Koulupudokkuuden ja syrjäytymisen kustannukset

Report
Koulupudokkuuden ja
syrjäytymisen kustannukset
Miksi selvitys tehtiin
 Tavoitteena oli antaa taloudellista tietoa siitä miksi
koulupudokkuutta / keskeytyksiä pitää torjua
 Vaikka asioita tarkastellaan kustannusten kautta, se ei ole
pääasia. Kustannukset antavat hyvän kehikon päätösten
tekemiselle.
 Pudokkuus on paitsi henkilökohtainen ongelma myös
yhteiskunnallinen sosiaalinen ja taloudellinen ongelma
 Oleellista on, että jokaisen meistä olisi kyettävä
osallistumaan tämän yhteiskunnan rakentamiseen omien
edellytystensä mukaisesti
 Pudokkuuden syyt??
Kokemäki 14.5.2012.
Tuomas leinonen
Keskeyttäneiden määrät / keskim.
lukukausi *
2004/2005, 2006/2007, 2008/2009
28811
30000
25000
20000
12349
15000
10000
5000
11829
4633
228
0
Kokemäki 14.5.2012.
Tuomas leinonen
* Tilastokeskus, koulutusten keskeyttäminen
Volyymit ja koulutuksen jatkaminen
 Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneita nuoria
työttömiä on n. 40 000*
 Muita kadonneita ?? Tunnistamaton määrä, mutta
etsivän nuorisotyön ”menestys” osoittaa, että heitä on
paljon
 Koulutuksen jättäminen vain perusasteeseen tai toisen
asteen keskeyttäminen / useampi keskeyttäminen on
riski
 Jos koulutusta ei jatketa ennen 25 ikävuotta kynnys
aloittaa tai jatkaa koulutusta pienenee *
Kokemäki 14.5.2012.
Tuomas leinonen
*Pekka Myrskylä
Toimeentulo
 Jokaisen on saatava toimeentulonsa jostakin. Joko
työstä tai sosiaalisina tulonsiirtoina
 Tässä selvityksessä käytettyjä tulonsiirtoja ovat:




