezidenshelyei általános orvosoknak
2014.
SZAKKÉPESÍTÉS
FŐ
SZERVEZETI EGYSÉG
ANAESTH. ÉS INT. TERÁPIA
2
Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Intézet
Bőrgyógyászat
2
Bőr, Nemikórtan és Onkodermatológiai Klinika
CSECSEMŐ ÉS GYERMEKGYÓGY.
1
Gyermekgyógyászati Klinika
Fül-orr-gégegyógyászat
1
Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Idegsebészet
1
Idegsebészeti Klinika
Kardiológia
1
Szívgyógyászati Klinika
Kardiológia
1
I. sz. Belgyógyászai Klinika
Klinikai onkológia
1
Onkoterápiás Intézet
ORTOPÉDIA-TRAUMATOLÓGIA
1
MSI Traumatológiai és Kézsebészeti Kl. Tanszék
OXYOLÓGIA ÉS SÜRGŐSSÉGI O.TAN
2
SBO
PSZICHIÁTRIA
1
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
RADIOLÓGIA
2
Radiológiai Klinika
SUGÁRTERÁPIA
1
Onkoterápiás Intézet
Összesen
17
HIÁNYSZAKMA – álló nagybetűvel
www.aok.pte.hu
PTE régiójában fogorvosi végzettséggel
megpályázható szakképzési helyek
2014.
Egyetemi utánpótlás
(központi gyakornok)
Szak
Dentoalveoláris sebészet
GYERMEKFOGÁSZAT
Konzerváló fogászat és fogpótlástan
Paradontológia
Fogszabályozás
4
Költségtérítéses
34
HIÁNYSZAKMA – álló nagybetűvel
www.aok.pte.hu
PTE régiójában gyógyszerészi végzettséggel
megpályázható szakképzési helyek
2014.
Szak
Központi gyakornok
(oktatói utánpótlás)
Költségtérítéses
Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés
Gyógyszerészi gondozás
Gyógyszerkészítés
Gyógyszertári minőségbiztosítás
Fitoterápia
Farmakológia, farmakoterápia
Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet
2
90
Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet
Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi
gyógyszerészet
Gyógyszertechnológia
Gyógyszerellenőrzés
Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia
www.aok.pte.hu
PTE régiójában klinikai szakpszichológus
végzettséggel megpályázható szakképzési helyek
2014.
Szak
Egyetemi
utánpótlás
(központi
gyakornok)
Kilinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági
szakpszichológia
1
Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt
szakpszichológia
Támogatott
rezidens
Költségtérítéses
4
50
1
www.aok.pte.hu
A Rendszerbevételi eljárásról
CSAK központi gyakornokoknak és a PTE KK
támogatott rezidenseinek!
 Jelentkezni lehet több helyre és több szakra is
(maximum 5!)
 Legalkalmasabb, legfelkészültebb kiválasztása
 Megfelelő készségek, ismeretek ellenőrzése
 Összesített pontszám alapján alakul ki a sorrend
 Egyeztetett egyetemi szabályzat alapján zajlik a
központi gyakornokok rendszerbe lépés
 Hozott (70) és szerzett (30) pontok,
többletpontok (10)
www.aok.pte.hu
A pontszámítás módja (1.)
Az egyetemi alapképzésből hozott pontok számítása
 a./ Az I.- VI. képzési év szigorlati eredményeinek átlaga,
szorozva 6-al:
maximum 30 pont
 b./ Az öt szakspecifikus vizsga 1,2-del súlyozott
érdemjegyeinek összege:
maximum 30 pont
 c./ Az egyetemi záróvizsga 2,0-del súlyozott
érdemjegye:
maximum 10 pont
Összesen: maximum 70 pont
