Læs og Theresa Markenvards oplæg

Report
Theresa Linnea Markenvard, AC Konsulent
www.kk.dk
Pårørendetilbud i
Københavns Kommune
Hjernesagens temadag om pårørende til hjerneskaderamte
8. maj 2014
Helhed for
Hjerneskaderamte –
Projekt erhvervet hjerneskade
Projekt fra 2011-2014 til styrkelse af indsats på
hjerneskadeområdet
Projekt på tværs af 4 forvaltninger
Pårørendeindsats er én indsats –
Hjerneskadesamrådet og kompetenceudvikling
Udviklingsproces
Workshop om udvikling af
pårørendetilbud 14. januar 2013
Arbejdsgruppe
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen,
Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen
Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen og Center for Hjerneskade
Hvad kom der ud af det?
Beskrivelser af målgrupper og en række ideer til tilbud.
Undervisningstilbud
Samarbejde med Neurologi- og
Rehabiliteringscenter København (SUF)
og Center for Specialundervisning for Voksne
(BUF) – 2 tovholdere
Inddragelse af alle fire forvaltninger
Inddragelse af Hjernesagen,
Hjerneskadeforeningen, Center for Hjerneskade,
andre pårørende og hjerneskaderamte
Afprøvning i november 2013
Form og indhold
20 deltagere med forskellige relationer til den hjerneskaderamte
5 undervisningsgange – 5 onsdage i træk
3 timer – 2 timers undervisning og 1 times styret dialog
5 temaer
Den raske og skadede hjerne
Familien i krise
Muligheder for hjerneskaderamte og pårørende i Københavns Kommune
Tilbud til hjerneskaderamte og pårørende i København
Personlige fortællinger fra hjerneskaderamte og pårørende
Kommunikation via pjece, hjemmeside og via forvaltningerne
Evaluering og videreudvikling
Spørgeskemaundersøgelse
Positivt at møde andre pårørende
Deltagerne har taget ny viden med sig
Der blev skabt et tillidsfuldt rum ved at tage udgangspunkt i deltagernes spørgsmål og
situationer
Videreudvikling
1 ekstra undervisningsgang – redskaber og fokus på øget livskvalitet
Ny fremgangsmåde i præsentationen af vejen igennem Københavns Kommune
Startede op igen onsdag den 23. april
2 gange årligt – forår og efterår
Budget til 2015 og 2016
2014
Fat på andre ideer
SCA-kursus for pårørende –
samtalestøtte til voksne med afasi
Selvhjælpsgrupper i regi af SR Bistand
Forumteater
Er der nogen spørgsmål?
Theresa Linnea
Markenvard
[email protected]
24 92 94 57

similar documents