Saara Partonen

Report
Työolosuhteiden järjestelytuki
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 10 luku 3 §
VnA JTYP, 9: 28-29
Ohje JTYPL, sivut 275, 111-112, 147-152 ja 160-161
Saara Partonen-Koivula
1
23.9.2014
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Helsingin keskusta
Työolosuhteiden järjestelytuen käyttötarkoitus
• Työnantajan mahdollista hakea, jos työhön palkattavan tai työssä olevan henkilön
vamma tai sairaus edellyttää työvälineiden hankkimista tai välttämättömiä
työpaikalle tehtäviä muutoksia tai toisen työntekijän antamaa apua.
• Myöntäminen edellyttää, että työntekijällä on lääkärin todistuksella todettu vamma
tai sairaus. Lääkärin todistuksessa on oltava kuvaus haitasta ja sen kestosta.
Mikäli on kyseessä synnynnäinen tai pysyvä ja näkyvä haitta on vanhempikin
lääkärin lausunto tai hoitoseloste riittävä.
• Työnantaja hakee lomakkeella, jota on saatavilla Internetistä TEM685 (suomi.fi) tai
TE-toimistoista. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärin lausunto, kustannusarvio
ja tarvittaessa fysioterapeutin lausunto. Myönteisen päätöksen jälkeen TEtoimistoon toimitetaan maksatushakemus TEM686.
• Tukea ei myönnetä vakavaraiselle työnantajalle eikä hankintoihin, jotka kuuluvat
normaalien työnantajavastuiden piiriin tai muun lain perusteella hankittaviksi.
• Tukea ei ole tarkoitettu nk. Työpaikan tavanomaisiin ergonomiaratkaisuihin (esim.
sähkösäätöinen pöytä).
• Tuki on harkinnanvarainen.
2
23.9.2014
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Helsingin keskusta
© TE-palvelut 2012
Tuen suuruus
• Korkeintaan 4000 € työntekijää kohden (työvälineet, kalusteet tai työpaikan
olosuhteisiin tehtävät muutokset).
• Työssä olevan tuen edellytyksenä on työnantajan osallistuminen kustannusten
rahoittamiseen.
• Toisen henkilön antamaa apua voidaan korvata järjestelytukena enintään 400 €/kk
(20 h x 20 €) korkeintaan 18 kuukauden ajan.
• Järjestelytuella hankitut apuvälineet jäävät työnantajalle, jos työsuhde päättyy.
3
23.9.2014
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Helsingin keskusta
© TE-palvelut 2012
Hakemusten käsittely
•
Käsittely on keskitetty Uudenmaan TE-toimistossa Helsingin Keskustan
toimipisteeseen Tuetun työllistymisen palvelulinjalle
•
Hakemus (TEM685) ja maksatushakemus (TEM686) toimitetaan osoitteella:
Uudenmaan TE-toimisto, Helsinki /Keskusta
PL 1003
00521 HELSINKI
•
Lisätietoja tarvittaessa:
Saara Partonen-Koivula
Asiantuntija, tuetun työllistymisen palvelut
p. 0295 040 614
[email protected]
4
23.9.2014
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Helsingin keskusta
© TE-palvelut 2012

similar documents