183

Report
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_183
Jméno autora:
Třída/ročník:
Datum vytvoření:
Mgr. Bartošíková Hana
3. (7.)
23. 10. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a příroda
Tematická oblast:
Přírodní látky
Předmět:
Výstižný popis způsobu využití,
případně metodické pokyny:
Chemie
rozdělení jednoduchých lipidů,
charakteristika, vznik a vlastnosti
acylglycerolů
Klíčová slova:
Druh učebního materiálu:
Jednoduchý lipid, acylglyceroly, tuky, oleje
prezentace
Přírodní látky
LIPIDY – 2. ČÁST
JEDNODUCHÉ LIPIDY
Acylglyceroly
Tuky
 Oleje
 Estery vyšších
mastných kyselin a
glycerolu

Vosky

Estery vyšších
mastných kyselin a
vyšších jednosytných
alkoholů
ACYLGLYCEROLY
Estery vyšších mastných kyselin
H 2C O H
a glycerolu (funkční deriváty KK)
 Glycerol (propan -1,2,3 – triol) může mít
CH OH
esterifikovanou jednu, 2 nebo 3 hydroxylové
H 2C
OH
skupiny

ACYLGLYCEROLY
Tuky
Tuhé
 Vyšší podíl
nasycených mastných
kyselin

Oleje
Kapalné
 Větší podíl
nenasycených
mastných kyselin

PŘ. NAPIŠTE ROVNICI VZNIKU
TRIPALMITIDU
C 15 H 31
H 2C
OH
C H O H + 3 C 15 H 3 1 C O O H
H 2C
H 2C
CH
O
O
C
O
C 15 H 31
+
C
O
OH
H 2C
O
C 1 5 H 31
C
O
3 H 2O
PŘ. NAPIŠTE ROVNICI VZNIKU
STEAROPALMITOOLEIDU
H 2C
CH
H 2C
OH
OH
+ C 17 H 35 C O O H + C 15 H 31 C O O H +
C 17 H 33 C O O H
OH
C 17 H 35
H 2C
CH
O
O
C
O
C 15 H 31
+
C
O
H 2C
O
C 17 H 33
C
O
3 H 2O
NAPIŠTE ROVNICI VZNIKU

Smíšeného tuku

Jednoduchého oleje
- Vzniklé produkty pojmenujte…
VLASTNOSTI
ACYLGLYCEROLŮ

Čisté jsou bezbarvé látky bez chuti a zápachu

Žluknutí
Způsobené účinkem bakterií zejména v teplém a
vlhkém prostředí
 Oxidace na dvojných vazbách nenasycených KK a
štěpení řetězce
 Vznikají aldehydy, ketony a nižší KK – nepříjemný
zápach

VLASTNOSTI

ACYLGLYCEROLŮ
Ztužování tuků
Katalytická hydrogenace (adice vodíku, vysoký tlak,
kat. Ni )
 Z olejů se získávají tuky, které mají výhodnější
vlastnosti (jsou stálé proti žluknutí)


Vysychání olejů



Radikálová oxidační polymerace
Některé oleje na vzduchu po rozetření na větší plochu
se přemění na pevnou a pružnou látku
Využití: výroba fermeží, nátěrový hmot
POUŽITÉ ZDROJE

Středoškolské učebnice chemie:

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro
čtyřletá gymnázia: 3. díl. 1. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc s. r. o., 2005. ISBN 80-7182057-1.

RŮŽIČKOVÁ, Květoslava a Bohumír KOTLÍK. Chemie
II. v kostce. 3. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2004.
ISBN 80-7200-761-0.

Vzorce byly vytvořeny v programu ChemSketch

similar documents