Työmarkkinatuki
Asumistuki
Toimeentulotuki
..
 Kaikki nämä muodostavat yhteiskunnalle kustannuksen
verrattaessa tilannetta siihen, että ao. henkilö saisi
saman tulorahavirran palkkatulona.
Kokemäki 14.5.2012.
Tuomas leinonen
Kustannukset / hlö
 Oletetaan että henkilö:
 On keskeyttänyt opinnot eikä ole työssä (on kuitenkin
tukikelpoinen)
 On ilmoittautunut työttömäksi
 Asuu omassa asunnossa
 Vuoden 2010 tuet olivat:
 Työmarkkinatuki 25,63 €/pv *
 Yleinen asumistuki 258,9 €/kk **
 Toimeentulotuki 280 €/kk (hlö) ***
Kokemäki 14.5.2012.
Tuomas leinonen
* Kela, ** Kela, ***THL
Käsitteitä
 Kustannuksia voidaan kuvata (ainakin) kolmella eri
käsitteellä:
 Bruttokustannus, raha minkä yhteiskunta joutuu
varaamaan em. tulonsiirtojen toteuttamiseksi
 Nettokustannus 1, huomioidaan välittömät verot
 Nettokustannus 2, huomioidaan myös kulutusverot
Kokemäki 14.5.2012.
Tuomas leinonen
Kustannukset / vuosi
1 hlö v. 2010 (vain tmt + as.tuki)
Kokemäki 14.5.2012.
Kustannukset/henkilö
€/kk
n. €/v.
Bruttokustannus
809,95
9 700
Nettokustannus 1
699,74
8 400
Nettokustannus 2
602,74
7 200
Tuomas leinonen
Kustannukset / 40 000 hlöä
Kokemäki 14.5.2012.
Kustannukset/40 000
n. €/kk
n. €/v.
Bruttokustannus
32 400 000
388 800 000
Nettokustannus 1
28 000 000
335 900 000
Nettokustannus 2
24 100 000
289 300 000
Tuomas leinonen
Kumuloituminen
Vuosikustannus on vain osa
totuutta vaan on lisäksi tarkasteltava
niiden kumuloitumista
Jotta tältä kumuloitumiselta
vältyttäisiin, on tehtävä jotakin
Kokemäki 14.5.2012.
Tuomas leinonen
Kansantalouden menetys
 Välittömien kustannusten lisäksi yhteiskunta (yleensä)
menettää passiivitilanteessa ao. henkilön
työpanoksen.
 Menetyksen arvo on vähintään palkka + palkan
välittömät sivukulut (minimilaskenta)
Kokemäki 14.5.2012.
Tuomas leinonen
Kansantalouden menetys
Laskettuna metallin alimman palkkatason
mukaan menetys on vähintään
- kuukaudessa
n. 2 760 €
- vuodessa
n. 33 100 €
Yhteensä laskettuna toimeentulon kustannus ja
menetetty työpanos on … paljon
Kokemäki 14.5.2012.
Tuomas leinonen
Syyt ja kuntoutus
Keskeyttämisen taustalla
mahdollisesti on:
30000
• Oppimisvaikeudet tai erilainen
oppimistapa
25000
20000
15000
• Lievät kognitiiviset rajoitteet
10000
• Mielenterveysongelmat
5000
0
1
2
3
4
5
• Puutteet sosiaalisissa ja
vuorovaikutustaidoissa
Jotta integroituminen yhteiskuntaan voisi tapahtua,
edellyttää se näiden ongelmien tunnistamista ja niiden mukaista toimintaa
Kokemäki 14.5.2012.
Tuomas leinonen
Takaisinmaksuaika
 Syrjäytymiselle voidaan laskea myös takaisinmaksuaika.
 Takaisinmaksu alkaa kun nuori siirtyy työelämään.
 Takaisin maksun laskentakaava on ongelmallinen
 Mikä osuus veroista lasketaan takaisinmaksuun ja mikä osuus
”normaaliin” yhteiskunnan kustannusten kattamiseen
 Esimerkki 1. Huomioidaan kasvaneesta kulutuksesta aiheutuvat
kulutusverot = takaisinmaksu 1 kk:n syrjäytymisestä n. 4 kk
 Esimerkki 2. Huomioidaan summa joka saadaan kun kaikista
veroista ja maksuista otetaan julkisen sektorin ylijäämä (%) tämän
mukaisesti laskettu tämän hetken takaisinmaksuaika = ∞
Kokemäki 14.5.2012.
Tuomas leinonen
Kokemäki
Kokemäen kaupungissa Sataedun järjestämässä toisen
asteen koulutuksessa keskeytykset olivat seuraavat:
Vuosi
Keskeyttä
neet
Tilanne
Toimeentulo
Tuntemato Työtön
n
2005
2007
2009
Kokemäki 14.5.2012.
Työm.tuki
Toim.tulo
tuki
As.tuki
6
4
2
20
16
4
4
3
13
12
1
1
1
Tuomas leinonen
2
Sos.tulonsiirrot
1
Toim.tul
otuki
1
Kokemäki
Vastaavat toteutuneet kustannukset olivat:
2005
2006
7 971 €
16 327 € 21 442 €
Kokemäki 14.5.2012.
Tuomas leinonen
2007
2008
2009
2010
Yhteensä
26 523 € 30 768 € 34 139 € n. 137 000 €
Yhteenveto
 Syrjäytyminen on kallista, katsoipa sitä euroina,
henkilökohtaisena menetyksenä tai yhteiskunnan
rakentamisesta hukattuna resurssina
 Syrjäytyminen ei (ainakaan aina) ole tietoinen valinta
eikä siten johdu nuoresta itsestään
 Yhteiskunnan = meidän, tulee mahdollistaa se että
jokainen kykenee osallistumaan omien edellytystensä
mukaisesti
Kokemäki 14.5.2012.
Tuomas leinonen
Kiitos
Tuomas Leinonen
+358 50 5210964
[email protected]
Kokemäki 14.5.2012.
Tuomas leinonen

similar documents