www.aok.pte.hu
fül-orr-gége gyógyászat
orális medicina
radiológia
sebészet
traumatológia
Belgyógyászat
belgyógyászat
gyermekgyógyászat
gyógyszertan
patológia
kórélettan
Bőrgyógyászat
bőrgyógyászat
belgyógyászat
gyermekgyógyászat
mikrobiológia
patológia
gyermekgyógyászat
kórélettan
patológia
belgyógyászat
sebészet
humán anatómia
patológia
sebészet
ortopédia
traumatológia
belgyógyászat
humán közegészségtan
igazságügyi orvostan
kórélettan
traumatológia
fül-orr-gége gyógyászat
humán anatómia
élettan
neurológia
patológia
Gasztroenterológia
belgyógyászat
gyermekgyógyászat
gyógyszertan
patológia
kórélettan
Geriátria
belgyógyászat
neurológia
pszichiátria
kórélettan
sebészet
Neuropszichológia
pszichiátria
gyermekgyógyászat
neurológia
gyógyszertan
sebészet
gyermekgyógyászat
traumatológia
urológia
kórélettan
Háziorvostan
belgyógyászat
sebészet
gyermekgyógyászat
neurológia
pszichiátria
nfektológia
belgyógyászat
mikrobiológia
patológia
gyógyszertan
közegészségtan
degsebészet
élettan
humán anatómia
patológia
neurológia
radiológia
patológia
igazságügyi orvostan
pszichiátria
traumatológia
radiológia
belgyógyászat
gyermekgyógyászat
gyógyszertan
patológia
kórélettan
humán közegészségtan
mikrobiológia
patológia
orvosi genetika
kórélettan
humán anatómia
élettan
gyógyszertan
pszichiátria
neurológia
Nukleáris medicina
biofizika
radiológia
belgyógyászat
biokémia
humán anatómia
Ortopédia-traumatológia
ortopédia
traumatológia
sebészet
radiológia
patológia
klinikai biokémia
biokémia
patológia
mikrobiológia
immunológia alapjai
mikrobiológia
humán közegészségtan
patológia
belgyógyászat
aneszteziológia és int. terápia
Oxyológia
neurológia
gyermekgyógyászat
aneszteziológia és int. terápia
traumatológia
belgyógyászat
Patológia
molekuláris sejtbiológia
patológia
radiológia
belgyógyászat
gyermekgyógyászat
Pszichiátria
Neuropszichológia
neurológia
belgyógyászat
élettan
pszichiátria
Radiológia
radiológia
patológia
belgyógyászat
sebészet
traumatológia
belgyógyászat
neurológia
ortopédia
radiológia
Arc–állcsont-szájsebészet
Csecsemő- és
gyermekgyógyászat
Fizikális medicina
Foglalkozás orvostan
Fül-Orr-Gége gyógyászat
Gyermek és ifjúság pszichiátria
Gyermeksebészet
gazságügyi Orvostan
Kardiológia
Megelőző orvostan
Neurológia
Orvosi laboratóriumi diagnosztika
Orvosi mikrobiológia
Reumatológia
www.aok.pte.hu
traumatológia
A pontszámítás módja (1.)
Az egyetemi alapképzésből hozott pontok számítása
 a./ Az I.- VI. képzési év szigorlati eredményeinek átlaga,
szorozva 6-al:
maximum 30 pont
 b./ Az öt szakspecifikus vizsga 1,2-del súlyozott
érdemjegyeinek összege:
maximum 30 pont
 c./ Az egyetemi záróvizsga 2,0-del súlyozott érdemjegye:
maximum 10 pont
Összesen: maximum 70 pont
www.aok.pte.hu
A pontszámítás módja (2.)
A szerzett pontok számítása:
 A rendszerbevételi meghallgatáson elért
pontszám:
maximum 30 pont
www.aok.pte.hu
A pontszámítás módja (3.)
A többletpontok számítása:
maximum
10 pont!

Ph.D. fokozat:

Egyetemi évek alatt végzett tudományos tevékenység

Szakspecifikus választható kurzus teljesítése (maximum 4 pont)

Szakspecifikus diplomamunka
2 pont

Demonstrátorság az adott szakból évente
1 pont

Egészségügyi munkavégzés (mentőtiszt, orvosi)

Nyelvvizsga (a diplomakiadási feltételen túl)



angol, német, francia, olasz, spanyol, latin vagy orosz nyelvből
középfok „C” típus
felsőfok „C” típus, vagy orvosi szakfordítói diploma
A munkáltató által igazolt korábbi szakmai kapcsolat (pl. a.feld.)
10 pont
(tételekként1-5 pont)
1 pont
1-2 pont
2 pont
3 pont
2 pont
www.aok.pte.hu
Szakorvosképzés struktúrája
 Törzsképzési gyakorlat
[24 hónap]
 Szakgyakorlat
[legtöbb szak esetén 36 hónap]
Képzés csak akkreditált képzőhelyen
történhet!
www.aok.pte.hu
Törzsképzési gyakorlat
 Sürgősségi betegellátási gyakorlat:
 1 1/2 hó gyakorlat Intenzív Terápiás Osztályon
 3 hó SBO gyakorlat (II. vagy III. progresszivitás)
 2 hét transzfúziós tanfolyam
 1 hónap OMSZ mentőgyakorlat
 Szakspecifikus törzsképzés
 Tanfolyamok
 1 hó törzsképzési tanfolyam KÖTELEZŐ!
www.aok.pte.hu
Támogatott rezidensképzés
 Támogatás-igénylés részletes indoklással és
mellékletek beküldésével történik (munkáltató
kezdeményezi)
 A támogatás odaítéléséről Bizottság dönt
 Legfeljebb az illető által elsőként választott
szakképzésben meghatározott ideig (DE szakváltás
lehetséges)
 Támogatás feltétele a rendszeres jelentéstétel
www.aok.pte.hu
ADMINISZTRATÍV TEENDŐK II.
Támogatott rezidens
 Munkára irányuló jogviszonyt létesít az állást
hirdető intézménnyel (kórház)
 Jelentkezik a szakterületi grémiumvezetőnél:
• mentorának kijelölése,
• a szakképzési teendők megbeszélése,
• a részképzések beosztása
 Szakképzési jogviszonyt létesít az általa
választott orvosképzést folytató egyetemmel
www.aok.pte.hu
ADMINISZTRATÍV TEENDŐK I.
A központi gyakornokként (egyetemi utánpótlás)
szakképzésben résztvevő szakképzendő:
És! PTE KK támogatott rezidensi helyet pályázó
 Jelentkezési lapot ad be augusztus 1.-ig
 Rendszerbevételi eljáráson értesítés szerint megjelenik
 Sikeres felvételt követően:
szakképzési szerződést köt az egyetemmel:
1.) munkaszerződés
2.) szakképzési szerződés
(elfogadott egyéni szakképzési munkaterv, munkahelyi kinevezés
www.aok.pte.hu
ADMINISZTRATÍV TEENDŐK IV.
Költségtérítéses képzésben résztvevő
 A térítéses képzési keretszámon belül
munkára irányuló jogviszonyt létesít az
állást hirdető intézménnyel (egyetem, kórház)
 Jelentkezik a grémiumvezetőnél a mentor
kijelölése, a szakképzési teendők
megbeszélése érdekében
 Szakképzési jogviszonyt létesít az
egyetemmel, és képzési díjat rendszeresen
befizeti
www.aok.pte.hu
Határidők
 Központi gyakornok és KK rezidensi
helyre pályázók jelentkezés:
augusztus 1.
 Rendszerbevételi meghallgatások:
augusztus – szeptember (értesítés szerint)
 Szervezett képzés kezdete:
november 1.
 Szakképzési állások betölthetők:
december 31.
www.aok.pte.hu
Támogatottak bére és kiegészítési
lehetőségek
 Alapilletmény: közalkalmazotti bértábla szerint
 Hiányszakma esetén: 50 % - os bérkiegészítés
 Markusovszky és egyéb ösztöndíj:
nettó 100 000 forinttól
 Egyéb kereset-kiegészítésre beadható pályázatok
(pl. TÁMOP)
www.aok.pte.hu
Rendeletek
 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről
 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes
szabályairól
 22/2012.(IX.14.) EMMI rendelet
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről
 EMMI Miniszteri utasítás: Az egyes szakorvosi alap-és
ráépített szakképesítések során a szakvizsgára bocsátás
feltétleként elvégzendő beavatkozások, műtétek, vizsgálatok
www.aok.pte.hu
Elérhetőségeink
PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ
7624 Pécs, Szigeti u. 12.

72 / 512 – 681

[email protected]

http://szti.pte.hu
www.aok.pte.hu - adminisztráció
www.aok.pte.hu
Háziorvosi szakképzés
PTE ÁOK Családorvostani Intézet
7623 Pécs, Rákóczi u. 2.

72/504-206

[email protected]
www.aok.pte.hu
Családorvostani Intézet
www.aok.pte.hu
www.aok.pte.hu
www.aok.pte.hu
diploma
Végzettség
jelentése
ALAPNYILVÁNTARTÁS
(Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal)
Alapnyilvántartási szám: A/szám= pecsétszám
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
www.aok.pte.hu
KIZÁRÓLAG PhD hallgató
Kizárólag oktató
BETEGELLÁTÓ
TEVÉKENYSÉGET
www.aok.pte.hu
Betegellátó
tevékenységet
folytatok!
Egyéni kezdeményezésre!
MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁS
(Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal: www.eekh.hu)
Működési nyilvántartási szám: M/szám= pecsétszám
www.aok.pte.hu
Orvosok Folyamatos Továbbképzésének Elektronikus indeXe
www.oftex.hu)
A működési nyilvántartás megújításának (aktív 5 évente) feltétele a
továbbképzési kötelezettség teljesítése.
www.aok.pte.hu
A továbbképzési pontok nyilvántartását az egyetemek végzik,

similar documents